El Vendrell, 17 d'abril de 2020

A partir de les dades del consum d’aigua dels dies que portem de confinament per la Covid-19, comparades amb el mateix període de l’any passat, es constata que hi ha hagut una disminució.
En concret, al març del 2019 hi va haver un consum de 363.951 m3 i aquest any 2020 ha estat de 327.582 m3, la qual cosa significa que hi ha hagut una baixada del 9,99%. Pel que fa a l’abril, al 2019 el consum de tot el mes va ser de 367.793 m3 i el dels primers 15 dies del 2020 ha estat de 150.520 m3. Si aquesta dada parcial de l’abril del 2020 s’extrapola fins al final del mes, com si es mantingués el mateix ritme de consum d’aigua que als primers 15 dies, també hi hauria una reducció que, en aquest cas, seria d’un 21%.
El regidor d’Aigua, Alfons Herrera, ha explicat que “com que en aquests períodes comparats s’inclou la Setmana Santa (al 2019 va ser del 14 al 21 d’abril), la constatació de la disminució del consum d’aigua posa de manifest que no hi ha hagut una arribada massiva de persones que tenen segones residències al municipi del Vendrell”.

El Vendrell, 17 d'abril de 2020

Aquesta passada nit, a l'avinguda de Jaume Carner, un control de la Policia Municipal ha aturat un vehicle i ha denunciat el seu conductor, de 44 anys i veí de Calafell, per saltar-se el confinament sense causa justificada i circular de nit sense llums. A més, se li han instruït diligències judicials per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.

Es recorda que continua vigent el confinament que no permet circular les persones sense cap dels motius essencials decretats per l'estat d'alarma.

El Vendrell, 17 d'abril de 2020

La regidoria de polítiques de Gènere, Igualtat i Drets LGTBIQ ha començat a treballar en l’elaboració d’un protocol d’abordatge de les violències sexuals als espais públics d’oci amb l’objectiu general d’aportar un recurs tècnic que serveixi com a eina per combatre les violències sexuals als espais d’oci festiu i generar així, espais de llibertat.
El passat 6 de març ja es va dur a terme una primera reunió amb representants polítics i personal tècnic per començar a posar en marxa el projecte. A la sessió de treball hi van assistir tant el regidor de Polítiques de Gènere i Igualtat, Christian Soriano, i el regidor de Joventut, Rubén Gràcia, així com les tècniques de l’Ajuntament i les coordinadores del projecte Noctambul@s de la Fundació Salut i Comunitat, que assessoren l’Ajuntament en aquesta matèria. Els costos econòmics de tot el procés, que tindrà una durada aproximada de 10 mesos, són assumits per la Generalitat de Catalunya a través d’un conveni amb la Fundació.
L’objectiu estratègic del programa és contribuir a generar espais d’oci segurs i lliures de violències masclistes, donant una resposta institucional des d’una lògica comunitària tenint en compte la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Per això, el programa planteja assolir els següents objectius:

► Crear una estructura i xarxa de treball entre els diferents agents locals d’una comunitat per intervenir de forma coordinada davant de situacions de violències sexuals ens espais públics d’oci a escala municipal, supramunicipal o comarcal.

► Generar mecanismes, mesures i actuacions que garanteixin la prevenció, la detecció, l’atenció i recuperació de les dones en situació de violències masclistes.

► Capacitar, sensibilitzar i implicar a tots els agents del territori (polítics, tècnics i ciutadania) en la prevenció de les violències masclistes des de la corresponsabilització del desenvolupament del protocol.

► Facilitar l’apoderament de les dones en la utilització dels espais públics d’oci.

► Fomentar la transversalitat de gènere en les polítiques locals.

A causa de les circumstàncies actuals provocades per la pandèmia de la COVID19, des de l’Ajuntament del Vendrell s’ha hagut de modificar el full de ruta previst en l’elaboració d’aquest protocol. Així, aprofitant aquest període de confinament, es durà a terme la fase de diagnosi, que inclou, entre altres, una enquesta a la població (majors de 15 anys) i que ha de servir per recollir dades sobre percepcions i experiències al voltant de les violències sexuals als espais festius del Vendrell, així com propostes d'estratègies per abordar-les de manera transversal. L’enquesta s’ha fet arribar ja als instituts i també se n’està fent difusió a través de les xarxes socials de la regidories de Joventut i de Polítiques de Gènere i Igualtat.

Enllaç enquesta:
https://forms.gle/tfMWy3mLVKWVybFt7

La fase de diagnòstic també inclourà entrevistes telemàtiques amb tècnics de diferents departaments i amb agents del teixit associatiu del municipi.
Aquest Protocol es pretén realitzar a través de metodologies participatives aplicades en els moments de recerca d’informació, d’anàlisi de la situació, de comprensió de la realitat i de recull de propostes. És important destacar que al llarg del procés s’aplicaran diverses tècniques de recerca: una enquesta sobre percepció de les violències sexuals i dinàmiques d’oci, un grup focal per treballar la mobilitat i percepció d’(in)seguretat als espais públics, grups de treball participatius amb població i personal tècnic i una Comissió Política amb representants de les regidories corresponents de l’equip de govern. Al llarg d’aquestes activitats s’anirà recollint informació per a la Diagnosi, per definir els eixos de treball i pel Protocol final.
A nivell d’estructura organitzativa, es realitzaran tres grups de treball: un Grup Motor format per personal tècnic del municipi, una Comissió Participativa formada per entitats i població en general que és d’on han de sorgir els eixos de treball i les propostes principals del Protocol i una Comissió Política amb representants de l’equip de govern.

 

El Vendrell, 15 d'abril de 2020

 L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dimarts, 14 d’abril, un ple extraordinari i urgent i, per pri-mera vegada en la seva història, de forma telemàtica, ateses les restriccions ocasionades per la pandèmia de la COVID19.
La sessió es va iniciar amb un minut de silenci de tots els regidors i regidores del Consistori per les víctimes del Coronavirus.
Els grups municipals van aprovar, en primer lloc, i per unanimitat, el caràcter urgent i extraordinari de la sessió.
El ple va servir per donar compte de la pròrroga del pressupost del 2019 per a l’exercici 2020 i també per donar compte de l’aprovació dels marcs pressupostaris a mig termini 2021-2023.
Amb 11 vots a favor (Govern) i 10 abstencions (SP-ERC; JxV, Podem El Vendrell i Primàries El Vendrell) el ple d’ahir va aprovar el pressupost 2020, aprovat per la Junta General d’EcoBP SL i ratificat a la Junta del Consell Comarcal del Baix Penedès, relatiu a la gestió de residus a la comar-ca, així com de les mensualitats previstes per a l’Ajuntament del Vendrell de gener a desembre.
L’últim punt del Ple va servir perquè tots els grups municipals tractessin la situació del municipi da-vant la pandèmica de la COVID19. Tots ells van exposar la seva visió sobre l’afectació de la pan-dèmia en diferents aspectes de la vida municipal: salut pública, atenció a les famílies i col·lectius més vulnerables, organització de l’administració municipal, resposta ciutadana o l’impacte econò-mic, entre altres.
Els diferents grups, de manera unànime, van tenir paraules d’agraïment i lloança per la tasca que duu a terme al personal sanitari al municipi, així com tots aquells col·lectius (seguretat, protecció civil, neteja, comerç, personal de l’administració, etc) que aquests dies estan fent una gran feina per mantenir el municipi i els seus serveis essencials en marxa.
Així mateix, els grups municipals van fer un reconeixement públic al moviment ciutadà solidari que ha sorgit aquests dies al Vendrell i que, vehiculat a través de diferents col·lectius, està duent a terme una important tasca assistencial i d’ajut humà i material.
També tota la corporació va coincidir en la necessitat de treballar conjuntament i amb el màxim consens per establir de forma prioritària un seguit de mesures socials i econòmiques que ajudin als vendrellencs i vendrellenques i el seu teixit econòmic a superar aquesta crisi. En aquest sentit, van acordar continuar treballant telemàticament a través de les Juntes de portaveus com ja han fet en les últimes setmanes.

Nota1: Adjuntem l’enllaç per poder veure íntegre la sessió plenària :  
https://www.rtvelvendrell.cat/ple-extraordinari-i-urgent-14-dabril-de-2020/

 

Nota 2: Adjuntem el parlament de l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en la sessió d’ahir.

 

La Generalitat de Catalunya ha declarat L’ANY CARNER, que se celebrarà fins ben entrat el 2021, en commemoració del 50è aniversari de la mort del príncep dels poetes. El 4 de juny de 1970 Jo-sep Carner moria a Brussel·les, al seu domicili, al carrer Lincoln 64 (al sud de la ciutat, al municipi d’Uccle / Ukkel). L’esdeveniment desplegarà un gran nombre d’activitat, de tota mena i per a tota mena de públics. Les línies mestres abracen tots els camps literaris que ell va conrear (i també aquells àmbits en què d’altres artistes han situat la seva obra: la cançó, el teatre).

El Vendrell participarà en l’Any Carner amb una exposició a la Fundació Apel·les Fenosa que es presentarà a començaments de l’ any vinent i que il·lustra la relació d’ amistat entre el poeta i l’escultor. La mostra estarà comissariada per la Fundació Apel·les Fenosa juntament amb el co-missari de l' any Carner, el catedràtic Jaume Coll, i marmessor de Josep Carner.

Fenosa va retratar Carner a París, l’ any 1948. L’ obra va ser feta al taller de l’escultor el 10 de novembre. El poeta el va correspondre amb un poema excepcional “L’ hamadríade del violí”, basat en l’escultura “ Violoniste”, que Fenosa havia exposat a la Galerie Dubourg dos anys abans.
La Fundació Fenosa conserva tota la correspondència entre Carner i Fenosa, amb documents excepcionals, com el suport que l’escultor va donar a la candidatura de Carner a Premi Nobel de Literatura.
L’exposició es centrarà en aquesta amistat i en l’organització dels Jocs Florals de la Llengua Cata-lana, celebrats a l’auditori de la Sorbonne de París l’ any 1948, que va presidir Carner i on Nicole Fenosa va ser Reina de les Festes. Amistats comunes, com els escriptors Mercè Rodoreda, Ar-mand Obiols o Josep Palau i Fabre apareixeran en un entorn d’exili i redreçament de la Cultura Ca-talana.

 

L'Hamadríade del violí
UNA ESCULTURA DE FENOSA

 

Bella hamadríade,
en els teus braços, espatlla i si
acotxadora d'un violí,
sols en parença sones tan fi
per a una nova secreta oïda
ara en els nostres ulls assolida?
l, de mirar-te, pren embranzida
alguna música que ve de mi?

Ets arbre, l'ésser que un cant trastoca,
i retirances prens d'immortal.
Les teves cames són dins la soca.
És el teu ventre son vegetal,
oh només viva de sina endalt!
Damunt la teva cinta indistinta,
tota l'escorça de nou es pinta
amb comes roses i amb ulls de cel;
i si topessis amb ta mirada
donzell fent via per la contrada,
tu, malcontenta ja de ta rel
i adés ardida i adés poruga,
exiliada del teu descans,
respiraries feble i feixuga
i es dreçarien tos pits infants.

Però menysprees tota mudança
i en tu s'amaga tot pur esment.
Ton coll, tos braços, ton si dorment,
en replegant-se
manyagament,
l'ordre desvetllen d'unes sonores
veus encantades, i sols adores
d'una joguina de fusta el plany.
I s'hi concerten murmuradores
fresses de rama, sospirs de tany.
L'arbre que fores
és arbre encara, com era antany.

Si, fulles vives, tes mans són franques,
el cap inclines, les celles tanques,
que a tu mateixa només respons;
plegues els braços, tes dues branques,
per emparar-hi ton niu de sons.
I en la lliscada de la cantúria,
emplena l'antre de la boscúria
la cantadissa d'ocells i fonts.

Bella hamadríade
del violí,
de tots remota, secreta en mi!
En volent heure't, una abraçada
recularia malaguanyada,
i la besada
mai els teus llavis no sap collir,
oh fusta i càntic que un déu junyí!

El Vendrell, 14 d'abril de 2020

Atenent les recomanacions rebudes per part de la Generalitat de Catalunya per evitar al màxim les aglomeracions i promoure la prevenció de contagis del coronavirus (COVID-19), l’Ajuntament del Vendrell ha decidit suspendre tota la programació del Temporada gener-juny de 2020. La informació s'anirà actualitzant en funció de l'evolució i de la nova informació que es vagi disposant, i de les noves directrius dels òrgans competents.

A totes aquelles persones que tinguin entrades pels espectacles programats durant aquests dies, se'ls farà la devolució corresponent: en el cas de les entrades comprades on-line, la devolució serà automàtica, i en cas d'haver-les comprat presencialment, s’haurà d’enviar un correu electrònic a hola@temporada.cat o trucar al telèfon 977683468, indicant nom i cognoms de la persona que ha fet la compra, nom de l’espectacle, número d’entrades amb fila i seient, i indicar un número de compte on fer la transferència del retorn de l’import corresponent.

 

El Vendrell, 14 d'abril de 2020

L’any 2015, la Regidoria de Cultura va convidar a ceramistes d’arreu a participar en una iniciativa que, sota el títol Emplatem!, tenia com a objectiu recollir fons per al projecte solidari de beques menjador Fem pinya!
Es tractava que els ceramistes enviessin plats de ceràmica  per poder-los posar a la venda a un preu mínim de 30 euros. Aquell any es van rebre 119 plats, se’n van vendre 81 i es va recaptar un total de 2.400 euros.
Ara, amb motiu de la greu situació pel Covid-19 que, a part de la lluita sanitària contra aquest virus, també suposa destinar més recursos econòmics als serveis d’atenció a les persones, s’ha cregut oportú recuperar els plats de l’Emplatem! que van quedar per vendre i donar l’oportunitat d’adquirir-los a aquelles persones que vulguin col·laborar, d’aquesta manera, amb el projecte Fem pinya!, que en aquests moments també compta amb la col·laboració de la Xarxa de Suport El Vendrell.
Per poder comprar un d’aquests plats de ceràmica solidaris s’haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça art@elvendrell.net indicant el que es vol adquirir (a la pàgina web https://elvendrell.net/art/altres-projectes/emplatem, a la pàgina de Facebook “El Vendrell. L’art” i al Twitter @artelvendrell es poden veure els plats i el seu número corresponent). Aquest correu electrònic es respondrà facilitant el número del compte bancari del projecte Fem pinya! per poder fer-hi el pagament amb un import mínim de 30 euros. En cas de coincidència en la selecció de plats, la reserva es farà per ordre d’entrada dels correus electrònics. Un cop finalitzi l’estat d’alarma pel Covid-19, el plat que s’hagi comprat es podrà recollir a les dependències de la Regidoria de Cultura (La Rambla, 24, edifici de l’antiga Biblioteca).

Projecte Fem pinya!
El projecte solidari Fem pinya! es va iniciar el 2013 des dels Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell, conjuntament amb la colla castellera Nens del Vendrell, amb la finalitat de garantir una bona alimentació a tots els nens i nenes del municipi, i en especial a aquells que, per motius econòmics i familiars, es troben en una situació de més vulnerabilitat.Recentment, des dels Nens del Vendrell s’ha manifestat la intenció de potenciar i donar més visibilitat al projecte Fem pinya! per tal de poder ampliar els ajuts als infants en altres serveis i activitats, a part de les beques de menjador escolar, per la qual cosa la Regidoria de Serveis Socials ja es va posar a disposició als membres de l’entitat per donar-los el suport necessari.

El Vendrell, 9 d'abril de 2020

Avui s'han rebut els resultats de les proves realitzades a avis i àvies de la Residència La Muntanyeta amb febrícula i en 5 casos han donat positiu. El metge ha parlat directament amb cadascuna de les famílies afectades. Els 5 pacients estan estables i sense febre, i aïllats.

El Vendrell, 9 d'abril de 2020

Tot i el confinament i la impossibilitat de fer us dels seus espais, des de la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell es continua treballant per mantenir tant l’activitat com el contacte amb els seus usuaris.
Així, a més de continuar informant i resolent dubtes i consultes, i d’impulsar els serveis de préstec de materials digitals a través de la plataforma eBiblio, es fa el possible per intentar adaptar el calendari d’activitats a les circumstàncies actuals.
Un exemple és la sessió mensual del Club de Lectura de la Biblioteca, que se celebrarà el dia per al qual estava programat, el dimecres 15 d’abril a les 18 h. La particularitat és que la conversa, que girarà a l’entorn del llibre El fil invisible, de Gemma Lienas, serà virtual, fent servir alguna de les eines disponibles per fer videoconferències. D’aquesta manera, tots els membres del club (més d’una seixantena) tindran l’oportunitat de mantenir la seva tertúlia de cada mes fent-ho, a més, d’una forma innovadora i adaptada als nous temps.
La sessió és oberta a tothom qui hi pugui estar interessat.

El Vendrell, 9 d'abril de 2020

Els voluntaris de Protecció del Civil, amb el suport de la regidoria de l’Ajuntament del Vendrell, i amb la col·laboració de Diver Show Fiesta i Telelux, volen donar les gràcies a les nenes i els nens del municipi per quedar-se a casa i contribuir així a poder acabar amb el coronavirus.
I ho faran aquest divendres i dissabte acompanyant el Mickey i la Minnie a fer un recorregut, amb música, per diferents zones del municipi.
El divendres 10 d’abril, al matí, faran un recorregut per Sant Vicenç de Calders, urbanització Torreblanca, els Masos i zona de platges, i a la tarda estaran per la zones d’avinguda de Jaume Carner, Jutjats i el Tancat.
El dissabte 11 d’abril, al matí, recorreran carrers de la Muntanyeta, del Puig i el Pèlag i del centre de la vila, i a la tarda ho faran per la zona de la carretera de Valls, avinguda de Sant Vicenç i Tancat II.

El Vendrell, 8 d'abril de 2020

Amb motiu de la crisi sanitària pel Covid-19 i amb la previsió que les mesures de prevenció de la seva propagació encara duraran un cert temps, s'està replantejant la celebració dels esdeveniments festius més propers.
En aquest sentit, la Regidoria de Festes, amb consens amb les AMPA dels centres educatius i amb la Junta de l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell, ha pres la decisió de suspendre la Festa de la Bicicleta i la Romeria de Maig.
Davant d'aquest fet excepcional, el regidor de Festes, Christian Soriano, ha donat les gràcies a les entitats implicades en aquests dos esdeveniments festius "perquè des del primer minut han entès la situació d'aquesta suspensió i han mostrat la seva predisposició a l'hora de consensuar la decisió". 

El Vendrell, 7 d'abril de 2020

KENNETH MARTÍNEZ MOLINA, alcalde de l’Ajuntament del Vendrell, s’adreça a tots els infants del Vendrell i els seus nuclis marítims de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs per informar-los de l'AUTORITZACIÓ excepcional que els «Angelets de les dents», el «Ratolinet Pérez» i la «Fada de les dents» puguin circular lliurement pel municipi del Vendrell  i entrar a aquelles cases on visquin els infants als quals els caigui alguna dent.

BAN angelets ratolinet fades

BAN de l'alcalde

El Vendrell, 7 d'abril de 2020

Des del passat divendres 3 d'abril, s’ha intensificat la neteja i desinfecció a totes les zones comunes de la Residència La Muntanyeta amb la contractació dels serveis d'una empresa especialitzada. Aquest servei es realitza cada nit durant 8 hores per reforçar la prevenció que ja es feia fins ara perquè no hi hagi possibles contagis de Covid-19.

El Vendrell, 4 d'abril de 2020

En aquests dies de confinament per l’estat d’alarma pel COVID-19, des del programa “Detectem” d'acompanyament a la gent gran de l'Ajuntament del Vendrell s’han fet 215 trucades als avis i àvies de més de 90 anys empadronats al Vendrell. 
La majoria estan bé gràcies al suport familiar. En 10 casos s'ha fet derivació al grup de voluntaris de la Xarxa de Suport El Vendrell i 3 casos han estat derivats  a la valoració dels Serveis Socials. 
El seguiment continua ara amb les persones de més de 80 anys.

Què és el programa “Detectem”?

El gener del 2020, les Regidories de Gent Gran i de Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell van posar en marxa el “Detectem”, un programa d’atenció amb l’objectiu de detectar les necessitats de les persones de més de 80 anys del Vendrell que viuen soles, per tal de fer accions preventives i evitar possibles situacions de risc social.
Més informació: https://elvendrell.net/informacio/7053-es-posa-en-marxa-el-projecte-detectem-per-actuar-preventivament-sobre-la-gent-gran-i-evitar-situacions-de-risc

El Vendrell, 3 d'abril de 2020

La Regidoria de Serveis Socials i els Nens del Vendrell adapten el projecte “Fem pinya” de beques menjador per a escolars en targetes moneder perquè, en l’estat d’alarma pel Covid-19, es puguin adquirir aliments i cobrir les necessitats bàsiques de les famílies del Vendrell que es troben en una situació de vulnerabilitat.

El Vendrell, 1 d'abril del 2020

Ahir, la Policia Municipal del Vendrell va anunciar per les seves xarxes socials que s’oferia la possibilitat de realitzar visites als domicilis on hi havia infants que fessin l’aniversari aquests dies de confinement per l’estat l’alarma de la Covid-19.
Avui, la Regidoria de Cultura s’ha sumat a aquesta iniciativa anunciant que regalarà a aquests infants el conte Petita histròria del Vendrell, amb textos de Miquel Rovira i il·lustracions de Pilarin Bayés. La regidora de Cutura, Silvia Vaquero, desitja que aquest regal serveixi per passar aquests dies de confinament “compartint bons moments en família amb la lectura de llibres”.
Les famílies que vulguin rebre la visita de la Policia Municipal per felicitar l’aniversari a un infant han d’enviar un correu electrònic, amn almenys 24 hores d’antelació, a l’adreça inscripcio_policialocal@elvendrell.net, amb l’assumpte “Felicitació” i les dades següents:
-data de l’aniversari-nom de l’infant-edat que farà-adreça completa del domicili-en quina llengua voldria la felicitació (català o castellà)-telèfon mòbil de contacte (si es vol rebre la felicitació per WhatsApp)-nom del perfil a les xarxes socials (si es vol rebre la felicitació per les xarxes socials)
D’aquesta manera, es vol agrair l’esforç que estan fent els infants que celebren el seu aniversari en una situació de confinament que no permet fer-ho en companyia dels familiars i les amistats.

El Vendrell, 1 d'abril del 2020

L’Ajuntament del Vendrell expressa el condol més sentit per les defuncions provocades pel COVID-19 al municipi i tot el seu suport a les famílies. 
També es vol traslladar un missatge de record i d’ànims a totes les persones que estan patint el COVID-19 i desitjar-los una ràpida recuperació.
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i tot el consistori reitera el missatge que la millor prevenció és mantenir el confinament: “Amb l’esforç i la solidaritat de tothom aconseguirem superar aquesta situació per poder-nos trobar ben aviat als carrers i poder fer un homenatge públic de record a les víctimes i de reconeixement a totes les persones que treballen a la primera línia per lluitar contra el COVID-19.”

El Vendrell, 31 de març de 2020

Aquests ajuts seran per atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, derivades de la situació actual
Els ajuts seran valorats pels tècnics dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament del Vendrell.
Avui, per decret d'alcaldia, s'ha habilitat aquesta partida i s'ha aprovat el procediment que regularà la tramitació dels ajuts.

Contacte de Serveis Socials per correu electrònic serveissocials@elvendrell.net i per telèfon al 977 16 64 16 (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores).

El Vendrell, 30 de març de 2020

D’acord amb la normativa vigent i mesures complementàries per l’afectació del COVID19, les obres de remodelació de la ctra. Robert, c/ Prat de la Riba i c/ Nord, queden suspeses fins a nou avís. 

A partir d’avui i fins a noves indicacions, es mantenen les afectacions anunciades la setmana passada i que ja han estat comunicades també al veïnat de la zona:

-Ctra. de Valls oberta a la circulació ambdós sentits de la circulació.

-C/ del Nord obert a la circulació.

-Es manté tancada la circulació pel lateral de La Rambla, costat CORREUS.

-Es manté la sortida de la Pl. Tobies pel c/ Otó Ferrer, direcció c/ Sant Magí.

-Obert l’accés a l'aparcament de la ctra. Dr. Robert, 40-42. Entrada i sortida des de l’Av. Jaume Carner.

-Obert l’accés a laparcament del c/ Prat de la Riba, 3. (Entrada i sortida des de La Rambla). 

-Es manté tancat l’accés al gual de la ctra. Dr. Robert, 16-18.

©2019 Ajuntament del Vendrell