El Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament del Vendrell es troba actualment en fase d’elaboració. En la seva confecció, segons el previst a l'article 3 del ROM, es vetlla per a que la participació ciutadana sigui l'element primari que presideixi la gestió municipal per tal de donar resposta als interessos propis de la col.lectivitat local.

Per l'Ajuntament del Vendrell és una prioritat fomentar la participació ciutadana, des del convenciment que les aportacions de la ciutadania contribueixen a fer una gestió pública més transparent, propera i eficient.

A març de 2022, no es disposa de dates concretes per a la seva tramitació i aprovació.

©2019 Ajuntament del Vendrell