Objecte 

Provisió definitiva de vuit (8) places de tècnic/a auxiliar, subgrup C1, pertanyents a l'escala d'administració especial, subescala tècnica i classe auxiliar, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: de l’11 de juliol al 31 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultat final del concurs de mèrits, i proposta de nomenament

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell