Preinscripció a les escoles bressol municipals. Curs 2021 - 2022

Calendari de la preinscripció
Presentació de sol·licituds: del 21 al 28 de maig
Llistes provisionals amb el barem: 4 de juny
Reclamacions: del 7 al 9 de juny
Sorteig en cas de desempats: 11 de juny
Llista definitiva d’admissió: 16 de juny
Període de matriculació: del 17 al 23 juny

Procediment
La preinscripció serà telemàtica.
S’ha d’omplir el formulari de preinscripció (disponible a partir del dia 21/05).
El formulari degudament omplert (PDF editable) s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic preinscripciovendrell@gmail.com juntament amb la documentació necessària per validar el procés de preinscripció (PDF o fotografia).

Documentació Imprescindible
-Llibre de família o document de filiació
-DNI/NIE/PASSAPORT de la mare/pare/tutors
-Targeta sanitària de l’infant

Documentació necessària per a barem
-Carnet de família nombrosa o monoparental (5 punts).
-Certificat d’empresa en què s’acrediti que els dos progenitors treballen o només un en cas de ser monoparental (10 punts).
-Certificat de beneficiari de renda garantida (5 punts).
-Certificat discapacitat greu igual o superior al 33% (5 punts).
-Per treballar al terme municipal (5 punts).
-Per viure al terme municipal (30 punts)

Oferta inicial

 

Curs 2021/22

Total oferta 0-1 any

24

Total oferta 1-2 anys

41

Total oferta 2-3 anys 

186

 

251 places


Hi haurà l’opció de realitzar la preinscripció de forma presencial sol·licitant cita prèvia trucant al telèfon de la Regidoria d’Educació 977 66 89 62
L’horari d’atenció al ciutadà serà de 9:00 h a 13:00 h.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la Sol·licitud de preinscripció, dins del termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de barem.

PUNTUACIÓ QUE NO NECESSITA DOCUMENTS
-Per tenir germans escolaritzats al mateix centre educatiu (40 punts).
-Si el pare/mare/tutor treballa al centre educatiu (40 punts).
-Quan la petició se sol·licita per a dos o més germans dins el mateix centre o de diferents grups d’edat (5 punts).

EXCEPCIÓ PER ALS INFANTS NASCUTS AL 2019
-Per a infants nascuts al 2019, l’escolarització és universal i gratuïta. Es podran beneficiar d’una plaça pública totes les famílies empadronades a El Vendrell abans de l’1 de gener de 2021.
-Les famílies empadronades amb posterioritat a l’1 de gener de 2021 hauran d’acreditar l’empadronament adjuntant un contracte de lloguer o un document que indiqui la compra d’un habitatge, dins del municipi.
    
La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

©2019 Ajuntament del Vendrell