Bases d'execució del pressupost 2021
Pressupost consolidat 2021
Pla estratègic de subvenció
Ingressos 2021
Despeses 2021
Inversions 2021
Pressupost 2021.xls

Pagament mitjà a proveïdors*
1r trimestre de 2021
2n trimestre de 2021
3r trimestre de 2021
4t trimestre de 2021
*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta pel Ministeri d'Hisenda.

Estat d'execució del pressupost
1r trimestre de 2021
2n trimestre de 2021
3r trimestre de 2021
4t trimestre de 2021

Modificacions pressupostàries
MC 01P/2021
MC 02P/2021

©2019 Ajuntament del Vendrell