Objecte

Provisió definitiva d’una (1) plaça de treballador/a social, subgrup A2, pertanyent a l'escala d'administració especial, subescala tècnica i classe mitjana, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: del 8 de desembre al 27 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats fase d'oposició

Resultat final del concurs oposició, i proposta de nomenament

 

 

Objecte

Provisió definitiva d’una (1) plaça d'agent rural, subgrup C2, pertanyent a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials i classe comeses especials, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: de l’11 de juliol al 31 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultat final del concurs de mèrits, i proposta de nomenament

 

 

Objecte

Provisió definitiva de set (7) places d'administratiu/iva, subgrup C1, pertanyents a l'escala d'administració general, subescala administrativa, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: de l’11 de juliol al 31 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultat final del concurs de mèrits, i proposta de nomenament

 

 

Objecte

Provisió definitiva de vint-i-quatre (24) places d'auxiliar administratiu/iva, subgrup C2, pertanyents a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure i amb una plaça reservada per a persones amb discapacitat.

Termini

Presentació de candidatures: de l’11 de juliol al 31 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultat final del concurs de mèrits, i proposta de nomenament

 

 

Objecte 

Provisió definitiva de vuit (8) places de tècnic/a auxiliar, subgrup C1, pertanyents a l'escala d'administració especial, subescala tècnica i classe auxiliar, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: de l’11 de juliol al 31 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultat final del concurs de mèrits, i proposta de nomenament

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell