CODIS DIR3
Els codis DIR3 serveixen per a encaminar les factures dins de l'administració pública a l'òrgan que s'ha d'encarregar de donar la conformitat a la factura.

Aquests codis identifiquen els òrgans gestors, les unitats tramitadores i les oficines comptables.
L'Ajuntament del Vendrell i cada Organisme Autònom estan identificats per un codi DIR3 propi i la seva consignació a les factures és obligatòria.

Llistat de codis

 

PUNT D'ENTRADA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES DE L'AJUNTAMENT DEL VENDRELL

eFACT és un servei ofert pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

*Els proveïdors de l'Ajuntament del Vendrell poden lliurar les seves factures  a través de l'enllaç que trobaran a la Factura electrònica

     Adreça de contacte: facturacio@elvendrell.net

 

PUNT D'ENTRADA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES DELS PATRONATS MUNICIPALS
 
 
*Els proveïdors de la Fundació Deu Font del Vendrell poden lliurar les seves factures clicant sobre el següent enllaç:
 
     Accés a eFACT Fundació Deu Font del Vendrell
 
     Adreça de contacte: museudeu@elvendrell.net
 
*Els proveïdors del Patronat Municipal de l'Hospital-Asil del Santíssim Salvador del Vendrell poden lliurar les seves factures clicant sobre el següent enllaç:
 
     Accés a eFACT Patronat Mpal de l'Hospital-Asil
 
     Adreça de contacte: facturacio.residencia@elvendrell.net
 

 

Més informació:

Presentació del servei

©2019 Ajuntament del Vendrell