Davant la necessitat d’actualitzar i millorar l’ordenança de “Mercats no sedentaris, mercats al carrer”, del 19 de febrer al 19 de març de 2019, l’Ajuntament del Vendrell va obrir un procés participatiu amb l’objectiu d’incorporar l’opinió i les aportacions del veïns i comerciants en el nou text normatiu.

Ara, després de validar tècnicament les propostes rebudes i d’incorporar-les al nou text, se n’exposa l’esborrany i s’obre, durant tot el mes de juliol, el segon període de consulta pública en línia per recollir aportacions al nou text de l’ordenança.

Avantprojecte de l’ordenança de Mercats no sedentaris.Avantprojecte de l’ordenança de Mercats no sedentaris.

Esborrany del nou text que incorpora les aportacions rebudes en la 1a fase del procés, del 19 de febrer al 19 de març de 2019.

VULL PARTICIPAR-HI!  Clica aquí per accedir al formulari de participació, 2a fase del procés. Juliol de 2019.

Informació de la 1a fase de la consulta:

 • Propostes rebudes i validació tècnica
 • Informe de participació
 • Informe de les propostes rebudes
 •  

  INFORMACIÓ DELS MERCATS AL CARRER

   

  Què són els mercats de venda no sedentària?

  Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants, fora d'un establiment comercial permanent, de forma habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres o llocs degudament autoritzats en instal·lacions comercials desmuntables o transportables.

   

  Mercats actuals als carrers del Vendrell, organitzats per l’Ajuntament

   

  Mercats PERIÒDICS al carrer:

  -Mercat setmanal del Vendrell, els divendres, a la Rambla.

  -Mercat setmanal de Coma-ruga, els dissabtes, a l’aparcament de l’av. Parlament de Catalunya.

  -Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga, diàriament, els mesos de juliol i agost.

   

  Mercats OCASIONALS al carrer:

  -Mercat Racó de l'art, el primer dissabte de mes, al carrer dels Cafès.

  -Mercat d’antiquaris i brocanters, el segon dissabte de mes, a la Rambla.

   Expoart:

  -A Coma-ruga, el segon i quart diumenge de cada mes, a la plaça dels Germans Trillas.

  -Al Vendrell, el tercer dissabte de cada mes, al carrer dels Cafès.

   

  Mercats OCASIONALS al carrer organitzats pel CIT, Centre d’Iniciatives i Turisme del Vendrell:

  -Mercat Fora estocs d’hivern, al centre de la vila.

  - Mercat Fora estocs d’estiu, al centre de la vila.

  - Shopping night.

  - Mercat de Nadal.

  - Fira del Tancat.

  - Market a Sant Salvador.

   

  Possibles nous mercats al carrer:

 • PERIÒDIC. Mercat setmanal al barri del Tancat
 • OCASIONAL. Mercat de segona mà entre particulars.
 • Ordenança vigent, aprovada definitivament el dia 9 de setembre de 2013 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 26 de setembre de 2013 amb el número d’inserció 222.

   

  INFORMACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU (document de consulta pública)

  1.- Qui hi pot participar

  A partir dels 16 anys, tothom pot participar en aquest procés participatiu, especialment els ciutadans i les organitzacions més representatives afectades per la futura normativa. El requisit és ser titular d’una adreça de correu electrònic.

  2.- Límits del procés participatiu

  La legislació vigent:

 • Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
 • Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants
 • Àmbit urbà d’actuació: tot el terme municipal.

  Objectius estratègics i línies d’actuació:

 • Regular noves modalitats de mercats de venda no sedentària més enllà de la venda en mercats periòdics: venda en mercats ocasionals i venda en parades individualitzades.
 • Prestació de serveis mitjançant estructures, parades desmuntables o vehicles botiga en espais o vies de titularitat pública.
 • Actualitzar la relació entre els mercats periòdics i ocasionals del municipi.
 • Actualitzar els grups de productes autoritzats.
 • Definir les zones del municipi on es poden autoritzar les parades aïllades.
 • Millorar la informació i simplificar els tràmits.
 • Facilitar la tramitació electrònica.
 •  

  Pressupost: La redacció de l’actualització de la norma no implica cost econòmic.

   

  3.- En què consisteix el procés participatiu

  FASES

  ACCIONS

  CALENDARI

  Informació

  Informe inicial (document de consulta pública)

  5 de febrer de 2019

  Participació

  Consulta pública en línia, a través del web de l’Ajuntament del Vendrell, per recollir propostes

  Del 19 de febrer al 19 de març de 2019

  Anàlisi

  Anàlisi consulta en línia

  Del 20 al 26 de març de 2019

  Validació tècnica

  -   Constitució Comissió tècnica

  -   Validació tècnica de les propostes rebudes perquè s’adeqüin als límits del procés

  - Redacció de l’esborrany de la nova ordenança incorporant-hi les propostes validades tècnicament

  A partir del 27 de març

  Retorn

  Exposició pública de l’esborrany avantprojecte de l’ordenança

  Juliol de 2019

  Participació

  Segona consulta pública en línia, a través del web de l’Ajuntament del Vendrell, per recollir aportacions al nou text

  Juliol de 2019

  Validació tècnica

  -   Validació tècnica de les propostes rebudes perquè s’adeqüin als límits del procés

  - Redacció del text definitiu de la nova ordenança incorporant-hi les propostes validades tècnicament

  Agost/setembre de 2019

  Retorn

  Exposició pública del text de l’avantprojecte d’ordenança

  Setembre/octubre de 2019

  Tramitació administrativa

  Aprovació de la nova ordenança pel Ple de la corporació

  Octubre de 2019

   

  Aplicació de la nova ordenança

   

   

  4.- Termini d’execució: 2019

   

  5.- Vinculació del procés

  Els resultats d’aquest procés seran vinculants després de la validació tècnica, sempre dins els límits establerts i descrits en l’apartat 1 de la informació del procés participatiu.

   

   

   

   

  ©2019 Ajuntament del Vendrell