Objecte

Provisió definitiva de vint-i-quatre (24) places d'auxiliar administratiu/iva, subgrup C2, pertanyents a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs, en torn lliure i amb una plaça reservada per a persones amb discapacitat.

Termini

Presentació de candidatures: de l’11 de juliol al 31 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Resultat final del concurs de mèrits, i proposta de nomenament

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell