El Vendrell, 3 de novembre de 2023

La Biblioteca Pública Terra Baixa és una de les entitats implicades en decidir quines han estat les millors obres de literatura infantil i juvenil escrites en català i publicades durant aquest 2023. Per fer-ho, ha posat en marxa una campanya per buscar infants i joves que vulguin llegir els llibres finalistes i decidir, amb el seu vot, a quins cal atorgar els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove.

Per tal de fomentar la lectura en llengua catalana entre els més joves, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (Ibbycat) convoca aquests guardons i convida infants i joves d’entre 9 i 16 anys a esdevenir jurat d’uns premis literaris. Seran ells qui decidiran quines han estat les millors obres de literatura infantil i juvenil publicades en català aquest any.

El Premi Atrapallibres (en el qual la Biblioteca participa per segon any) s’adreça als infants entre 9 i 12 anys, i es divideix en tres categories: 9, 10 i 11 anys.

El Premi Protagonista Jove està adreçat a adolescents entre 13 i 16 anys i està repartit en dos grups: de 12 a 14 anys i de 14 a 16 anys.

Amb tot, aquestes categories per edats no impedeixen que si algun infant o jove vol llegir una obra d’una categoria diferent a la de la seva edat, ho pugui fer. En cadascun d’aquests grups hi ha tres llibres finalistes, que són els que els participants hauran de llegir.

Els infants i joves que hi vulguin participar podran llegir, entre gener i abril, les tres obres finalistes de la seva categoria i podran comentar-les amb el grup de companys i companyes en el qual s'hagin apuntat. Tant l’accés als llibres a llegir com l’organització de les trobades per comentar-los es farà mitjançant la col·laboració de la Biblioteca. Un cop llegides les lectures i finalitzades les discussions, cada participant donarà una puntuació a cadascuna de les tres obres finalistes: tres punts a la que consideri millor, dos punts a la segona opció i un punt a la tercera.

Per a més informació, cal que els infants i joves interessats a participar-hi es posin en contacte amb la Biblioteca.

 

El Vendrell, 3 de novembre de 2023

El proper dissabte 4 de novembre, a les 18h, tindrà lloc la visita comentada de l’exposició temporal actual del Museu Deu. En aquesta ocasió, el fill de l’artista, en Xavier Freixas, serà l’encarregat d’endinsar-nos en l’obra d’en Jordi Freixas, un artista que va plasmar en marines, jardins i carrers tot un món de color on clarament es veu la influència de Monet o Sisley.

De la mà del fill de l’artista recorrerem la sala d’exposicions temporals on es mostren gairebé una quarantena de peces. Observarem la paleta de grisos dels quadres de la seva primera etapa, per passar després a veure les pintures de contrastos cromàtics, de tonalitats càlides i fredes, d’un estil més sintètic on redueix el color a tintes planes.

Per a més informació: Museu Deu. Plaça Nova, 6. El Vendrell. Tarragona. 977666308 / museudeu@elvendrell.net

El Vendrell, 3 de novembre de 2023

L’Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Transformació digital, s’adhereix al “Pacte per la Generació D” i al “Manifest per la millora de les competències digitals de la ciutadania espanyola”, una iniciativa del Ministeri d’Afers econòmics i transformació digital del Govern d’Espanya. Amb aquesta adhesió l’Ajuntament pretén, entre d’altres objectius:

-Contribuir a formar la ciutadania en competències digitals transversals i per a l’ocupació.

-Contribuir a assolir els objectius estratègics del Plan Nacional de Competencias Digitales.

En aquest sentit,  els propers dies 8 (només a la tarda), 9 i 10 novembre de 2023 (matí i tarda), al c/ Apel·les Fenosa (barri el Puig i e Pàlag), hi haurà una unitat mòbil de RTVE del programa itinerant “Únete a la Generación D” i es convida tota la ciutadania a participar-hi.

Aquest espai itinerant ofereix als usuaris multitud de recursos i orientació per al senzill desenvolupament de les seves competències digitals, aplicable a tots els àmbits de la vida quotidiana (cercadors d’internet, xarxes socials, ciberseguretat, gestions en línia).

Més informació als díptics adjunts i a la web corporativa https://generaciond.gob.es/


Díptic (català)

Díptico (castellano)

El Vendrell, 2 de novembre de 2023

La regidora Núria Rovira ha avançat que a finals d’aquest mes de novembre es reunirà el Consell Territorial de la Mobilitat per tal de presentar-los la proposta del Pla d’Aparcaments del municipi, que recull la diagnosi de l’aparcament actual i planteja diverses propostes de futur.

En aquest sentit, la regidora ha avançat que en línies generals el pla conclou que el Vendrell disposa de suficient aparcament, però que es fa necessària una gestió eficient de les places per tal de garantir la rotació i la major disponibilitat, especialment en les zones comercials i de major concurrència. Aquesta conclusió és el resultat de l’anàlisi de l’aparcament disponible i dels vehicles aparcats durant els matins de mercat i durant la nit, tant al centre com als nuclis marítims.

L’anàlisi evidència les diferents necessitats depenent de si és temporada d’estiu o els divendres matí en el cas de la vila. En aquests dos supòsits és necessari millorar l’oferta disponible.

Així mateix, el Pla avança que, quan es facin les obres del Parc del Botafoc i la peatonalització de la Rambla, caldrà fer un aparcament subterrani a la zona centre. Igualment, el centre de Coma-ruga, una vegada finalitzi el projecte Feder i s’executin també els projectes Next Generation del Riuet i de la zona verda del Tabaris, consolidant el seu caràcter de centre urbà, necessitarà d’aparcament de rotació.

El principal repte és continuar disposant de places d’aparcament amb el creixement demogràfic que viu el municipi, tant al centre de la vila com als nuclis marítims. La consolidació del Vendrell com a capital regional administrativa i de serveis requerirà continuar garantint en el futur immediat de suficient aparcament dissuasori, de rotació i subterrani. El Pla justament vol ser un full de ruta per garantir disponibilitat d’aparcament, a tot el municipi, perquè pugui donar servei als residents i també a les necessitats de destinació turística i de centre administratiu i de serveis.

La regidora Núria Rovira comenta; “la mobilitat sostenible busca trobar l’equilibri entre un increment dels desplaçaments a peu o en bicicleta i, alhora, un sistema de transport públic que connecti de manera eficient els punts principals de serveis del municipi amb les urbanitzacions i nuclis habitats i l’aparcament dissuasori i de rotació”.

El Vendrell, 2 de novembre de 2023

L’Ajuntament del Vendrell ha aprovat el Pla de Seguretat Viària 2023-2026. Aquest és un pla que redacta el Servei Català de Trànsit i que té com a objecte el diagnòstic de la situació de seguretat viària, la proposta de nous objectius pel període de vigència i la definició de mesures concretes de millora de la seguretat. Segons ha explicat la regidora de Projectes i planificació del municipi, Núria Rovira, a partir d’aquest document es definirà la nova estratègia de treball del Vendrell en termes de seguretat viària per als propers anys.

Quant a la diagnosi d’accidentalitat que recull el Pla, la regidora ha destacat les següents conclusions:

- L’accidentalitat amb víctimes en zona urbana al Vendrell mostra una tendència amb constants pujades i baixades durant els últims 15 anys.

- En el global de zona urbana, la sinistralitat amb víctimes ha augmentat entre 2007 i 2021.

- L’any de referència, 2019 i previ a la COVID-19, es registraven 105 accidents, amb 14 ferits greus i 129 lleus.

- L’índex d’accidentalitat i de víctimes per cada 1.000 habitants del Vendrell es troba per sobre de la mitjana dels municipis del grup de població similar. Cal tenir en compte l’aspecte d’estacionalitat que presenta la zona de Coma-ruga, on la demanda turística comporta un increment de desplaçaments i població estacional.

El pla es planteja com a objectiu principal reduir l’accidentalitat amb víctimes un 25% l’any 2026 respecte el valor mitjà (93) del període 2019-2021. Això suposaria passar de 102 accidents l’any 2021 a no més de 70 per l’any 2026.

El Vendrell, 31 d’octubre de 2023

 

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 30 d’octubre una sessió de ple ordinària.

Es van aprovar les actes de les sessions de 25 de setembre i 23 d’octubre de 2023.

Es va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local de 14, 21 i 28 d’agost; 4, 12, 18 i 25 de setembre, i 2, 9 i 16 d’octubre de 2023, i també de Decrets d’Alcaldia.

Tot seguit, es va arribar als acord següents:

-Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-), 9 en contra (Som poble-ERC, Vox, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 1 abstenció (Primer El Vendrell), es va aprovar de forma inicial el Pressupost Municipal per a l’exercici del 2024, de 61 milions d’euros.

-Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es va aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l’exercici 2024.

-Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es va aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdit 03P/2023 per un import total d’1.018.297,56 euros.

-Per unanimitat, es va aprovar l’aplicació als empleats públics de la Corporació de l’increment retributiu addicional del 0,5% corresponent a les variacions de l’IPCA.

-Per unanimitat, es va aprovar l’autorització de la cessió del contracte administratiu corresponent a la concessió de l’explotació d’un aparcament subterrani per a vehicles automòbils de tres plantes de l’immoble situat entre els carrers del Doctor Güixens, de la Cerdanya, número 15, i l’avinguda de Jaume Carner, número 40.

A partir del següent punt de l’ordre del dia hi va haver l’absència del regidor Jero Merino (PP).

-Per unanimitat, es va aprovar de forma inicial el Reglament d’usos dels equipaments esportius de titularitat municipal.

-Amb 10 vots a favor (govern -PSC i PP-), 2 en contra (Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 8 abstencions (Som poble-ERC, Vox i En Comú Podem), es va aprovar la desestimació del recurs de reposició interposat pel regidor Lluís Navarrete (Primer El Vendrell) contra l’acord del Ple del 7 de juliol de 2023 de posar el nom de Joaquín Seijo a la pista d’atletisme municipal del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.

-Per unanimitat, es va aprovar la dedicació de diferents espais i carrers al món de la música i de la cultura vendrellenca: a la Coral El Petit Estel; al grup musical Lax'n'Busto, i al promotor cultural Joan Toldrà i Nin. La regidora Núria Rovira (PSC) no ha participat en la votació per tenir un vincle familiar amb un dels components de Lax'n'Busto.

-Amb 10 vots a favor (govern -PSC i PP) i 10 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es va aprovar amb el vot de qualitat de l’alcalde la modificació del règim de sessions del Ple per a l’any 2023: celebració l’últim dilluns de cada mes, a les 18 h. No va prosperar l’esmena de Som poble-ERC per facultar l’Alcaldia a modificar el calendari aprovat només per raons de força major.

A partir del següent punt de l’ordre del dia hi va haver l’absència de la regidora Mar Vázquez (Fem Vendrell).

Amb 13 vots a favor (govern -PSC i PP-, Vox i En Comú Podem), 1 en contra (Primer El Vendrell) i 5 abstencions (Som poble-ERC), es va aprovar la designació de la regidora Núria Rovira (PSC) com a representant de l’Ajuntament del Vendrell a PARVEN 93. No va prosperar l’esmena de Primer El Vendrell per afegir als acords que cada vegada que hi hagués una Junta General de PARVEN 93 es fes una Comissió per informar a la resta de regidors del Consistori. Des del govern es va dir que ja hi havia òrgans constituïts per sol·licitar informació, com poden ser les Comissions informatives i el Ple en el punt de precs i preguntes.

-Amb 13 vots a favor (govern -PSC i PP-, Vox i En Comú Podem), 1 en contra (Primer El Vendrell) i 5 abstencions (Som poble-ERC), es va aprovar el nomenament de la regidora Montse Martín (PSC) com a membre del Consell Rector en el Consorci per a l’Atenció Social a la Dependència. En aquest punt tampoc va prosperar una esmena de Primer El Vendrell en el mateix sentit que en l’anterior.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció de l’equip de govern sobre el manifest de la necessitat d’un nou traçat del corredor mediterrani ferroviari per l’interior lluny de nuclis poblats, i d’una alternativa provisional urgent de desviament del trànsit de mercaderies utilitzant la infraestructura ferroviària actual. Aquest punt es va aprovar amb una esmena de Som poble-ERC per afegir a l’acord que es demani trobar una solució territorial més àmplia.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Som poble-ERC per a l’impuls de l’activitat esportiva al Vendrell mitjançant diferents accions.

A partir del següent punt de l’ordre del dia hi va haver l’absència de la regidora Jennifer Macía (Som poble-ERC).

-Amb 10 vots en contra (govern -PSC i PP) i 8 a favor (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell i En Comú Podem), es va desestimar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Primer El Vendrell perquè es faci un correcte manteniment dels aparells biosaludables que hi ha al municipi. Des del govern es va dir que ja es feia una revisió per al manteniment i reparació d’aquests espais.

-Amb 10 vots en contra (govern -PSC i PP) i 8 a favor (Som poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell i En Comú Podem), es va desestimar la moció presentada pel grup municipal de Primer El Vendrell per tal que es millorin les connexions de mobilitat entre el Vendrell i l’àrea metropolitana de Barcelona. Des del govern es va dir que s’estava d’acord amb l’esperit de la moció, però que no es votava a favor perquè ja s’hi està treballant des de fa temps i la proposta presentada no canvia el full de ruta que se segueix per aconseguir aquesta millora.

-I, per unanimitat, es va aprovar la moció del grup municipal En Comú Podem per millorar la seguretat vial i la il·luminació a la zona de l’avinguda Els Masos, c/ Enllaç i c/ Mestral.

 

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals: https://www.rtvelvendrell.cat/valoracions-dels-grups-municipals-sobre-el-ple-ordinari-doctubre/

El Vendrell, 30 d’octubre de 2023

El passat dissabte 28 d’octubre, l’Auditori Pau Casals va acollir l’acte de celebració del Dia del Patró de la Policia 2023, un acte festiu i de reconeixement als agents del cos, en el transcurs del qual es van lliurar diferents distincions i condecoracions:

-Medalles de fidelitat als diferents agents en actiu pels seus anys de servei continuat al Cos de la Policia local del Vendrell.

-La medalla al mèrit policial a cinc agents per les seves destacades actuacions en serveis.

-Els diplomes del curs bàsic d’agent a sis agents, que enguany han superat l’ISPC.

- Reconeixement a diferents comandaments de Cossos de Seguretat per la seva implicació i col·laboració.

-Felicitacions a agents per diferents actuacions i serveis destacats, així com també a ciutadans per la seva col·laboració.

-Reconeixement als agents i comandaments responsables de diferents àrees i també a exagents per la seva entrega i dedicació.

I també es va fer un reconeixement, amb l’entrega del carnet d’agent jubilat, a una agent que recentment s’ha jubilat, pel seu servei en aquest cos durant aquests anys.

En la seva intervenció, el regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, va destacar que “el nostre model policial esdevé en ple segle XXI un servei públic essencial per a la societat, i és per això que actes com aquest ens ajuden a valorar, reconèixer i dignificar la vostra tasca”. El regidor va afegir que “aquesta tasca ha d’anar acompanyada d’accions valentes i decidies per part de l’administració per atorgar les eines i recursos necessaris per tal de poder desenvolupar amb normalitat i professionalitat les vostres funcions”. En aquest sentit va aprofitar per anunciar que “a la incorporació de 10 nous agents, que permetrà augmentar la presencia de policies locals als carrers, aquest 2024 s’hi sumarà una unitat canina que es crearà per seguir lluitant contra el tràfic de drogues i la criminalitat que això comporta als nostres carrers”.

El Vendrell, 30 d’octubre de 2023

L’artista Mònica Boladeres de @drawing.polaroid, oferirà a la Sala Portal del Pardo un curs d’iniciació al món del lettering i l’aquarel·la. Unes sessions per aprendre a usar el color i crear projectes fantàstics aplicant tècniques i efectes bàsics amb aquarel·les i també per a crear textos bonics amb la tècnica del lettering, amb la qual es poden crear pinzellades plenes de color i màgia.

El curs es realitzarà els divendres 17 i 24 de novembre i 1 de desembre de 2023, de 17.30 h a 19.30 h, a la Sala Portal del Pardo, i s’adreça a persones de totes les edats que tinguin ganes d’aprendre i experimentar a través de la lletra i el color.

L’activitat és d’accés gratuït i inclou tot el material. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a la mateixa Sala Portal del Pardo (carrer Major, 20), al telèfon 977182135 o per correu electrònic a espaicultural@elvendrell.net.

Aquest curs forma part de les activitats que ofereix la Universitat Rovira i Virgili al Vendrell en el seu compromís sociocultural i amb el territori, i és la primera vegada que n'acull un l'espai de difusió cultural Sala Portal del Pardo.

El Vendrell, 27 d’octubre de 2023

La Regidoria d’Instal·lacions esportives ha anunciat que a l’exercici pressupostari del 2024 es tramitarà la licitació d’un nou rènting de màquines i material de gimnàs.

La renovació tindrà en compte les necessitats i les noves tendències d’activitat física i esportiva, tals com l’entrenament funcional i maquinària accessible a persones amb mobilitat reduïda.

Es tracta d’una inversió d’uns 55.000 euros anuals, de 2 a 4 anys vista, que té com a objectius:

-garantir una millor accessibilitat a tots els perfils de població;

-reorganitzar el material actual en els pavellons per oferir un millor servei a les entitats,

-i seguir millorant l’activitat esportiva dels diferents equipaments esportius municipals.

El regidor d’Instal·lacions esportives, Àlex Barrera, ha posat de relleu que “seguim apostant per uns equipaments de qualitat definint un full de ruta a mig i llarg termini per posar l’esport vendrellenc al capdavant”.

El Vendrell, 26 d'octubre de 2023

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i el rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Josep Pallarès, van signar ahir un conveni de col·laboració per tal de continuar impulsant el desplegament del campus i les activitats de la seu de la URV a Coma-ruga, així com activitats culturals al territori. A l'acte hi va assistir també el Dr. Juan Antonio Duro, vicerector d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals.Durant l'acte de signatura, el rector va valorar positivament l'estreta col·laboració que s'està establint entre la universitat amb l'Ajuntament del Vendrell, ja que "uns dels objectius de la Universitat és que aquesta sigui tractor econòmic, motor social i element transofrmador del canvi en el seu territori". 

En el mateix sentit es va expressar l'alcalde del Vendrell, qui va posar de relleu que aquest és el segon conveni de col·laboració que se signa amb la URV, tot i que ja fa 20 anys que el Vendrell és seu física d'estudis universitaris: actualment, dels Graus d'Infermeria i de Magisteri. 

Kenneth Martínez també ava avançar que en el pressupost 2024 s'ha previst una primera partida d'inversions de 100.000 euros per refer i millorar les instal·lacions universitàries. Segons Martínez, "és un objectiu en el què treballarem conjuntament des de la Universitat, l'Ajuntament i la propietària dels terrenys, la Diputació de Tarragona". L'alcalde va manifestar que si es vol seguir consolidant i ampliant els estudis universitaris al Vendrell cal refer totes les instal·lacions ubicades al costat de l'Alberg de Santa Maria del Mar.

 

 

El Vendrell, 26 d’octubre de 2023

La Regidoria d’Instal·lacions esportives ha anunciat l’inici dels tràmits d’un reglament d’usos dels equipaments esportius municipals.

L’objectiu d’aquest reglament és regular de forma global el servei públic municipal d’esports tenint en compte:

-les normes generals i específiques sobre la gestió del conjunt de les instal·lacions;

-els drets i obligacions dels usuaris i usuàries del servei,

-i altres aspectes relacionats per regular l´ús i l’accés, així com el règim sancionador associat als incompliments de la norma o infraccions.

El regidor d’Instal·lacions esportives, Àlex Barrera, ha destacat que “posem fil a l’agulla per crear un document que permeti dur a terme una correcta gestió dels equipaments esportius”.

El Vendrell, 25 d’octubre de 2023

La regidora de Cultura popular, Mariona Figueras, ha destacat avui l’increment de la partida corresponent a Cultura popular dins del pressupost 2024. Figueras ha recordat que aquest mandat s’ha creat una regidoria específica de Cultura popular, separant-la de la Festes on estava en anys anteriors, amb l’objectiu de donar més valor i visibilitat al treball i la tasca que fan les entitats de cultura popular del Vendrell.

La regidora ha valorat positivament aquest fet, alhora que ha destacat que de cara a aquest proper any 2024 es recuperaran xifres com les que es destinaven a aquest àmbit abans de la pandèmia. En aquest sentit, com a exemple, ha citat el cas de la Festa Major, que l’any vinent tindrà una partida que passarà dels 120.000 euros als 145.000 euros.   

El Vendrell, 25 d’octubre de 2023

Avui el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, ha presentat els principals números de la proposta del  Pressupost del 2024 de l’Ajuntament del Vendrell, que es debatrà al proper Ple ordinari que se celebrarà dilluns 30 d’octubre, a partir de les 18 h.

Es tracta d’un pressupost de 61 milions d’euros, un 1% més que l’any passat, que incrementa les partides destinades a la millora dels serveis, a inversió en seguretat, a polítiques socials i a la transformació verda del municipi. Entre els principals serveis que augmenten destaquen els contractes de neteja viària -en aquests moments en licitació-, de manteniment de la via pública, de serveis esportius i de neteja d’equipaments esportius. També augmenta la partida destinada a la gratuïtat de les escoles bressol.

Les partides d’inversions sumen un total de 2,8 milions d’euros, d’entre les quals destaquen l’1,5 milions d’euros per a l’execució de les obres del Parc del Botafoc i els 350.000 euros per a la redacció de projectes de la caserna de la policia local, la peatonalització de la Rambla, la reforma de l’avinguda de Sant Vicenç de Calders i el condicionament del torrent dels Aragalls.

El regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, ha agraït les propostes aportades pel grup municipal de Som poble-ERC relacionades amb polítiques de desenvolupament sostenible i de lluita contra el canvi climàtic i, també, de polítiques socials; i de Fem El Vendrell en relació amb els parcs infantils i l’adequació d’instal·lacions esportives. Aquestes propostes s’han incorporat al Pressupost del 2024. Santos també ha explicat que s’han mantingut converses amb En Comú Podem sobre el compliment del Pressupost del 2023.  

Pel que fa al tema del deute, en el Pressupost del 2024 es continuarà la seva reducció fins arribar a un 40% dels ingressos, amb 28,5 milions d’euros, “una dada molt positiva en comparació amb el deute que hi havia el 2012 (89 milions d’euros)”, ha destacat el regidor.

El Vendrell, 24 d’octubre de 2023

Des d’aquest dimarts 24 d’octubre i fins al proper 5 de novembre, la Policia local del Vendrell durà a terme una nova campanya específica de control i sanció dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, que incompleixin la normativa establerta.

El primer tinent d’alcalde i regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha posat de relleu que “uns dels temes que més preocupa a l’espai públic és el recent creixement de l’ús de VMP, entre els quals hi ha els patinets, i, per tant, haurem d’aprendre a conviure-hi. Es tracta d’un tipus de vehicles eficients, que fomenta la mobilitat sostenible, però que s’ha d’utilitzar complint totes les normes de seguretat viària”.

En aquest sentit, la campanya s’estén a tots els nuclis del municipi amb una especial atenció en aquelles infraccions que posen en risc els altres usuaris de la via, com circular per voreres i per l’illa de vianants.

Les dades recollides del que portem de l’any 2023 recalquen la necessitat d’actuar en aquest tema: hi ha hagut un total de 18 accidents amb VMP implicats (2 accidents per mes, de mitjana). Per això, “hem de posar més recursos, més eines i més atenció per poder prevenir aquest tipus d’accidents”, ha remarcat el regidor de Seguretat ciutadana.

Durant aquest 2023, tant dins com fora de la campanya específica que es va fer a principi d’any, s’han posat més de 100 sancions a usuaris de patinets elèctrics per no complir la normativa. A Amb aquesta dada, Christian Soriano ha dit que “aquestes campanyes funcionen com a mesura policial per poder detectar, prevenir i actuar davant de les infraccions de persones usuàries d’aquests vehicles”.

D’altra banda, també s’ha detectat que aquesta problemàtica no pot ser abordada només des d’un punt de vista policial, sinó que cal fer accions pedagògiques: “Creiem que és necessari educar els joves sobre quina és la normativa de seguretat viària en relació amb els VMP i, per aquest motiu, s’ha contactat amb els instituts del municipi per oferir xerrades sobre aquesta qüestió al seu alumnat”, ha explicat el regidor.

Cal recordar que els vehicles de mobilitat personal són dispositius amb motorització elèctrica i velocitat màxima de 25 km/hora (monocicles, patinets elèctrics i segways). Aquests estan subjectes al reglament general de circulació i per tant, el seu incompliment, pot comportar sancions que van des dels 80 € (en supòsits com entorpir la circulació o crear perjudicis i molèsties innecessàries) a 200 euros (en el cas de conduir un VMP de forma negligent; per conduir utilitzant cascs o auriculars; per transportar més persones de les autoritzades; per circular per una vorera o zona de vianants, etc.), a 500 € en el cas de conducció temerària o fins i tot a 1.000 euros per conduir sota la influència de begudes alcohòliques.

El Vendrell, 24 d’octubre de 2023

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir, dilluns 23 d’octubre, una sessió de ple extraordinària.

Amb 16 vots a favor (8 vots del PSC, Som poble-ERC, 1 vot del PP, Primer El Vendrell i En Comú Podem ) i 3 abstencions (Vox i Fem Vendrell), es va aprovar:

-la declaració de Béns Culturals d’Interès Local els immobles inclosos al registre de la Fundació Docomomo.

-i, de forma inicial, la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana número 57 dels edificis inclosos al registre de la Fundació Docomomo.


La Fundació Docomomo és una organització internacional creada el 1990 amb l’objectiu d’inventariar, divulgar i protegir el patrimoni arquitectònic del Moviment Modern. Els elements arquitectònics del terme municipal del Vendrell inclosos al registre de la Fundació Docomomo són els següents: el xalet Sajuca, el xalet Stella Maris, el xalet unifamiliar Coderch, el xalet unifamiliar Pérdigo-Rodríguez, l’Edifici l’Olivera i el dipòsit elevat del polígon 9, parcel·la 101.

La regidora Marta Tobella (PSC) no va participar en la votació per tenir un interès personal en el tema tractat. I, d’altra banda, es va excusar l’absència del regidor Jero Merino (PP).

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

El Vendrell, 23 d'octubre de 2023

Aquest dissabte arriba a l'Auditori Pau Casals una banda de blues-rock, creada al 2005, amb més de 850 concerts realitzats i havent assolint un reconegut prestigi musical.
A Contra Blues és sinònim de qualitat. Així ho corroboren 15 anys ininterromputs de carretera oferint el seu contundent directe de cap a cap del territori nacional i europeu.
Una de les millors bandes del panorama europeu de rock i blues, amb 8 treballs discogràfics en què mostren una constant evolució i recullen bones crítiques i més atenció de la premsa especialitzada. Això, sumat al seu irresistible directe, els ha fet merèixer nombrosos premis, entre els quals hi ha el prestigiós European Blues Challenge (Riga, Letònia, 2014).

Intèrprets:
Jonathan Herrero Herrería, veu i guitarra acústica
Héctor Martín Díaz, guitarra elèctrica
Alberto Noel Calvillo, guitarra elèctrica
Joan Vigo Fajín, contrabaix i baix
Víctor López García, bateria

Les entrades estan numerades i es poden adquirir a www.temporada.cat. Les persones interessades també les poden comprar de forma presencial, els divendres, a la recepció de l'EMMPAC, de 10 h a 13 h, o bé a taquilla, una hora abans de la representació, sempre i quan l’aforament així ho permeti.


A CONTRABLUES
Dia: 28 d'octubre
Lloc: Auditori Pau Casals
Hora: 20 h

El Vendrell, 23 d'octubre de 2023

Dijous 26 d'octubre, el nucli maritim de Coma-ruga acollirà una nova jornada empresarial i d'emprenedoria "Impulsem-nos".

Informació i inscripcions: www.impulsem-nos.cat

El Vendrell, 23 d'octubre de 2023


Es comunica als veïns que es farà un tractament fitosanitari pel control de processionària als pins del municipi. 

El producte utilitzat és Saditrina ULM Micro amb Registre Número  18.554.

Es realitzarà les nits :

Del 26 al 27 d’octubre entre les 22h i les 6h

Del 27 al 28 d’octubre entre les 22h i les 6h

 

Llistat d'espais i carrers de tractament dels pins 

 

 

El Vendrell, 23 d'octubre de 2023

Del 23 al 31 d'octubre, als carrers del nucli marítim de Sant Salvador, es farà un tractament herbicida per al control de les herbes als paviments.

El Vendrell, 23 d'octubre de 2023

-Cementiri del Vendrell, del 25 d'octubre al 2 de novembre, de 9 h a 18 h
-Cementiri de Sant Vicenç de Calders, del 30 d'octubre a l'1 de novembre, de 10 h a 18 h

©2019 Ajuntament del Vendrell