Preinscripció a les escoles bressol municipals. Curs 2022 - 2023

Calendari de la preinscripció
Presentació de sol·licituds: del 9 al 16 de maig
Llistes provisionals amb el barem: 30 de maig
Reclamacions: de l'1 al 3 de juny
Resolució reclamacions: 7 de juny
Sorteig en cas de desempats: 8 de juny
Llista definitiva d’admissió: 13 de juny
Període de matriculació: del 21 al 28 juny

Procediment
La preinscripció serà telemàtica omplint la sol·licitud de preinscripció (disponible a partir del dia 9/05).
El formulari degudament omplert s’ha d’enviar i rebreu un correu de confirmació de que l’hem rebut al departament d’Educació.
SOL.LICITUD PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023 


Documentació Imprescindible
-Llibre de família o document de filiació
-DNI/NIE/PASSAPORT de la mare/pare/tutors
-Targeta sanitària de l’infant

Documentació necessària per a barem
-Carnet de família nombrosa o monoparental (5 punts).
-Certificat d’empresa en què s’acrediti que els dos progenitors treballen o només un en cas de ser monoparental (10 punts).
-Certificat de beneficiari de renda garantida (5 punts).
-Certificat discapacitat greu igual o superior al 33% (5 punts).
-Per treballar al terme municipal (només per als no empadronats al municipi) (5 punts).
-Per viure al terme municipal (30 punts)

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al correu electrònic: preinscripciovendrell@gmail.com


Hi haurà l’opció de realitzar la preinscripció de forma presencial sol·licitant cita prèvia trucant al telèfon de la Regidoria d’Educació 977 66 89 62
L’horari d’atenció al ciutadà serà de 8:30 h a 13:00 h.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la Sol·licitud de preinscripció, dins del termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de barem.

PUNTUACIÓ QUE NO NECESSITA DOCUMENTS
-Per tenir germans escolaritzats al mateix centre educatiu (40 punts).
-Si el pare/mare/tutor treballa al centre educatiu (40 punts).
-Quan la petició se sol·licita per a dos o més germans dins el mateix centre o de diferents grups d’edat (5 punts).

EXCEPCIÓ PER ALS INFANTS NASCUTS AL 2020
-Per a infants nascuts al 2019, l’escolarització és universal i gratuïta. Es podran beneficiar d’una plaça pública totes les famílies empadronades a El Vendrell abans de l’1 de gener de 2022.
-Les famílies empadronades amb posterioritat a l’1 de gener de 2022 hauran d’acreditar l’empadronament adjuntant un contracte de lloguer o un document que indiqui la compra d’un habitatge, dins del municipi.
    
La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

©2019 Ajuntament del Vendrell