Davant la necessitat d’actualitzar i millorar l’ordenança de mercats no sedentaris, o mercats al carrer, l’Ajuntament del Vendrell obre un nou procés participatiu amb l’objectiu d’incorporar l’opinió i les aportacions del veïns i comerciants en el nou text normatiu, un cop validades d’acord a la legislació vigent.

Per això, l’Ajuntament del Vendrell anima a tothom a dir la seva respecte als mercats al carrer contestant aquest FORMULARI

 

INFORMACIÓ DELS MERCATS AL CARRER

INFORMACIÓ DEL MOTIU DE LA CONSULTA

 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

1.- Qui hi pot participar

A partir dels 16 anys, tothom pot participar en aquest procés participatiu, en especial, els ciutadans i ciutadanes, i les organitzacions més representatives afectades per la futura normativa. El requisit és ser titular d’una adreça de correu electrònic. 


2.- Límits del procés participatiu

 

La legislació vigent:

 • Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
 • Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants
 • Àmbit urbà d’actuació: tot el terme municipal.

  Objectius estratègics i línies d’actuació:

 • Regular noves modalitats de mercats de venda no sedentària més enllà de la venda en mercats periòdics: venda en mercats ocasionals, venda en parades individualitzades i venda itinerant.
 • Prestació de serveis mitjançant estructures, parades desmuntables o vehicles botiga en espais o vies de titularitat pública.
 • Totes les activitats que necessiten ocupació a la via pública.
 • Actualitzar la relació entre els mercats periòdics i ocasionals del municipi.
 • Actualitzar els grups de productes autoritzats.
 • Definir les zones del municipi on es poden autoritzar mercats itinerants o parades aïllades.
 • Millorar la informació i simplificar els tràmits.
 • Facilitar la tramitació electrònica.
 •  

  Pressupost: La redacció de l’actualització de la norma, no implica cost econòmica

   

   

  3.- En què consisteix el procés participatiu

  FASES

  ACCIONS

  CALENDARI

  Informació

  Informe inicial 

  5 de febrer de 2019

  Participació

  Consulta pública en línia a través del web de l’Ajuntament del Vendrell per recollir propostes

  Del 19 de febrer al 19 de març de 2019

  Anàlisi

  Anàlisi consulta en línia

  Del 20 al 22 de març de 2019

  Validació tècnica

  -   Constitució Comissió Tècnica

  -   Validació tècnica de les propostes rebudes perquè s’adeqüin als límits del procés

  - Redacció de l’esborrany de la nova ordenança incorporant les propostes validades tècnicament

  Del 25 de març al 26 d’abril de 2019

  Retorn

  Exposició pública de l’esborrany de la nova ordenança

  Maig de 2019

  Participació

  Segona consulta pública, en línia a través del web de l’Ajuntament del Vendrell, per recollir aportacions al nou text

  Maig de 2019

  Validació tècnica

  -   Validació tècnica de les propostes rebudes perquè s’adeqüin als límits del procés

  - Redacció text definitiu de la nova ordenança incorporant les propostes validades tècnicament

  Juny de 2019

  Retorn

  Exposició pública del text definitiu

  Juliol de 2019

  Tramitació administrativa

  Aprovació de la nova ordenança pel Ple de la Corporació

  Setembre de 2019

   

  Aplicació de la nova ordenança

   

   

  4.- Termini d’execució: 2019

  5.- Vinculació del procés

  Els resultats d’aquest procés seran vinculants després de la validació tècnica, sempre dins els límits establerts i descrits en l’apartat 1 de la informació del procés participatiu.

   

  facebook_48twitter_48