El Vendrell, 2 de juny de 2022

L’Ajuntament del Vendrell ha signat un conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues.

L’objecte d’aquest conveni és aconseguir que les persones menors d’edat de més de 14 anys, empadronades al Vendrell i que siguin denunciades per consum o tinença de drogues a la via pública puguin optar per acollir-se a una mesura educativa com a alternativa a la sanció administrativa. A aquests efectes, s’estableixen els mecanismes per coordinar la intervenció dels cossos policials (Mossos d’Esquadra i Policia Municipal) amb el personal tècnic de la Regidoria de Joventut.

El fet infractor serà comunicat als pares o tutors del menor, el qual haurà d’assumir les seves accions, reconèixer els fets comesos i acceptar la realització d’una mesura educativa alternativa a la sanció administrativa.

El Vendrell, 1 de juny de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dimarts 31 de maig un ple ordinari.

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 11, 19 i 25 d’abril de 2022; dels Decrets d’Alcaldia, i de l’informe de morositat i Període Mitjà de Pagament del 1r trimestre de 2022. I es va arribar als acords següents:

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 7 vots en contra (Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell, es va aprovar la ratificació del pressupost 2022, aprovat per la Junta General de l’empresa EcoBP, SL i
ratificat a la Junta de del Consell Comarcal del Baix Penedès relatiu a la gestió de residus
a la comarca del Baix Penedès, així com de les mensualitats previstes per a l’Ajuntament
del Vendrell (de gener a desembre).

Per unanimitat, es va aprovar sol·licitar a la Generalitat que ampliï, fins a la sortida núm. 2 de l’Autopista C-32 (Coma-ruga), l’àmbit corresponent als descomptes aplicables a aquesta via de peatge.

Per unanimitat, es va aprovar de forma inicial la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana número 54 per permetre l’ampliació de l’Institut Escola Coma-ruga.

Amb 17 vots a favor (Govern, Som poble-ERC, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 2 abstencions (Junts pel Vendrell i Podem El Vendrell), es va aprovar acceptar la concessió administrativa de l’execució de les obres d’adequació d’un carril bici i instal·lació de dues faroles d’enllumenat públic, entorn al ferrocarril de la línia 240, entre Sant Vicenç de Calders i l’Hospitalet de Llobregat, entre els PP.KK. 027/575 i 028/643, costat esquerre, al terme municipal del Vendrell”.

Per unanimitat, es va aprovar l’autorització de l’ocupació dels metres quadrats afectats de les finques 1 i 18 del parcel·lari del projecte de condicionament de les carreteres TP-2044 i TV- 2048, del Vendrell a Sant Vicenç de Calders a la Diputació de Tarragona, que inclou una via ciclista.

Amb 17 vots a favor (Govern, 2 regidors de Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 2 abstencions (2 regidors de Som poble-ERC), es va aprovar el pla de gestió de les Madrigueres elaborat pel Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès durant l’any 2020, revisat i consensuat per totes les administracions actuants. Seguint les indicacions de la secretària, dos regidors de Som poble-ERC es van abstenir pel motiu de ser socis del GEVEN.

Per unanimitat, es va aprovar el contracte de cessió en comodat del dipòsit de l’escultura d’Apel·les Fenosa “Els Tres Regnes” per una durada de 10 anys.

Per unanimitat, es va elevar al Ple els següents acords presos per la Comissió del Nomenclàtor:

-Dedicar el carrer del Portal a M. Agna Guimerà Saló, mestra de mestres.

-Dedicar el carrer del Nord a Prada de Conflent.

-Posar el nom de Villagarcía de la Torre a la zona verda que hi ha entre el carrer d’Antoni Deu Font i el carrer de Josep Altet.

-Posar el nom d’Anna Serra Benavent, activista cultural i social, al parc que hi ha entre l’avinguda del Baix Penedès i el carrer de les Roquetes.

-Posar el nom de Maria Julivert Aulès, esperantista i activista cultural, al parc del carrer del Ginebró.

-Posar el nom de Neus Català Pallejà, activista política, al parc que hi ha entre l’avinguda de Sant Vicenç, el carrer de Prades i el Camí Ral.

-Posar el nom de Teresina Martorell Fons, mestra, al parc que hi ha entre l’avinguda del Camp d’esports i el carrer del Barcelonès.

-Adoptar el nom de carrer del Mirador del Romaní en el tram de carrer en el que confronten aquestes dues finques de referència cadastral 43165A00400029000GF i 43165A00400037000GD.

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 7 en contra (Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar prendre en consideració l’establiment del servei públic municipal de neteja viària sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de reglament del servei adjunts.

Per unanimitat, es va aprovar el Reglament de Protocol de la Festa Major del Vendrell.

Amb 15 vots a favor (Govern, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 4 abstencions (Som poble-ERC), es va aprovar el Reglament de distincions i medalles per a la Policia Local del Vendrell amb una esmena que concreta que el Ple serà l’òrgan competent per aprovar les concessions de les condecoracions.

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 7 en contra (Som poble-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar de forma inicial l’ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs.

Amb 17 vots a favor (Govern, Som poble-ERC, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 2 abstencions (Junts pel Vendrell i Primàries Catalunya), es va aprovar de forma provisional la modificació de l’ordenança fiscal núm. 35, epígraf 3, sobre el preu públic a satisfer pels usuaris dels serveis gestionats des de la Regidoria de Turisme.

Per unanimitat, es van desestimar les al·legacions presentades i es va aprovar definitivament la reducció del preu d’estacionament a l’aparcament subterrani de la Plaça de Pep Jai.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Primàries Catalunya de millora de l’atenció als vendrellencs i vendrellenques al SAC.

Després de debatre’l i abans de la seva votació, el grup municipal Som poble-ERC va retirar la seva proposta de resolució per tal que l’Ajuntament del Vendrell demani la dimissió de l’administrador únic de l’empresa participada PARVEN 93 SL. La retirada va ser motivada per una esmena a la totalitat presentada pel govern.

Al ple d’ahir es van excusar les regidores Eva Mata i Gisela Arbós del grup municipal Som poble-ERC.


Vídeo acta de la sessió plenària:
https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Foto: Ramon Costa

El Vendrell, 31 de maig de 2022

Al ple ordinari d’avui a la tarda es presentaran els següents acords presos per la Comissió del Nomenclàtor:

Dedicar el carrer del Portal a M. Agna Guimerà Saló, mestra de mestres.

Dedicar el carrer del Nord a Prada de Conflent.

Posar el nom de Villagarcía de la Torre a la zona verda que hi ha entre el carrer d’Antoni Deu Font i el carrer de Josep Altet.

Posar el nom d’Anna Serra Benavent, activista cultural i social, al parc que hi ha entre l’avinguda del Baix Penedès i el carrer de les Roquetes.

Posar el nom de Maria Julivert Aulès, esperantista i activista cultural, al parc del carrer del Ginebró.

Posar el nom de Neus Català Pallejà, activista política, al parc que hi ha entre l’avinguda de Sant Vicenç, el carrer de Prades i el Camí Ral.

Posar el nom de Teresina Martorell Fons, mestra, al parc que hi ha entre l’avinguda del Camp d’esports i el carrer del Barcelonès.

Adoptar el nom de carrer del Mirador del Romaní en el tram de carrer en el que confronten aquestes dues finques de referència cadastral 43165A00400029000GF i 43165A00400037000GD.

La regidora de Cultura, Silvia Vaquero, ha destacat “el pas endavant que es fa amb alguns d’aquests acords de la Comissió del Nomenclàtor per donar visibilitat a dones que han fet del Vendrell una vila compromesa amb la tolerància, el respecte i la igualtat”.

El Vendrell, 31 de maig de 2022
 
A partir de demà i fins al 30 de juny es podran fer les inscripcions a la celebració de les Noces d'Or organitzada per la Regidoria de Gent Gran de l'Ajuntament del Vendrell.
El Vendrellm 31 de maig de 2022
 
Del 2 al 4 de juny, en diferents punts del municipi, degudament senyalitzats, s'hi realitzarà un tractament fitosanitari per al control del pugó i la gal·leruca als arbres.

El Vendrell, 30 de maig de 2022

Torna el Festival En Veu Alta, un certàmen cultural d'àmbit penedesenc, i Priorat, que aquest 2022 arriba a la seva 18a edició. Seran un total de 79 espectacles de narració oral, concerts i xerrades, del 3 al 26 de juny, repartits en més de 30 municipis.
La inauguració d'enguany serà al Vendrell, el dia 3, a la plaça annexa a l'Auditori Pau Casals. Serà a càrrec de MARTHA ESCUDERO, ASSUMPTA MERCADER, YOSHI HIOKI, LAIA PEDROL, JUANAN RODRÍGUEZ, JORDINA BIOSCA i DAVID GARCÍA, en un espectacle titulat '6 eren 6+1'. Un acte que consistirà en un passeig i tast per part de diferents veus narratives procedents tant del territori com de punts més llunys d'arreu del món.
Dirigit a un públic adult, la inauguració començarà a les 19,30 h, amb els parlaments, i a partir de les 20h iniciarà l'espectacle.

La programació al Vendrell seguirà el dimarts dia 7, a les 20h, al jardí del Museu Deu, amb JOAN VÁZQUEZ i MARC SAMBOLA, que interpretaran 'Ocaña, reina de Las Ramblas'.
Ocaña va ser un artista autènticament inclassificable. Va irrompre com a performer dècades abans que ningú de nosaltres sabés què volia dir fer una performance. A través de les seves intervencions artístiques, el pintor naïf va esdevenir un activista pioner dels drets LGTBI molt abans que entenguéssim el significat d’aquestes sigles. Ocaña, el precursor de tota una manera de viure i d’entendre el món, torna per explicar de nou la seva història.

El Festival EVA tancarà el seu pas pel Vendrell el dijous 9 de juny, a les 20h, al jardí del Museu Deu, amb 3 narradors gallecs, CELSO, GUTI i QUICO (Celso Fernández Sanmartín, José Luis Gutiérrez “Guti” i Quico Cadaval), que narraran històries que han anat heretant de la cultura oral, sobretot per part dels seus avantpassats, d'aquelles persones grans que escolten i transmeten històries amb un llegat molt important.
Quico Cadaval ha estat Premi Cultura Gallega de les Arts Escèniques 2011 i Premi MAX Mejor autoría teatral en gallego de la XIV edició 2011.

El Vendrell, 27 de maig de 2022

Al proper ple ordinari del 31 de maig es farà el primer pas per al nou contracte de neteja viària. En concret, es passarà a aprovació el projecte d’establiment que defineix com ha de ser el servei.

La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Recollida de residus, Núria Rovira, ha explicat que “és la primera pedra perquè el nou contracte de neteja viària sigui una realitat per a un Vendrell més net, més amable i més agradable”.

El document que es porta al proper ple per a la seva aprovació presenta una actualització del servei per adaptar-lo a les noves necessitats amb un 35% més d’inversió -posant 600 mil euros més fins arribar als 2,3 milions d’euros anuals-, amb una ampliació d’hores de servei, amb un reforç de personal i amb una renovació de maquinària per una de més eficient.

El Vendrell, 27 de maig de 2022

A la sessió ordinària del ple que se celebrarà el proper 31 de maig passarà a aprovació el Protocol de la Festa Major del Vendrell, un document que s’ha elaborat en Comissió, amb persones expertes i amb entitats.

El regidor de Festes, Christian Soriano, ha explicat que “mantenim l’essència de l’anterior Protocol amb una actualització per adaptar-nos als temps actuals”.

El document recull els antecedents i els actes que es fan per la Festa Major i com s’ordenen, i hi haurà una Comissió per revisar-lo amb previsió que pugui anar evolucionant.

El Vendrell, 26 de maig de 2022

Un dels punts que es tractaran en el ple ordinari d’aquest mes de maig és l’aprovació d’un reglament de medalles i distincions de la Policia Municipal del Vendrell.

La regidora de Policia, M. Luz Ramírez, ha explicat que “aquest reglament és necessari per fer un reconeixement a la policia local pel seu treball al servei de la societat”.

El lliurament de les distincions i condecoracions s’emmarcaria en un acte al final del mes de setembre, coincidint amb el dia del patró de la policia local.

El Vendrell, 26 de maig de 2022

Un dels punts del ple ordinari d’aquest mes de maig tractarà sobre l’aprovació inicial de l’ordenança de platges.

Segons la regidora de Platges, Bárbara Peris, es tracta d’una ordenança necessària i que servirà per regular aspectes tractats en la Taula de Municipis per un Litoral Sostenible, com les platges lliures de fum i de soroll. Peris, a més, destaca que l’ordenança servirà per establir com cal actuar quan es troben restes arqueològiques al fons del mar.

Notícia RTV El Vendrell

El Vendrell, 17 de maig de 2022

Tot a punt perquè El Vendrell visqui, dos anys després d’aturada a causa de la pandèmia, la recuperació de la Festa de la Bicicleta. Serà el diumenge 29 de maig, tot i que tant el divendres 27 com el dissabte 28 també hi haurà actes programats al voltant de la festa. Aquesta estrena imatge en l’edició d’aquest 2022 per tal de dotar-la de més personalitat, però manté un format similar al dels últims anys. Torna, això sí, potenciant encara més les seves qualitats: ser una festa saludable, sostenible, familiar, inclusiva i solidària.

 

ACTES PREVIS amb el Club OPEN NATURA

Des de fa anys, la Festa de la Bicicleta compta amb el suport del Club Open Natura, que hi col·labora en l’organització de diversos actes:

 

DIVENDRES 27 DE MAIG

A les 21 h, concentració al Monument als castellers,


PEDALADA NOCTURNA POPULAR
Ruta amb bicicleta pel terme municipal
Recorregut:
el Vendrell (Monument als castellers) - Coma-ruga (plaça dels Germans Trillas) - el Vendrell
(Monument als castellers)
Preu de la inscripció: 3 € (inclou assegurança, botifarrada i un obsequi).
Hi haurà diferents sortejos.
1 € de cada inscripció anirà destinat a la campanya “Pedalem junts per una mateixa causa, la leucèmia”.
Inscripcions: Fins al 24 de maig a la Regidoria de Festes (la Rambla, 24 del Vendrell) i a botiga Big Bikers (c/ Pau Casals, 50-54)
(Els menors d’edat han d’anar acompanyats d’una persona adulta.)
Organitza: Club Open Natura i Regidoria de Festes

 

DISSABTE 28 DE MAIG


A les 16 h, a l’av. Camp d’Esports,
V PROVA DE RESISTÈNCIA OPEN EL VENDRELL 3 hores
Preu per persona: 19 € (anticipada)
1 € de cada inscripció anirà destinat a la campanya “Pedalem junts per una mateixa causa, la leucèmia”
Inscripcions: Fins al 24 de maig, a la botiga Big Bikers (c/ Pau Casals, 50-54)
Per a més informació: www.clubbtt-opennatura.com
Organitza: Club Open Natura

 

FESTA DE LA BICICLETA
DIUMENGE 29 DE MAIG DE 2022

Bicicletes, patinets o monopatins
A les 10 h, a l’av. del Camp d’Esports, CONCENTRACIÓ i LLIURAMENT DE DORSALS

A les 11 h, des de l’av. del Camp d’Esports, SORTIDA DE LES CARROSSES I CICLISTES

A les 11 h, des de l’av. del Camp d’Esports, ESPECTACLE ITINERANT “MUSIC ON CYCLES” de la companyia LaDinamo

A les 11 h, al carrer de l’Escorxador, CONCENTRACIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL i GRUPS DE MOBILITAT REDUÏDA

En arribar a la plaça de Francesc Macià, BENEDICCIÓ DE BICICLETES I CARROSSES

A continuació, a la Rambla, ARRIBADA DELS PARTICIPANTS

A les 12.30 h, a la Rambla, ESPECTACLE ESTÀTIC “MUSIC ON CYCLES” de la companyia
LaDinamo
A les 13 h, a la Rambla, ENTREGA DE PREMIS
SORTEJOS PER ALS PARTICIPANTS
SORTEJOS PER A LES BUTLLETES SOLIDÀRIES
ENTREGA DE DINERS A LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS

 

PREMIS

  premis imatge

JURAT

Enguany el Jurat de la Festa canvia de format:

Hi haurà un jurat tradicional que valorarà un 50% i que estarà format per:
- Silvia Vaquero, Regidora d’Educació i Cultura
- Christian Soriano, 1r. Tinent d’Alcalde i Regidor de Festes
- David Ramon Rubinat, ciclista vendrellenc guanyador de la XI Edició de la Cursa Social del Baix Penedès.
- Josep Puig, Administrador de Santa Anna
- Jordi Pellicer, Administrador de Santa Anna
L’altre 50% de les votacions aniran a càrrec dels grups participants a la Festa de la Bicicleta.
Cada grup, valorarà a la resta de participants i entre tots comptaran com un 50% de jurat.

 

PEDALEM JUNTS PER UNA MATEIXA CAUSA

Per 1 € col·labora amb una iniciativa solidària i entraràs en diferents sortejos el dia de la Festa de la Bicicleta.

Des de fa més de 30 anys, moguts pel desafiament d’aconseguir que la leucèmia sigui algun dia una malaltia 100% curable, des de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, impulsen de forma incansable tot tipus de projectes en benefici dels pacients i de la
ciència.

Punts de venda anticipada de butlletes solidàries (Fins al 26 de maig):
• Biblioteca pública Terra Baixa (c/ Major, 18)
• Cal Blau (c/ Roquetes, 1)
• Calçats Tarrés (c/ Montserrat, 12)
• El Vestidor (c/ Quatre Fonts, 31)
• Eurekakids (c/ Alt, 3)
• Farmàcia Mestres (c/ Prat de la Riba, 2)
• Joieria Font Belau (c/ Alt, 4)
• Llibreria Mitjans (ctra. Dr. Robert, 28)
• Món Perruquers (c/ Major, 10)
• Regidoria d’Educació (La Rambla, 24)
• Restaurant El Tast (la Rambla, 17)
• Rosana bellesa (plaça Vella, 9)

Punts de venda de butlletes solidàries en els actes següents:
- Pedalada nocturna (27 de maig)
- Festa de la Bicicleta (29 de maig)

Altres col·laboracions amb la Fundació Josep Carreras:
1 € de cada inscripció a la PEDALADA NOCTURNA POPULAR
1 € de cada inscripció a la V PROVA DE RESISTÈNCIA OPEN EL VENDRELL 3 hores

DETALL PER ALS INSCRITS

A tots els participants se’ls donarà un mocador taronja amb la nova imatge de la Festa de la Bicicleta i es demanarà que es posi en un lloc visible per donar un missatge el dia de la Festa:
El diumenge 29 de maig, pintarem la Festa de la Bicicleta del Vendrell de color taronja per tornar-nos IMPARABLES juntament amb la Fundació Josep Carreras.

SORTEJOS

Cada any es feia un sorteig entre totes les butlletes solidàries adquirides de la Campanya Pedalem junts per una mateixa causa.

Enguany es faran 3 sortejos diferents:

- A la pedalada nocturna (27 de maig)
- Per als participants de la Festa de la Bicicleta (29 de maig)
- Per a les persones que han adquirit la butlleta solidària a Fundació Josep Carreras, per la leucèmia.

El Vendrell, 24 de maig de 2022

L’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa ha programat un Estiuet Artístic “monstruós” amb quatre artistes que faran tallers de collage, pintura, dibuix, ceràmica, art urbà, entre d’altres, durant tres setmanes tematitzades:

-del 27 de juny a l’1 de juliol, Bestioles estrafolàries;

-del 4 al 8 de juliol, Plantes monstruoses,

-i de l’11 al 15 de juliol, Monstres d’altres plantes.

Els tallers, a càrrec de Carolina Palau, Dolors Escoté, Joaquim Milà i Iraida Llucià, són inclusius i estan adreçats a infants de 6 a 13 anys.

L’horari és de 9 h a 13:30 h i els preus són 39 euros per a una setmana; 70 euros per a dues, i 109 euros per a tres.

Les inscripcions es podran fer a partir de l’1 de juny mitjançant sol·licitud específica i instància genèrica (www.elvendrell.net/art/escola-darts-apelles-fenosa). Les places són limitades i s’atendran per ordre de sol·licitud.

La regidora de Cultura, Silvia Vaquero, ha destacat que “serà un estiuet artístic molt engrescador amb una oferta de 46 places, tres de les quals estaran becades, i amb tallers inclusius”.

El Vendrell, 23 de maig de 2022

Del 27 de maig al 30 de juliol la Sala Portal del Pardo acull dues noves exposicions. D’una banda, s’hi podrà visitar la mostra “Vistes des de l’Hemisferi dret”, amb pintures de Paco Minuesa Valdés, i de l’altra, “Essencials (...)”, amb els microrelats dels 15 alumnes d’ESO i de batxillerat premiats al concurs “Tu ets essencial” celebrat per Sant Jordi.

“Vistes des de l’Hemisferi dret”

Tal i com explica el propi artista, l’exposició té la voluntat de mostrar un recull de pintures que són el fruit de la seva observació de la vida aplicant un sentit, a vegades crític, d’altres irònic, però sempre amb la voluntat de fer-ho amb tendresa i sentit de l’humor.

Segons Minuesa, el procés creatiu seria, després de la reflexió, la construcció gràfica de les idees expressant de forma subjectiva l’objectiu. És per això que pretén, segons explica, fer parlar l’hemisferi dret del cervell i esperar de la persona espectadora crítiques, complicitats o coincidències.

Paco Minuesa Valdés va néixer a Beas de Segura (Jaén) l’any 1955 i resideix actualment al Vendrell. És graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics. Professor de l’Escola d’Art de Sant Cugat del Vallès del 1977 al 2015. Il·lustrador del diari El País del 1991 al 2006. Ha sigut coordinador del Departament municipal de Tallers Monogràfics d’Art de Sant Cugat, entre el 2015 i el 2020. Ha realitzat diverses mostres de pintura arreu d’Europa i a EEUU.

L’exposició “Vistes des de l’Hemisferi dret” s’inaugurarà el divendres 27 de maig a les 18h. Es podrà visitar de dimarts a dissabte d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h. (Festius tancat)

Essencials (...)

La Sala Portal del Pardo segueix mantenint el seu compromís amb la creació artística i es reivindica presentant ESSENCIALS (...). Enguany, una acció artística que neix del projecte TU ETS ESSENCIAL (...), el certamen literari de microrelats celebrat per Sant Jordi per estimular la lectura, l’escriptura i la creativitat entre els més joves i que va rebre un total de 293 propostes. L’art ajuda a repensar el món, sacsejant les neurones, reflexionant sobre els moments de dubtes i les incerteses.

L’exposició és un espai d’intercanvi i de reflexió, per explorar i aprendre, liderat per quinze ESSENCIALS (...) i on es posa de manifest la capacitat de la cultura, l’art i les lletres per crear nous imaginaris, un motor de canvi.

Cal recordar que, per exemple, l’any passat ESSENCIALS (…) va ser una acció artística per deixar testimoni de com el coronavirus ens va capgirar les vides.

Els nois i noies que presentaran aquests propers mesos al Pardo els seus microrelats són Sofia M. Alonso Pruteanu; Nailah Ahmed Güell; Paula Díaz Alonso; Lucía Canal Dueñas; Jan Rossell Hass; Irene Fernández Díaz; Júlia Cuen Trayner; Hoda Zafzafi El Araj; Lucía Fernández Pérez; Irene Llobet, Escolà, Aleix García Ramírez; Yaritza Castillo Bustamante; Berta Izquierdo Cabau; Salvador Rodríguez Morales i Aniol Vidal Ferré.

L'exposició s’inaugurarà el dissabte 28 de maig, a les 12h i es podrà visita de dimarts a dissabte d'11 h a 14 h i de 17 h a 20 h (festius tancat).

Per a més informació: Àrea de Comunicació. Tel. 97716 64 71 (62)

El Vendrell, 23 de maig de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar el divendres 20 de maig un ple extraordinari, en el qual es va arribar als acord següents:

-Amb 12 vots a favor (PSC, Cs, AVP-FIC i regidora no adscrita) i 9 en contra (SP-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdit 03P/2022 per un import total de 1.789.000 euros.

-Amb 12 vots a favor (PSC, Cs, AVP-FIC i regidora no adscrita) i 9 en contra (SP-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar de forma inicial la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament del Vendrell per a l’any 2022.

-Amb 12 vots a favor (PSC, Cs, AVP-FIC i regidora no adscrita) i 9 en contra (SP-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament del Vendrell, el Patronat Municipal de l’Hospital del Santíssim Salvador i de la Fundació Pública Municipal Deu Font.

Vídeoacta de la sessió: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

El divendres 20 de maig, a les 16 h, se celebrarà una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Vendrell amb el següent ordre del dia
El ple es podrà seguir també de forma telemàtica pel web municipal: https://actes.elvendrell.cat/sesiones i per RTV El Vendrell. 


Per a més informació sobre els plens, es pot consultar els següents apartats del web:  
Ordres del dia
Actes del Ple (recents)
Actes del Ple (històrics)

El Vendrell, 18 de maig de 2022

El dissabte 28 de maig s’iniciarà un nou vessant més pedagògic del cicle El Vendrell sent la música “per fer arribar als infants i a les escoles, a través de la música, els valors del projecte com són el respecte al patrimoni i tenir coneixement de l’entorn”, ha dit la regidora de Cultura, Silvia Vaquero.

En aquest sentit, aquest dia, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal Àngel Guimerà, el Camp d’aprenentatge Pau Casals presentarà un espectacle que inclou una cantata participativa amb escoles del Vendrell, que té com a tema la crisi climàtica sota el títol “La VEU de la TERRA”.

Per poder accedir a aquest espectacle cal adquirir una entrada, que és gratuïta, al web https://elvendrell.koobin.cat

Silok en concert al Parc d’Utrera

05 27 elV sent la música SILOK 27 maig

I dins de la programació habitual del cicle El Vendrell sent la música, el proper divendres 27 de maig, a les 8 del vespre, tindrà lloc un concert de Silok al Parc d’Utrera, que en aquesta ocasió servirà per redescobrir aquest espai urbà ubicat a la zona del Tancat - Mas d’en Gual.

El Vendrell, 17 de maig de 2022

 

Després de diverses setmanes d'èxit televisiu del programa 'El Llop', a TV3, ha iniciat gira arreu del territori l'obra 'Terra Baixa', basada en el clàssic d'Àngel Guimerà.
El Vendrell és un dels punts on fa aturada aquesta gira, aquest proper dissabte 21 de maig, a les 20 h, al Teatre Àngel Guimerà, i diumenge 22, a les 18h. La demanda d'entrades va ser tant elevada que es van programar 2 sessions; tot i així, les entrades es van esgotar ràpidament en pocs minuts i aquest cap de setmana es penjarà al TÀG el cartell de 'sold out' (entrades esgotades)

Dirigit i conduït per Àngel Llàcer, 'El Llop' ha volgut posar de relleu el teatre amateur arreu del país, amb un format a cavall entre el concurs, el reality i la divulgació cultural.
Després de rebre més de 1500 candidatures, fer 250 càstings a Cervera, Valls, Manresa i Olot i una gran final amb 33 candidats al laboratori del Món Sant Benet, es va crear la companyia de Terra Baixa.
L’espectador ha pogut descobrir com es crea una obra teatral des de zero, sent testimoni de totes les fases tècniques i artístiques necessàries fins a l'estrena de l’espectacle. Des dels càstings, les proves finals per seleccionar els actors que formaran el repartiment fins als assajos i l’estrena.
Un cop emesos els vuit capítols i havent transformat la companyia d'amateur a professional, 'Terra Baixa' ha sortit de gira per recórrer el territori amb la complicitat de La Perla 29.

 

'TERRA BAIXA', d'Àngel Guimerà
Dia: Dissabte 21 i diumenge 22 de maig
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Hora: 20 h / 18 h

 

Direcció: Àngel Llàcer
Amb:
Alexandra Olmo Marta
Àlecs Guixà Manelic
Pep Carpena Sebastià
Blanca Lasobras Nuri
Jordi Ferragut Tomàs
Toni Aguilar Xeixa
Tuni Salvadó Pepa Perdigona
Roser Martínez Antònia Perdigona
Alba Segarra Nanda Perdigona
Marc Andreu Josep Perdigó
Daniel Masalles Mossèn

 

 

El Vendrell, 11 de maig de 2022

L’Ajuntament del Vendrell revalida la puntuació del 96% del Segell Infoparticipa en reconeixement a la qualitat i transparència del web municipal.

El passat dilluns 9 de maig, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va rebre el Segell corresponent al 2021 en l'acte convocat pel Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Des de la creació d’aquests guardons, amb l’anàlisi de les dades corresponents a l’any 2013, l’Ajuntament del Vendrell ha obtingut el Segell en totes les seves edicions. Enguany, per cinquè any consecutiu, es torna a repetir la qualificació més alta, un 96%, però amb un nivell més alt d’exigència dels indicadors avaluats.


https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/el_vendrell

Foto: Laboratori de Comunicació Pública (UAB)

El Vendrell, 10 de maig de 2022

La Regidoria de Festes i escoles, escoles bressol i entitats del municipi estan treballant ja des de fa alguns mesos en la preparació de la Festa de la Bicicleta 2022, que tindrà lloc el diumenge 29 de maig.
Després de dos anys sense festa per la pandèmia, la Festa de la Bicicleta torna enguany amb molta força i amb moltes ganes d’omplir el Vendrell de bicicletes, patinets i/o monopatins.
Des de la Regidoria de Festes s’ha volgut avançar ja alguns detalls de la festa, entre ells, la seva nova imatge. I és que fins ara, la festa de la bicicleta del Vendrell no tenia una imatge pròpia i enguany s’ha cregut oportú crear-ne una per tal de donar-li personalitat i acompanyar tots els materials de difusió de l’esdeveniment.


PEDALEM JUNTS PER UN MATEIXA CAUSA

Des de fa uns any, la Festa de la bicicleta compta amb una campanya que es diu “Pedalem junts per una mateixa causa”. I és que la festa pretén ser una festa saludable, familiar, inclusiva, entre altres, però també vol ser un esdeveniment solidari. És per això que enguany que torna la festa ho fa apostant fort per la solidaritat, amb la col·laboració d’una entitat amb molta força: la Fundació Josep Carreras. 

Des de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia impulsen tot tipus de projectes per aconseguir que la leucèmia i totes les malalties oncològiques de la sang siguin 100% curables pera tothom i en tots els casos.

Des de fa més de 30 anys, moguts pel desafiament d’aconseguir que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia 100% curable, des de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia impulsen de forma incansable tot tipus de projectes en favor dels pacients i de la ciència.

El 2010 van crear l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), dedicat exclusivament a la leucèmia i la resta de malalties oncològiques de la sang.
Des de 1991 gestionen, en estreta col·laboració amb el sistema de sanitat públic, el registre oficial de donants de medul·la òssia a Espanya (REDMO). Només un de cada quatre pacients disposa d’un familiar compatible.
Disposen de sis pisos d’acollida per a pacients amb escassos recursos econòmics que han de desplaçar-se lluny el seu domicili per rebre tractament. Mitjançant el seu servei web de consultes al doctor responen a totes les preguntes a les quals s’enfronta el pacient i el seu entorn durant el seu tractament i recuperació.

Així que el Vendrell i la Fundació Josep Carreras enguany “Pedalaran junts” per una mateixa causa: la leucèmia.


Per 1 €, es podrà col·laborar amb una iniciativa solidària i entrar en diferents sortejos el dia de la Festa de la Bicicleta.

Punts de venda anticipada de butlletes solidàries (Del 10 al 25 de maig):

- Biblioteca pública Terra Baixa (c/ Major, 18)
- Cal Blau (c/ Roquetes, 1)
- Calçats Tarrés (c/ Montserrat, 12)
- El Vestidor (c/ Quatre Fonts, 31)
- Eurekakids (c/ Alt, 3)
- Farmàcia Mestres (c/ Prat de la Riba, 2)
- Joieria Font Belau (c/ Alt, 4)
- Llibreria Mitjans (ctra. Dr. Robert, 28)
- Món Perruquers (c/ Major, 10)
- Regidoria d’Educació (La Rambla, 24)
- Restaurant El Tast (la Rambla, 17)
- Rosana bellesa (plaça Vella, 9)

 

Punts de venda de butlletes solidàries en els actes següents:
Pedalada nocturna (27 de maig)
Festa de la Bicicleta (29 de maig)

Altres col·laboracions amb la Fundació Josep Carreras:
1 € de cada inscripció a la PEDALADA NOCTURNA POPULAR
1 € de cada inscripció a la V PROVA DE RESISTÈNCIA OPEN EL VENDRELL 3 h

El 29 de maig, pintarem la Festa de la Bicicleta del Vendrell de color taronja per tornar-nos IMPARABLES juntament amb la Fundació Josep Carreras!

 

Per a més informació:
Regidoria de Festes
La Rambla, 24 – El Vendrell
977 66 73 79
elVdefesta@elvendrell.net

El Vendrell, 10 de maig de 2022

El 41è Festival Internacional de Música Pau Casals posa l’accent a la vida de Pau Casals al Vendrell

El Festival celebra la seva 41a edició entre el 9 i el 22 de juliol al Vendrell Bernard Meillat, director artístic del Festival, destaca les actuacions dels violoncel·listes internacionals Daniel Müller-Schott, Edgar Moreau i Ivan Karizna, entre  d’altres

La 41a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals pren com a eix temàtic “Pau Casals al Vendrell” rememorant la relació del Mestre amb la seva terra natal. El Festival tindrà lloc del 9 al 22 de juliol al Vendrell i comptarà un any més amb una programació amb artistes internacionals i nacionals que interpretaran una àmplia varietat de programes de música de cambra.

L’Ajuntament del Vendrell i l’Auditori Pau Casals, amb la col·laboració de la Fundació Pau Casals i de l’Associació Amics de l’Orgue del Vendrell han organitzat aquest Festival programant un total de vuit concerts a més de dues projeccions sobre el Mestre Pau Casals i el seu vincle amb Puerto Rico.

El director artístic, Bernard Meillat, destaca alguns dels concerts del Festival, com els dels grans violoncel-listes Daniel Müller Schott, que es durà a terme el 16 de juliol juntament amb la pianista Annika Treutler, i el d’Edgar Moreau que serà el 21 de juliol juntament amb Louis Lortie al piano i Paul Meyer al clarinet. Ambdós músics debutaran per primera vegada en el lloc de naixement de Pau Casals.

També destaca l’actuació de Gabriel Cercano, deixeble dels mestres Leon Fleisher i Richard Goode, que juntament amb la violinista Liza Ferschtman i Ivan Karizna, músic que es troba en el començament d’una gran carrera i ha estat encomanat amb el violoncel de Paul Tortelier, seran els encarregats del concert inaugural del Festival el dissabte 9 de juliol.

Cal destacar també el Quartet Casals, considerats un dels millors quartets del món, que tornen a actuar al Festival el 12 de juliol per celebrar la rehabilitació arquitectònica i renovació del Museu Pau Casals juntament amb un dels seus companys preferits, el pianista Alexander Lonquich.

Seguint la tradició del projecte Marlboro, posat en marxa l’any passat, el Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell torna a reunir membres col·laboradors com Alexander Janiczek i Lily Francis, i Jonathan Brown i Erica Wise. Els joves músics interpretaran obres de J.S. Bach, L. V. Beethoven, W.A. Mozart, F. Schubert, J. Brahms, M. Ravel, entre d’altres, en unconcert molt especial el 19 de juliol a la Plaça Nova del Vendrell, la mateixa plaça on Casals va dirigir la seva orquestra l’any 1927.

Per altra banda, l’església parroquial del Vendrell també acollirà un concert molt especial d’orgue de la mà de Lorenzo Ghielmi. El músic ha optat per fer un recital íntegrament dedicat a Bach per retre homenatge a Pau Casals.

Per últim, cal destacar dues projeccions lligades molt estretament a la relació de Casals amb Puerto Rico, terra natal de la seva mare. L’any 1955 el Mestre s’hi va instal·lar i va fer tot el que estava a les seves mans per al desenvolupament cultural de l’illa: la creació d’un gran festival, la fundació d’una orquestra simfònica i un conservatori. Enguany és la 5a edició en què el Festival incorpora aquestes projeccions, les quals tenen l’objectiu de difondre el llegat musical i humanístic de Casals. Tot gràcies a la Fundació Casals, que s’ha dedicat a recuperar i donar a conèixer aquests documents audiovisuals.

Venda d’entrades
Les entrades pel Festival es podran adquirir el 25, 26 i 27 de maig i els divendres no festius de 10 a 13h a l’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell, els dies que hi hagi concert del Festival de 10 h a 13 h i una hora abans de la representació a l’Auditori Pau Casals o bé per internet a la pàgina web d’aquest últim a partir també del 25 de maig a les 10h.


Dossier de premsa

©2019 Ajuntament del Vendrell