AVÍS 10 de març de 2015

Us informem que el 28-2-2015, el Consell de Ministres va aprovar la modificació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’impost de Societats en els termes que es preveien. Aquí teniu la publicació del BOE.

A la web de http://xarxanet.org/ hi trobareu informació, comentaris, preguntes i respostes que potser us poden ajudar.

 

AVÍS 3 de març de 2015

Us informem que, si finalment el Consell de Ministres aprova la modificació anunciada, les entitats no lucratives amb ingressos inferiors a 50.000,00 euros, sembla que quedaran exemptes de presentar l’Impost de Societats.

Recordem que l’obligació de l’Impost de Societats comença en l’exercici iniciat a 1-1-2015 i el termini de presentació és al juliol de 2016. Fins aleshores, haurem d’estar atents a la resolució final.

Aquest anunci no afecta a la resta de novetats que ens van explicar dissabte passat. El model 347, la Declaració d’IVA i la Declaració d’IRPF continuen vigents en els termes exposats el 21 de febrer i d’acord als documents que hi ha a l’espai “Entitats” del web municipal.

Respecte a la comptabilitat de partida doble, tot i la possible modificació de l’Impost de Societats, es recomanable començar a adaptar els comptes per si finalment la reforma no s’aprova en els mateixos termes que ara s’anuncien.

A més, la comptabilitat de partida doble ofereix millorar la gestió i el control intern del pressupost.

 

 

Jornada informativa 21 de febrer de 2015

    - Programa de la sessió

    - Presentació

    - Resum 

Jornada informativa reforma fiscal

 

AVÍS

 

Us informem que, si finalment el Consell de Ministres aprova la modificació anunciada, les entitats no lucratives amb ingressos inferiors a 50.000,00 euros, sembla que quedaran exemptes de presentar l’Impost de Societats.

Recordem que l’obligació de l’Impost de Societats comença en l’exercici iniciat a 1-1-2015 i el termini de presentació és al juliol de 2016. Fins aleshores, haurem d’estar atents a la resolució final.

Aquest anunci no afecta a la resta de novetats que ens van explicar dissabte passat. El model 347, la Declaració d’IVA i la Declaració d’IRPF continuen vigents en els termes exposats el 21 de febrer i d’acord als documents que hi ha a l’espai “Entitats” del web municipal.

Respecte a la comptabilitat de partida doble, tot i la possible modificació de l’Impost de Societats, es recomanable començar a adaptar els comptes per si finalment la reforma no s’aprova en els mateixos termes que ara s’anuncien.

A més, la comptabilitat de partida doble ofereix millorar la gestió i el control intern del pressupost.

Us continuarem informant de qualsevol novetat.                                                                                                                                      

3 de març de 2015

©2019 Ajuntament del Vendrell