Periodicitat i calendari.- Les reunions es celebraran cada primer dijous de mes a les vuit del vespre. En cas de festa, la reunió es passarà al dijous de la setmana següent.

 

Segones sessions                   
Zona Data Lloc  Temes tractats

E

2 de febrer de 2017

Ermita de Sant Salvador

 Document

F

2 de març de 2017

Centre cívic de Sant Vicenç

 Document

A

6 d’abril de 2017

Sala de Plens de l’Ajuntament

 Document

B

4 de maig de 2017

L'Eina

 Document

C

1 de juny de 2017

Local municipal c/ Roquetes

 Document

D

6 de juliol de 2017

Local AVV Oasi

 Document

©2019 Ajuntament del Vendrell