L’Ajuntament del Vendrell té en marxa diversos processos participatius i d’altres de finalitzats que són i han estat instruments per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin opinar sobre el Vendrell i les seves necessitats. Uns processos que contribueixen a fer unes polítiques públiques més eficients i amb un consens més ampli.


En aquest espai concret del web podreu consultar els processos participatius oberts o els que ja s'han tancat, conèixer les vies de participació dels que estan en marxa i consultar les conclusions dels processos finalitzats.

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell