JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

El Registre Municipal d’Entitats és l’eina emprada per l’Ajuntament del Vendrell per disposar d’informació actualitzada del teixit associatiu de la vila i poder afavorir-ne així l’associacionisme i la participació.

L’establiment d'aquest Registre obeeix també al compliment de l'article 158.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, que preveu l'obligació dels municipis d'establir un registre propi independent del Registre General d'Associacions de la Generalitat.

En aquest apartat del web, podreu accedir al llistat de les entitats registrades, un instrument clau per a la participació ciutadana al Vendrell, i consultar el text íntegre del Reglament del registre,  així com accedir a la informació sobre els tràmits i les gestions emmarcades en la relació entre les entitats i l’Ajuntament del Vendrell.

 Entitats

Agrupació veïnal

Altres

Cultura

Empresarial, sindical o professional

Ensenyament

Esportiva

Oci i lleure

Social

Reglament del Registre Municipal d'Entitats (descarregueu el document)

Segons la normativa, qualsevol entitat o associació haurà d'estar degudament registrada per tal de poder gestionar els tràmits amb l'Ajuntament del Vendrell.

Vols formar-hi part? Informació del tràmit

©2019 Ajuntament del Vendrell