Un cop aprovat l’ajut, i de forma prèvia a la licitació dels treballs d’intervenció tècnica (redacció dels projectes i direcció d’obres) en edificació, urbanització i rehabilitació de l’edifici Tabaris i el seu entorn urbà, l’Ajuntament del Vendrell va posar en marxa, a partir del 13 d’octubre de 2018, una experiència de participació ciutadana per definir els usos d’aquest edifici municipal, així com el disseny i les característiques de la nova urbanització del centre de Coma-ruga.

 

Vídeo de presentació de Coma-ruga, de l'àmbit d'actuació i del projecte FEDER- Vídeo presentat en la sessió del 13-10-2018.

 

Presentació del projecte FEDER a veïns i comerciants (11-03-2017)

Procés participatiu d'octubre a desembre de 2018

    - Bases del procés participatiu: objectius, fases, calendari, pressupost, ......

             . Fases del procés

    - Jornada informativa del procés (13-10-2018)

            . Visita guiada a la zona centre de Coma-ruga i a l’edifici Tabaris per conèixer el passat i la història que hi ha al darrere.

            . Presentació del procés participatiu, de l’objectiu, les fases, les bases que el regiran i com s’hi podrà participar.

            . Acció participativa per conèixer i compartir les expectatives que té la ciutadania envers la zona centre de Coma-ruga.

 

    - Periode de consulta del 14 al 29-10-2018

            . Consulta en línia. Qüestionari

            . Sessions de debat per a veïns i comerciants (29-10-2018)

 

   - Resultats del procés participatiu (19-12-2018)

            . Presentació dels resultats

 

Sessió informativa. Seguiment del projecte FEDER (20-09-2019)

Presentació del projecte d'urbanització (21-11-2019)

1VisitaGuiad131018red

Visita guiada pel Centre de Coma-ruga 13-10-2018

2SessioInformativa131018red

Sessió informativa 13-10-2018

3SessioDebat291018red

Sessió de debat  29-10-2018

4PresentacioResProcPart191218red

Presentació dels resultats del procés participatiu 19-12-2018

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell