El Vendrell, 31 de juliol de 2020

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir, dijous 30 de juliol, un ple ordinari per via telemàtica, que es va iniciar amb la lectura d’un text de rebuig a la violència de gènere amb motiu del cas de dues noies presumptament atacades per l’exmarit d’una d’elles el passat dimecres 29 de juliol (text en català / texto en castellano).


El ple va arribar als següents acords:

-Amb 20 vots a favor (Govern, SP-ERC, JxV i Primàries Catalunya) i 1 abstenció (Podem El Vendrell) es va aprovar que els dos dies festius locals del municipi del Vendrell per a l'any 2021 seran el 26 i el 27 de juliol.

-Per unanimitat, es va acordar iniciar l'expedient per a l'aprovació del Pla de verificació d'activitats per al municipi del Vendrell i designar la comissió d’estudi.

-Per unanimitat, es va acordar l’aprovació inicial de la modificació del reglament del Consell Municipal de Salut.

-Amb 11 vots a favor (Govern), 2 en contra (Podem El Vendrell i Primàries Catalunya) i 8 abstencions (SP-ERC i JxV), es va aprovar el Pla Econòmic Financer 2020-2021.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar l'expedient per a la creació del nomenclàtor de multes de trànsit local i constituir una comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’aquesta norma.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta per incoar expedient de modificació d'ordenances fiscals i constituir una comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte d'aquestes ordenances, amb una esmena per afegir-hi la participació del conjunt dels grups municipals. Les ordenances fiscals subjectes de modificació són: Impost sobre Béns Immobles; Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquest; Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats; Taxa per l’ocupació de parades als encants, als mercats provisionals i ocupacions per atraccions i similars, situats a terrenys d’ús públic; Reguladora de les taxes per altres utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic, i Reguladora de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d’autorització administrativa (Epígraf 4: cànon per a la prestació de serveis i activitats de la societat municipal El Vendrell Comunicació, S.L.).

-Es va retirar el punt de la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per aplicar i reforçar el dret a l'empadronament sense domicili fix.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a l'elaboració d'un conjunt de prescripcions tècniques per a l'espai públic i un protocol de projectes de reurbanització.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l'Ajuntament del Vendrell demani incorporar-se a la naixent Associació de Municipis per l'Energia Pública (AMEP) i participi en els treballs de la seva constitució.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal del PSC de condicions laborals per al personal que presta serveis recollits a les carteres de serveis socials i sanitàries de la Generalitat de Catalunya i reconeixement a l'accés al complement de productivitat extraordinari.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7, amb l'esmena del govern d'instar a la Generalitat de Catalunya d’eliminar el peatge de Cubelles de la C-32. La moció aprovada té com a objectius millorar la mobilitat i acabar amb el greuge que pateixen els veïns i veïnes del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès pel que fa a les autopistes de pagament.

-I, per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pels grups municipals Podem El Vendrell i SP-ERC de millores i suport als treballadors i treballadores del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD) per la seva feina durant la pandèmia, amb la retirada d'un dels punts dels acords, sol·licitada pel govern, que feia referència a que l’Ajuntament del Vendrell fes front a les despeses del complement de productivitat per reconèixer l’esforç dels treballadors i treballadores del SAD.

El Vendrell, 30 de juliol de 2020

A l'ordre del dia de la propera sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que serà el dia 3 d ́agost de 2020, a les 13 h, de forma telemàtica, hi ha el següent punt que és de caràcter públic per tractar-se d'un assumpte de competència delegada pel Ple:
1. Denegar la compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat sol·licitada per la senyora RMC. GPER2020000203

El Vendrell, 30 de juliol de 2020

La Junta de Govern Local del 29 de juliol del 2020 va aprovar l’adjudicació del contracte d'un sistema de control d'accés de vehicles a la zona de l'illa de vianants del municipi del Vendrell per un import de 37 mil euros (IVA inclòs).
Es tracta d’un sistema de videovigilància i de reconeixement de matrícules, que es controlarà des de la Policia Municipal, amb quatre punts de control ubicats en els següents accessos a l’illa de vianants: al carrer del Mar, al Portal del Pardo (c/ Major), al carrer de la Carnisseria i al carrer de Prat de la Riba. 
D’altra banda, a part de fer un control d’accés de vehicles, aquest sistema també reforçarà la seguretat al centre de la vila, tant per als comerços com per a les persones residents i de pas.
Un cop formalitzat el contracte, es preveu que el sistema estigui implementat en un termini màxim de dos mesos.

El Vendrell, 27 de juliol de 2020

El divendres 24 de juliol, a la tarda, els jardins del Museu Deu van acollir l’acte d’homenatge i de record a les víctimes de la Covid-19 i, també, de reconeixement a les persones que han fet i que fan front a la pandèmia.

L’acte es va iniciar amb un minut de silenci i, tot seguit, Núria Garcia, a la viola, i Ester Buendia, al violí, van interpretar El cant dels ocells, una peça popular catalana que va fer coneguda Pau Casals a tot el món, com a símbol de la pau i de l’esperança i que, segons el Mestre, és una melodia que Bach, Beethoven i tots els grans haurien admirat i estimat. Les professores de l’Escola de Música Pau Casals van interpretar dues peces musicals més durant l’acte.

A continuació, va ser el torn dels parlaments, a càrrec de Montserrat Martín, regidora de Salut i de Serveis Socials; del Dr. Josep Montesinos, cap d’Urgències de l’Hospital del Vendrell; de Maria Montserrat Domènech, familiar d’una víctima de la Covid-19, i de l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. En les intervencions es van expressar sentiments viscuts i mostres de record a les víctimes i, també, de reconeixement als col·lectius que han viscut i que viuen de més a prop la Covid-19, i es va demanar no abaixar la guàrdia i actuar amb responsabilitat per poder controlar la pandèmia.

Per finalitzar, es va fer una ofrena floral als peus de l’escultura La Tempestat perseguida pel Bon Temps, d’Apel·les Fenosa. Aquesta escultura forma part d’un cicle d’obres de Fenosa on la tempesta representa la Guerra i el Bon Temps la Pau. En aquest cas, la Tempesta es gira i observa com s’acosta el Bon Temps que, tard o d’hora, la substituirà. L’alcalde del Vendrell va agrair a la Fundació Apel·les Fenosa la cessió d’aquesta escultura, que representa l’esperança que l’angoixa serà superada i que vindran temps millors, i va explicar que properament s’instal·larà en una zona propera del nou CAP del Botafoc.

El Vendrell, 24 de juliol de 2020

El dijous 23 de juliol, a la tarda, els jardins del Museu Deu van acollir la presentació i signatura, per part de l’alcalde, Kenneth Martínez, i del conjunt dels grups municipals del Consistori, del Pla de reactivació econòmica i social de l'Ajuntament del Vendrell per pal·liar els efectes de la Covid-19, que ha esta fruit d’un consens polític i d’una implicació d’entitats i de la ciutadania.

L’Ajuntament del Vendrell, com a administració més propera a la ciutadania, ha de donar resposta davant de l’emergència provocada per la Covid-19. En aquest sentit, l’alcalde i els regidors i regidores de tots els grups polítics, del govern i de l’oposició, han treballat colze a colze per ajudar i superar aquesta crisi. S’ha arribat al compromís d’adaptar les prioritats a aquesta nova realitat que s’ha d’afrontar i, per aquesta raó, s’estableix aquest pla de reactivació econòmica i social que tindrà vigència fins al final de mandat.

En un primer terme, aquest pla posa de manifest les mesures socials i econòmiques que es necessitaran per a una societat cohesionada i inclusiva. Per aixó, aquest document recull mesures de reactivació i promoció econòmica a nivell local sempre amb la base de la cohesió social. Des de l’Ajuntament del Vendrell s’impulsaran mesures estructurals per a reeixir després del confinament en sectors fonamentals per a la nostra vila, com són el sector primari, amb una fragilitat accentuada, i els sectors comercials, de l'hostaleria i turístic, amb uns danys sense precedents, així com la resta de sectors econòmics i productius en general.

Però aquest pla, a part de mesures en l’àmbit de serveis socials i en l’àmbit de la reactivació i promoció econòmica, també conté mesures encaminades a aconseguir una societat més justa, més resilient davant les adversitats, més empoderada i amb eines i estructures al servei de la solidaritat, el treball col·laboratiu, cooperatiu i l’economia social.

Tants els portaveus dels grups municipals com l’alcalde han posat de relleu el consens polític i han agraït la implicació d’entitats i d’actors econòmics i socials que han participat en la redacció d’aquest pla, un document viu que s’anirà adaptant a les diferents circumstàncies que es vagin presentant per tal de pal·liar els efectes de la Covid-19.

Pla de reactivació econòmica i social de l'Ajuntament del Vendrell per pal·liar els efectes de la Covid-19

El Vendrell, 24 de juliol de 2020

Avui al matí, la regidora de Recollida de residus, Núria Rovira, i la regidora de Platges i cohesió territorial, Bárbara Peris, han fet una atenció als mitjans de premsa en un dels punts del municipi on es produeixen abocaments incívics de residus.

Bárbara Peris ha reconegut la mala imatge que presenten alguns dels carrers i de punts de recollida de residus del municipi: “som conscients de la situació i ja fa més d’un mes que hi estem treballant per resoldre-ho”. La regidora de Platges i de cohesió territorial apel·la a la col·laboració ciutadana per solucionar el que ara mateix es defineix com un “problema municipal” a causa de conductes incíviques.

Pel que fa a la presència d’herbes a la via pública, l’estat d’alarma per la Covid-19 no va permetre seguir el calendari normal d’actuació. Un cop es va poder reprendre el servei, es van fer les gestions corresponents per reforçar la brigada i des del 15 de juliol hi ha un reforç de 10 persones més, mitjançant plans d’ocupació. Per tant, “ara hi ha 20 persones treballant en la retirada d’herbes de la via pública i es va actuant per zones”, ha explicat Núria Rovira.

En relació amb els residus, Núria Rovira ha exposat que “ha augmentat un 40% la recollida de mobles vells i electrodomèstics, i un 70% la de podes, i hi ha un greu problema d’incivisme perquè no es respecten els calendaris i horaris establerts, i tampoc s’utilitzen els serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament per evitar la mala imatge d’abocaments incontrolats”. En aquest sentit, s’ha ampliat la partida de Recollida de residus amb 20.000 euros addiconals i es posen a disposició de la ciutadania nous canals de comunicació per sol·licitar els serveis de recollida de mobles vells i electrodomèstics i de poda, i també per poder comunicar incidències relacionades amb els residus.

La informació de com poder desfer-se de forma correcta de diferents tipus residus es pot trobar al web municipal: https://www.elvendrell.net/el-vendrell-per-temes-sp-30652/serveis-municipals-cid-239

Per comunicar incidències relacionades amb la gestió de residus o per sol·licitar els serveis de recollida de mobles vells i electrodomèstics i de poda, també es pot fer mitjançant el telèfon 977 16 64 53 i els correus electrònics serveisambientals@elvendrell.net i elvendrell.serveisambientals@gmail.com

El Vendrell, 21 de juliol de 2020

A partir d’avui, 21 de juliol, i fins al proper 1 d’agost, el Museu Deu acollirà una representació de les bèsties de foc del Vendrell.

La Comissió de Foc del Vendrell proposa la mostra “Som FOC, som Cultura”, una acció cultural que consisteix amb l’entrada d’una representació de les bèsties de foc del Vendrell al Museu Deu i oferir un recorregut entre la seva exposició permanent. A més, qui ho desitgi, podrà omplir un qüestionari amb preguntes i jocs. En finalitzar la mostra, es realitzarà un sorteig d’un lot de productes, gentilesa d’Agro-Tast Cevipe El Vendrell, entre tots els participants. En aquesta acció hi participaran el Ball de Diablons i Víbria del Vendrell, Drac de Foc el Tallot, el Bou de Foc del Vendrell, el Borinot de Foc del Vendrell, les Puces del Caramot i el Cabrot petit.

La mostra es podrà visitar de dimarts a divendres de 10 h a 14 h i de 18 h a 20 h, i dissabtes d'11 h a 14 h i de 18 h a 20 h. Els diumenges i festius el museu romandrà tancat.

El Vendrell, 20 de juliol de 2020

La Festa Major del Vendrell serà confinada i adaptada a les circumstàncies actuals, on el paper de RTV el Vendrell serà clau per portar el seu esperit a tots els vendrellencs i les vendrellenques.
En aquest sentit, la majoria dels actes seran retransmesos per RTV el Vendrell, però també es realitzaran actes de caràcter presencial, per als quals s'haurà de reservar plaça mitjançant l'APP “FM 2020”, i on els cossos de seguretat vetllaran pel compliment estricte de les mesures de seguretat decretades per les autoritats sanitàries. Les reserva de places també es podrà fer de forma presencial al vestíbul de l’Escola Municipal de Música Pau Casals (plaça del Tívoli), fins al 24 de juliol, d’11 h a 14 h.
El regidor de Festes, Christian Soriano, ha explicat que “entenem la cultura com un bé de primera necessitat i en aquests moments és quan més ho hem de demostrar, seguint en tot moment les indicacions de les autoritats sanitàries”. D’altra banda, Christian Soriano, ha volgut agrair la predisposició i la implicació de la Policia Municipal i de Protecció Civil i insta la població “a mantenir el nivell tan alt de responsabilitat que ha mostrat en els darrers mesos”.
Enguany, en el context actual de pandèmia del Covid, per recordar a totes les persones que ens han deixat i per agrair a tot el sistema sanitari la tasca que està duent a terme, s’ha cregut oportú que el pregó anés a càrrec del Dr. Josep Maria Vendrell, un metge de família molt conegut a la vila.
La imatge de la Festa Major del Vendrell 2020 ha estat a càrrec de Mariona Llasat (www.marionallasat.com).

Programa d'actes

El Vendrell, 17 de juliol de 2020

La regidora de Salut, Montse Martín, ha explicat avui que aquesta setmana s’ha reunit amb el director de l’Hospital del Vendrell, el Dr. Josep Mercadé, i amb la cap de l’Atenció Primària a l’Àrea Bàsica de Salut del Vendrell, la Dra. Josefina Ribó, per informar-se sobre la situació del Covid al municipi.

A l’Hospital del Vendrell es fan una vintena de proves PCR diàries a persones que presenten símptomes i a les que s’han de sotmetre a una intervenció quirúrgica, i a l’Atenció Primària se n’estan fent entre 10 i 15 cada dia. Els dos responsables sanitaris han informat la regidora de Salut que, a data d’avui, al municipi del Vendrell no hi ha positius de Covid.

Montse Martín ha manifestat que “aquestes dades són una bona notícia”, però, alhora, ha recordat que “encara estem en una emergència sanitària molt activa i que s’ha de continuar amb les tres mesures bàsiques de prevenció: l’ús de la mascareta, la distància social i el rentat de mans”.

L'Ajuntament del Vendrell organitza un acte d'homenatge i record a les víctimes de la Covid-19 al Vendrell, que se celebrarà el divendres 24 de juliol, a les 20 h, als jardins del Museu Deu.

L'acte tindrà un aforament limitat i, per aquest motiu, les famílies de les víctimes de la Covid-19 poden reservar lloc (2 persones per família) enviant un correu electrònic a alcaldia@elvendrell.net, abans del dimecres 22 de juliol, indicant nom i cognom, telèfon mòbil i correu electrònic de contacte, i posant com a assumpte "ACTE COVID-19", per tal de poder-hi contactar i gestionar aquesta reserva. Les sol·licituds s'atendran per ordre d'arribada del missatge.

Escultura: La Tempestat perseguida pel Bon Temps - Apel·les Fenosa (1957)

El Vendrell, 16 de juliol de 2020

Al final del passat mes de juny, a la platja de Sant Salvador es va trobar una tortuga ferida a la sorra, la qual va ser traslladada al CRAM on evoluciona favorablement. En aquells dies també van aparèixer tortugues marines a la Pineda Platja i a Vilanova.

A la matinada del passat dimecres, 15 de juliol, es va detectar la presència de tortugues marines a Vila-seca i a Barcelona. Segons informacions rebudes, en un principi, ambdues van ser molestades per persones que estaven en aquell moment a la platja i les tortugues van marxar al mar sense fer el niu. Sortosament, posteriorment, van tornar-hi i finalment, tant a Vila-seca com a Barcelona hi han fet niu.

És per aquest motiu, tenint en compte que poden tornar sortir en zones de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs, es recorda a la ciutadania que en el cas de veure una tortuga marina s'ha de trucar al 112 de forma immediata. També es pot fer servir l'App de Caretta a la Vista). En tot cas, mai s’ha de molestar l'animal.

La presència de tortugues marines a les platges es valora positivament, ja que és un bon indicador de qualitat ambiental.

Aquesta setmana el Museu Deu ha programant tot un seguit d’actes per a diferents tipus de públic. Petits i grans podran fruir d’activitats vinculades amb el nostre territori, perquè cal entendre el Museu Deu no només com un espai on es mostren obres d’art, sinó també com un centre viu i obert a tothom, espai de debat i de diàleg.

Dimecres dia 15 es començarà amb les “Rutes patrimonials”. A les 18h es podran descobrir els orígens del nucli de Coma-ruga: de zones pantanoses a grans avingudes; de joncs i fang a les antigues casetes de banys; d'aigües embassades a "banys de pila" (banyeres situades en cabines individuals) i onatge ...
Es podrà reviure el passat a través d'imatges antigues per conèixer els balnearis, avui desapareguts, de primera línia de mar amb el llac d'aigües cristal·lines, les cases indianes, l'aventura americana dels germans Trillas, la història del pilot de motociclisme Ramon Torras ... i es farà un passeig fins a l'Església de Sant Ramon per contemplar els mosaics de l'artista Santiago Padrós que recorden la Coma-ruga dels anys seixanta i setanta.

El preu és de 5€ per persona i els menors de 12 anys tenen l’entrada gratuïta.
A les 18h la ruta és en castellà i a les 19h és en català.
El punt de sortida: Oficina d’Informació i Turisme de Coma-ruga.
A causa de les mesures sanitàries, cal inscripció prèvia: a la mateixa Oficina de Turisme (977680010) o rutesculturals@elvendrell.net

Dijous dia 16 és el torn de passar una tarda diferent passejant pel nucli antic del Vendrell per conèixer històries d'íbers, senyors feudals i pirates. Es podran descobrir els racons peculiars i anècdotes curioses viscudes al Portal del Pardo, del temple barroc de Sant Salvador o la història que amaguen les pintures de la plaça dels germans Ramon i Vidales. A més a més, es visitarà l’espectacular “Sala de les Catifes” del Museu Deu.

El preu és de 5€ per persona i els menors de 12 anys tenen l’entrada gratuïta.
A les 18h la ruta és en castellà i a les 19h és en català.
El punt de sortida: Museu Deu. El Vendrell.
A causa de les mesures sanitàries, cal inscripció prèvia: a la mateixa Oficina de Turisme (977680010) o rutesculturals@elvendrell.net

La idea de les rutes, que es realitzaran tots els dimecres i dijous dels mesos de juliol i agost, és que puguis conèixer la població com si te l’expliqués un amic, passant una estona agradable, tot passejant pels carrers de la vila.

Divendres dia 17, de 18 a 20h, el Museu Deu traurà una obra d’art al bell mig de la Plaça Nova perquè tothom pugui dir la seva! L’art és emoció, és sensació i per això el museu vol que la gent que passi pel carrer contempli una obra d’art i pugui parlar d’allò que primer li passi pel cap. Serà el tercer cop que l’art surti al carrer, i es tornarà a demanar la col•laboració de petits i grans, d’amants de l’art i de detractors... de tothom... perquè el Museu Deu és de tots!

El Vendrell, 13 de juliol de 2020


Aquesta passada matinada, gràcies a l’avís d’un veí que ha sentit sorolls, una patrulla de la Policia Municipal del Vendrell ha pogut detenir a dues persones per robatori amb força en un domicili de l’avinguda del Parlament de Catalunya.

Se’ls ha intervingut diferents objectes i eines que haurien utilitzat per entrar al domicili, i a una de les persones detingudes també se li ha aixecat acta per la tinença de substàncies estupefaents.

S’han realitzat les diligències corresponents per posar les dues persones detingudes a disposició judicial.

Des d’aquesta setmana l’aplicació de telèfon mòbil “ev Alerta” creada fa dos anys per la Policia Municipal incorpora una nova funcionalitat: es tracta d’una pestanya que permet consultar l'estat de les platges del municipi. En concret, l'aplicació permet saber quin és l'estat de la mar, amb la bandera que oneja a cada platja, i també quin nivell d'ocupació hi ha cada zona i si la platja està oberta o tancada.

L'app divideix les platges del Vendrell en un total de set zones i la seva actualització va a càrrec de Rescatadores, l'empresa de socorrisme. L'objectiu és mantenir informats els banyistes per garantir el distanciament social com a principal mesura de seguretat per evitar la transmissió de la Covid-19. Tot i això, com ha destacat la regidora de platges, Bàrbara Peris, no es preveuen situacions de sobre ocupació perquè l'espai del litoral del Vendrell "té molta amplitud i una alta capacitat".

L'únic punt on la regidora ha destacat que es pot témer petits moments de sobre ocupació és a l'Estany i Riuet, força propers a l'estació. En aquest indret, la regidora ha lamentat que les darreres setmanes s’hagin registrat dos episodis de rescats d'infants que havien anat sols des del tram del Riuet fins el mar. Segons Peris, en els dos casos va ser per descuit dels familiars, motiu pel qual ha reclamat màxima atenció a l'hora de tenir cura dels infants.

D’altra banda, des de fa uns dies les diferents platges del municipi també compten amb uns panells informatius on es remarquen les mesures de seguretat que cal seguir, com ara mantenir la distància entre grups i usar la mascareta quan s'arriba i quan es marxa. La regidora també ha destacat que les dutxes, aquest estiu, no funcionaran ja que l’estancament de l’aigua podria afavorir el risc de contagi.

Ahir a la tarda, el regidor de Festes, Christian Soriano, acompanyat de representants de diverses entitats de cultura popular, van presentar un avançament del programa d’actes de la Festa Major del Vendrell d’aquest 2020. El regidor va explicar que tot i que enguany les circumstàncies seran diferents i serà una festa molt diferent i condicionada per la pandèmia, s’ha volgut apostar per celebrar una Festa Major , “ja que la cultura ha de prevaldre com a bé de primera necessitat”. Això sí, segons Soriano, tots els actes tindran com a fil conductor i imprescindible el compliment de la seguretat i de la normativa sanitària.

En aquest sentit, el regidor ha avançat que la Festa Major combinarà els actes presencials amb actes on-line, que seran transmesos per RTV El Vendrell i també que s’està treballant ja en una aplicació on les persones es podran apuntar per als actes amb aforament limitat.

Ahir es van donar a conèixer els actes de cultura popular que es faran. En concret, el 26 de juliol es celebrarà l’Ofici en honor a Santa Anna a l’Església Parroquial, presidit pel Lleó i l’Àliga, com ja és habitual, i enguany també, pels Gegants, que s’incorporen per primera vegada a l’Ofici. El Lleó participarà en l’ofertori amb la música de gralla a càrrec de Jordi Inglès “Bero” i, en acabar la missa, el Lleó farà el ball d’honor dins del temple. Serà un ball amb un únic ballador, i amb dos o tres persones de reserva fora. De la seva banda, els Gegants també faran un únic ball, sumant-se així a l’ofici de Santa Anna, després que l’any passat ja s’incorporessin també al seguici dels Portants d’Honor.


En acabar l’ofici, i fins als versos dels Diables, l’Àliga aportarà la nota musical a la jornada, oferint un concert des de dalt del campanar, que es podrà escoltar des de bona part del Vendrell. Anirà a càrrec dels músics del Lleó, dels músics de l’Àliga i també dels membres del Ço del Botafoc.


Tot seguit, la Plaça Vella, amb aforament limitat i cadires per al públic, acollirà els versos dels Diables. Des de l’entitat s’ha explicat que en un context com l’actual, “la crítica i la sàtira a l’actualitat ara és molt necessària”, i que tot i no poder realitzar tots els actes habituals, no volien deixar perdre els versos, que són l’origen del seu ball parlat. L’entitat també ha preparat el seu protocol intern de funcionament i seguretat que els obliga, per exemple, a actuar amb mocador i guants.


D’altra banda, tres de les bèsties de foc del Vendrell també actuaran a la festa major d’aquest 2020: el Cabrot, el Drac del Vendrell i la Mulassa Feixuga. No ho faran el 26, perquè la Comissió de Foc va acordar no fer-ho ningú, però sí que ho faran el dia 27, en un acte molt similar al Nostrefoc. A les 6 de la tarda la Plaça Vella, la Plaça Nova i la Plaça Francesc Macià acolliran la plantada de les bèsties i més tard, cap a les 9 del vespre, a la plaça Pep Jai, amb aforament limitat, faran dues enceses cada bèstia i una encesa conjunta al final.


El regidor de Festes ha avançat que la propera setmana s’acabaran de presentar la resta de propostes de la Festa Major. Christian Soriano també ha volgut agrair la tasca feta pels sis Administradors de Santa Anna 2020, que van anunciar la seva dimissió fa unes setmanes.

Dimarts a la tarda, la Policia local va rebre un avís a la zona de Sant Salvador per la presència d’una tortuga ferida a la sorra, que tenia diversos plàstics i fils de pescar lligats al seu cos i volia marxar cap a l'aigua però amb dificultats. Unes noies la van agafar perquè no marxés fins que es van personar els agents de platges. Seguint el protocol, aquests van contactar amb els Agents Rurals, que van ser els encarregats de gestionar el seu trasllat a la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM)

Avui divendres, el CRAM ha informat que, malgrat les ferides provocades, la tortuga, de mida petita, evoluciona favorablement i en uns dies se sotmetrà a una cirurgia d'amputació per retirar l'extremitat malmesa. Les tortugues marines són capaces de viure en llibertat sense una extremitat i tenir una qualitat de vida adequada.

La presència d’una tortuga marina a la platja de Sant Salvador (tot i lamentar les seves ferides) és valorada positivament per les Regidories de Medi Ambient i de Platges de l’Ajuntament del Vendrell, que treballen conjuntament per la sostenibilitat ambiental, ja que és un bon indicador de qualitat ambiental, igual que ho són les nidacions de Corriol Camanegre d’aquest any.

Fa pocs dies també es va trobar una altra tortuga marina a la Pineda Platja i fa un mes a Vilanova.

 

El passat 12 de juny el Museu Deu va treure una obra d’art al carrer. Va posar un quadre al bell mig de la Plaça Nova per tal que tothom pogués dir la seva.

Algunes persones només miraven, d’altres s’apropaven amb incertesa, uns van seure per esplaiar-se parlant de sensacions, sentiments… però tots van poder gaudir de veure art al carrer, d’admirar una obra d’art que és de tothom. Van aparèixer moltes paraules: pena, tranquil·litat, París, tristesa, confinament, borratxera, absència…paraules vinculades amb una pintura on no calia saber ni l’autor, ni la història del quadre per tal de crear un diàleg entre l’obra d’art i l’espectador.

Aquest proper divendres dia 3 de juliol, a les sis de la tarda el Museu repetirà l’experiència. Tornarà a treure una obra d’art a la Plaça Nova, perquè tothom la vegi, la contempli i pugui dir la seva, si li agrada o si no, si li transmet alguna cosa o si no, no cal entendre d’art, simplement cal “sentir”… perquè com diu Ramon Gener: “En l’art tot és sensació, tot és emoció. L’obra d’art depén del sentiment i l’emoció de l’espectador”.

El proper 12 de juliol, a les 21.30 h, a la plaça Nova del Vendrell, tindrà lloc un homenatge a l’Orquestra Pau Casals, amb un concert a l’aire lliure i gratuït de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae. La formació, dirigida per Jordi Mora, comptarà amb 40 músics que interpretaran l’Ària de la Suite núm. 3 en Re Major, BWV 1068 de J.S. Bach i la Simfonia núm. 3, op. 55 “Heroica” de L. Van Beethoven.

El concert, organitzat per l’Ajuntament del Vendrell i la Fundació Pau Casals, serà retransmès en directe el mateix dia 12 de juliol a la Plaça del Tívoli del Vendrell i a la Sala Polivalent del Museu Pau Casals a Sant Salvador i es podrà veure també en directe per RTV El Vendrell. A més, serà ofert a la Xarxa de Televisions Locals per a la seva difusió per altres emissores locals de Catalunya, i el 14 d’agost, el concert es podrà veure en diferit pel Canal 33 i properament s’emetrà també per Catalunya Música.

Aquest any 2020, la ciutat del Vendrell és la Capital de la Cultura Catalana i la Fundació Pau Casals commemora el Centenari de la creació de l’Orquestra Pau Casals, reivindicant la història i l’impacte musical i social de l’Orquestra i la figura de Pau Casals com a director, amb la programació d’activitats i projectes al llarg del període 2020-2021.

El 10 de juliol de 1927, els músics i membres del Patronat de l’Orquestra Pau Casals, juntament amb l’Ajuntament de la vila del Vendrell van retre un homenatge a Pau Casals, nomenant-lo fill predilecte i organitzant diversos actes, entre els quals dos concerts de l’orquestra que ell mateix va dirigir: un a la plaça Nova (en aquell moment Pi i Margall) on van interpretar obres de Beethoven, Morera, Bach i Wagner, i un altre al Teatre Tívoli.

Per commemorar aquesta efemèride i coincidint amb la celebració del Centenari de l’Orquestra Pau Casals i de la distinció del Vendrell com a Capital de la Cultura Catalana, el proper 12 de juliol l’Orquestra Simfònica Camera Musicae interpretarà una selecció de les obres interpretades aquell mateix dia per l’Orquestra Pau Casals.

Aquest concert havia de donar el tret de sortida al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell 2020, que ha estat cancel•lat a causa de la COVID-19.

Tal com han explicat els organitzadors, malgrat que l’objectiu del concert era reproduir aquell homenatge històric de l’any 27, la pandèmia ha obligat a modificar el format, reduint-ne l’aforament de públic, però en cap cas l’esperit. Així, a la Plaça Nova s’hi ubicaran una quarantena de cadires, al Tívoli 90 cadires més, mentre que al Museu Pau Casals se n’instal·laran una trentena.

En concret, Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, ha destacat que “tot i que, malauradament, per causa de la COVID 19 no hi haurà tot el públic que ens hagués agradat, el què sí es mostrarà el dia 12 és com cent anys després el Vendrell se’n recorda de Casals, se’n recorda d’aquella gesta i això quedarà com un missatge importantíssim que podrà arribar a tot el món”. Pardo també ha ressaltat la coincidència de l’objectiu clau de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae amb l’esperit de l’Orquestra Pau Casals, que és “obrir les audiències, adreçar-se a nous públics, popularitzar la música clàssica, però també amb un component d’innovació important”.

De la seva banda, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, també ha volgut posar l’accent en l’essència del missatge que es vol transmetre amb el concert del dia 12 de juliol: “tot i el canvi de format, l’objectiu continua sent el d’homenatjar el músic i sobretot l’humanista i fent-ho amb més raó durant aquesta pandèmia”. En aquest sentit, l’alcalde ha assegurat que “el missatge que volem enviar al món, amb raó de la crisi sanitària, ha de ser que la cultura ha d’estar al capdavant de la societat per dir que no hi ha repte que no puguem superar”. Martínez també s’ha referit a la gran tasca del Mestre per fer que la cultura arribés a tothom i en aquesta línia ha dit que aquesta ha estat i és la màxima de tots els actes que s’organitzen com a Capital de la Cultura Catalana 2020.

 

Entrades

Per accedir tant a la Plaça Nova com a la Plaça del Tívoli i a la Sala Polivalent del Museu Pau Casals (espais on s’emetrà en directe la projecció del concert), i degut a les restriccions d’aforament decretades a causa de la COVID-19, l’accés serà amb entrada anticipada. Les entrades gratuïtes es podran aconseguir a través de la pàgina web de l’Ajuntament a partir de la propera setmana i fins a esgotar les localitats. El dia del concert caldrà acreditar l’entrada de forma impresa o bé en un dispositiu mòbil. En el cas de la Sala Polivalent del Museu Pau Casals caldrà fer una reserva prèvia enviant un correu electrònic a museu@paucasals.org o bé trucant al 977 68 42 76.

 

10 DE JULIOL DE 1927: HOMENATGE DEL VENDRELL A PAU CASALS

El 10 de juliol de 1927 els músics de l’Orquestra Pau Casals va tenir la iniciativa d’organitzar un homenatge a Pau Casals com a reconeixement i agraïment a la tasca que estava fent amb la seva orquestra per tot Catalunya. Es va crear una comissió formada pels membres de l’Orquestra Pau Casals i membres del Patronat per organitzar aquest homenatge a la seva vila natal, El Vendrell, un acte ampli i popular que va comptar amb diferents esdeveniments i concerts que es van desenvolupar durant tot el dia.
Un dels actes més importants va ser el concert popular que Pau Casals va dirigir amb al seva orquestra a la plaça Pi i Maragall, actual Plaça Nova, on van interpretar l’Obertura Leonora núm.3 de Beethoven, la sardana Serra Amunt d’Enric Morera, l’Ària de Bach i l’Obertura de Tannhäuser de Wagner. La plaça es va quedar petita davant la multitud de persones i vendrellencs que no es van voler perdre una actuació històrica. Les imatges i el film que es conserven en son un bon testimoni.
Abans del concert, Pau Casals fou nomenat fill predilecte del Vendrell per l’aleshores alcalde Josep Vilanova, qui li va fer entrega en el mateix acte d’una batuta feta d’una fusta d’olivera borda sortida dels peus de l’Àngel Tobies. La batuta es conserva al Museu Pau Casals de Sant Salvador, juntament amb la placa de la Coral la Lira, una gralla que li va oferir la Unió Musical i un magnífic llibre de signatures. Un cop acabat l’acte de l’Ajuntament i la comitiva es va dirigir al carrer de Montserrat per inaugurar la placa amb el nom de Pau Casals i posteriorment van anar a la Casa Nadiua, al carrer Santa Anna, on es va instal·lar una placa commemorativa, que avui dia encara es pot veure col·locada a la façana.
Després del concert popular, al Teatre Tívoli es va oferir un dinar amb més de 300 convidats que va servir l’Hotel Ritz. En acabar Pau Casals va dirigir de nou l’Orquestra Pau Casals interpretant obres de Weber, Beethoven, Boccherini, Wagner, Bach, Lohengrin i Rienzi.
El concert va ser de pagament i els diners recaptats van anar a benefici del Vendrell.
El 13 d’octubre de 2020 es commemorarà el centenari del primer concert de l’Orquestra Pau Casals al Palau de la Música Catalana, una formació que Pau Casals va impulsar i crear l’any 1920, i que es va convertir en un projecte d’excel·lència musical i compromís social. Malauradament aquest projecte va acabar definitivament amb la Guerra Civil Espanyola.

 

L’ORQUESTRA SIMFÒNICA CAMERA MUSICAE

L’Orquestra Simfònica Camera Musicae (OCM), fundada l’any 2006, ha gaudit d’una gran rebuda per part del públic per la seva tasca de divulgació de la música clàssica en sectors molt diversos, prestant especial atenció al públic melòman i jove. Ha actuat en sales com el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, l’Auditori de Barcelona, l’Auditorio Nacional de Música de Madrid, l’Auditorio de Saragossa, el Palacio Euskalduna de Bilbao, el Palau de les Arts de València i l’Auditorio Víctor Villegas de Múrcia, entre d’altres. L’OCM desplega les seves temporades de concerts de producció pròpia a Barcelona, Tarragona i Lleida.
Des del seus inicis, Tomàs Grau n’és el director titular i artístic, i des de la temporada 2017-18 el mestre Salvador Mas n’és el principal director convidat, rol que abans van exercir Jordi Mora i José Rafael Pascual Vilaplana. L’OCM va iniciar la temporada 2009-10 el seu projecte de residència a l’Auditori del Tívoli del Vendrell, vigent en l’actualitat.
L’Orquestra Simfònica Camera Musicae ha col•laborat amb directors com Antoni Ros Marbà, Edmon Colomer, Rinaldo Alessandrini, Gábor Takács-Nagy, Marzio Conti, John Rutter, Josep Caballé Domenech, Virginia Martínez, Salvador Brotons, Diego Martin-Etxebarria i Massimo Spadano; i solistes com Stephen Kovacevich, Sabine Meyer, Steven Isserlis, Patricia Kopatchinskaja, Roberto Alagna, Gautier Capuçon, Mark Padmore, Alexander Melnikov, Seong-Jin Cho, Alice Sara Ott, Sayaka Shoji, Albrecht Mayer, Clara-Jumi Kang, Ainhoa Arteta, Asier Polo, Leticia Moreno, Pablo Ferrández, Judith Jáuregui, Albert Guinovart o Rafael Aguirre, entre d’altres.
Tot i realitzar la seva activitat principalment a Catalunya, l’OCM també actua de manera periòdica arreu de l’estat espanyol i ha realitzat gires de concerts a Alemanya, Suïssa i la República Txeca. Ha enregistrat, entre d’altres, els discs Die Romantische Seele, Alba Eterna, Tempesta esvaïda, Un conte de Nadal i Mediterráneo.

 

EL PROGRAMA

Orquestra Simfònica Camera Musicae
Jordi Mora, director

J.S. BACH: Ària de la Suite núm. 3, BWV 1068
L. VAN BEETHOVEN: Simfonia núm. 3, op. 55 'Heroica'

 

Johann Sebastian Bach va escriure quatre suites orquestrals, totes elles d'una bellesa extraordinària. No obstant això, l’Ària de la Suite núm. 3 ocupa un lloc emblemàtic perquè, en la seva aparent senzillesa, concentra tota la complexitat de la música: la fascinació d'una melodia que es repeteix però que no avorreix perquè sempre avança; la intriga d'una harmonia que sembla que segueix els cànons sent, al mateix temps, única, i una textura contrapuntística en la qual els instruments diuen coses diferents, parlen al mateix temps, però s'escolten i s'entenen.

Beethoven va comprendre perfectament que la composició anava d’això: fer que el difícil semblés fàcil i, conscient d'això, va decidir parlar de l'ésser humà a través de la música. Amb la seva tercera simfonia va demostrar la seva genialitat i valentia al mostrar que no renunciava a les herències musicals, però que no es lligava a elles. Considerada, per la majoria d'experts, com la simfonia que va marcar el pas del Classicisme al Romanticisme, el títol "Heroica" simbolitza més un ideal que una persona concreta. Els seus quatre moviments reflecteixen a la perfecció aquest 'per aspera ad astra' (des de l'adversitat fins als astres) que tant va inspirar als compositors de segle XIX.

 

JORDI MORA, DIRECTOR

Nascut a Barcelona, realitza els seus primers estudis musicals de piano i viola al Conservatori Superior de Música d’aquesta ciutat. A Alemanya es gradua a la Hochschule für Musik de Würzburg com oboista i, becat per l’estat de Baviera, es llicencia en Musicologia i Filosofia a la Universitat de Munic.
Estudia direcció orquestral principalment amb Sergiu Celibidache, participant en nombroses classes magistrals de direcció́ a la Universitat de Mainz, a Munic amb la Münchner Philarmoniker, com també altres cursos arreu d‘Europa.
Ha estat director titular de l’Orquestra Nacional de Grècia i de l’Orquestra Simfònica del Vallès. Com a director convidat dirigeix regularment arreu d’Europa, EUA i Amèrica del Sud, orquestres com la Simón Bolívar de Veneçuela, l’Orquestra Nacional d’Argentina, Filharmònica de Munic, Orquestra de la Ràdio i Televisió de Grècia, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional Catalunya, i Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, entre d’altres.
Realitza una àmplia tasca pedagògica, especialment a Espanya, Suïssa, Alemanya, Holanda i Argentina, i ha estat membre del jurat de diversos concursos internacionals. L’any 2003 va ser nomenat professor de direcció orquestral a l’Escola Superior de Música de Catalunya, i el 2010 professor convidat permanent de la Grieg-Akademie a Bergen (Noruega).
Actualment és el director de l’Orquestra Simfònica Segle XXI i de la Bruckner Akademie Orchester. L’any 2013 va ser nomenat Principal Director convidat de l’Orquestra Filharmònica del Líban, i el 2014 de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae. Ha estat recentment convidat a dirigir, entre d’altres, l’Orquestra Nacional d’Argentina.

 

Foto: Fons de la Fundació Pau Casals

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dimarts 1 de juliol un ple ordinari per via telemàtica.

-El ple va donar compte de l’expedient de modificació de crèdits per la incorporació de romanents de l’exercici 2019 al pressupost de l’exercici 2020.

-El ple va aprovar l’abonament de l’expedient de reconeixement de crèdit 2020/1 de l’Ajuntament per abonar factures que estaven pendents de pagament, per un import total de 152.259,47 €. El punt va quedar aprovat per 11 vots a favor (Govern) i 10 abstencions (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell).

-El ple va aprovar l’expedient de modificació de crèdits 01P/2020, per 13 vots a favor (Govern, JxV) i 8 abstencions (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell). Aquesta modificació del pressupost 2020 ve motivada per les conseqüències econòmiques i socials generades per la pandèmia del COVID19 i amb l’objectiu d’ajustar-lo tècnicament a l’equilibri pressupostari, tenint en compte l’augment d’algunes despeses (EPIS, personal, mesures de seguretat a l’Ajuntament), la reducció d’ingressos, i la implementació de les mesures d’emergència preses, i aquelles que surtin de la Taula de Diàleg per a la reactivació econòmica i social.

En concret, aquesta modificació de pressupost incorpora els romanents (el superàvit del pressupost de 2019), dels quals un 20% es destinen a polítiques de serveis socials; entre ells, 46.000 € a la Residència d’Avis. També incorpora la pèrdua d’ingressos de 541.667,78 euros, una retallada de la despesa per idèntic valor (fonamentalment provinent de festes i activitats culturals que s’han deixat de fer) i inclou noves partides per la compra d’EPIS i l’augment de l’assegurança de vida dels treballadors. Així mateix, preveu una reserva d’uns 115.000 € per a afrontar possibles rebrots i la implementació de les mesures que es derivin dels treballs de la Taula de Diàleg.

-El Ple va aprovar el Pla estratègic de subvencions 2020-2022, amb 13 vots a favor (Govern, JxV) i 8 abstencions (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell).

-La proposta de resolució dels grups municipals Som Poble-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell davant la mancança de llicència ambiental de l’Escola Municipal de Música Pau Casals va quedar desestimada per 11 vots en contra (Govern), 8 a favor (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 2 abstencions (JxV). Aquesta proposta demanava el tancament provisional de l’equipament fins que no es compti amb aquesta llicència.

 

-La proposta del grup municipal de Junts pel Vendrell per a recuperar la presència d’arbres a la Plaça Vella va quedar desestimada amb 11 vots en contra (govern), 6 abstencions (SP-ERC) i 4 a favor (JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell).

-La proposta del grup municipal de Junts pel Vendrell per a garantir la preservació dels valors patrimonials i de paisatge urbà en el procés de reurbanització del carrer de les Quatre Fonts es va aprovar per unanimitat.

-El ple va aprovar, també per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal del PSC per a l’adhesió de l’Ajuntament del Vendrell a la “Xarxa de Memòria i de prevenció del feixisme. Mai Més” per a participar, conjuntament amb l’Amical, en la tasca de sensibilització i divulgació i prevenció del feixisme i amb la recerca històrica dels deportats i deportades del municipi. Una tasca que s’ha de fer amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques i especialment amb els centres de secundària del municipi. La moció també recull la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Amical de Mauthausen i altres camps per a l’impuls i desenvolupament de les activitats de la Xarxa Mai Més i del Projecte Mauthausen/Buchenwald.

-La moció de suport a José Antonio Valverde Ramírez, Josant, presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell, Pel Vendrell Primàries i Podem El Vendrell va ser aprovada per 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries i Podem), 9 abstencions (PSC, AVP) i 2 en contra (Cs).

-La proposta de moció dels grups municipals Som Poble-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per una única sanitat 100% pública, igual per a tothom, ni concertada ni diners públics a la privada, va ser aprovada també per unanimitat dels grups municipals.

A partir d’aquest divendres 3 de juliol la sala Portal del Pardo del Vendrell reobrirà les seves portes amb la presentació del projecte Colors.cat de Xavier Quesada, dissenyador, fotògraf i músic.

La sala restava tancada des de l’11 de març a causa de la COVID19 i el confinament. En aquells moments, l’equipament estava acollint l’exposició “Estimada innocència”, de Marina Durany, una proposta pedagògica fortament vinculada a la cultura i a l’educació. Durant el mes de maig, des de la regidoria de Cultura es va publicar el vídeo Ens emocionem amb l’ART a la sala Portal del Pardo per mantenir, encara que fos virtualment, la sala “oberta” al públic.

Finalment això es podrà fer realitat a partir d’aquest proper divendres, amb la presentació del projecte Colors.cat. En les pròpies paraules de l'artista, Colors.cat “és un projecte que neix de la conjunció de dues passions: l’art i la identitat. Sempre m’ha atret la riquesa de formes i colors que inunda el panorama de la cultura popular catalana, i vaig voler representar-la d’una manera molt personal, amb l’abstracció geomètrica i les formes més pures. Originàriament, tot comença a la vila del Vendrell, però ràpidament, gràcies a la seva bona acceptació, evoluciona cap a l’ambiciós objectiu de representar tota la nostra cultura”.

L’exposició es podrà visitar del 3 de juliol al 14 d’agost, en horari de dilluns a divendres de 18 h a 20.30 h i dissabtes d’11 h a 13 h i de 18 h a 20.30 h. Els diumenges i festius la sala romandrà tancada.

Com en tots els equipaments i espais, se seguiran les mesures de prevenció i protecció corresponents, entre les quals hi ha la limitació d’aforament, l’ús de mascareta, rentar-se les mans i mantenir la distància de seguretat.

©2019 Ajuntament del Vendrell