La recàrrega es pot fer des d’un punt d’accés exclusiu o vinculat al vehicle elèctric o bé des d’un punt d’accés públic. En funció de la potència de càrrega, existeixen estacions de recàrrega normal, semiràpida i ràpida.

 

Especificacions de punts de recàrrega

Tipus carregadors

Especificacions de l'Estació pública de recàrrega ràpida al municipi del Vendrell, segons la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal.lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el mard del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).

 

Tipologies existents:

1-Punt de recàrrega normal

  • Punt de recàrrega amb endoll convencional
  • Wall box o punt específic de recàrrega

 

2-Estació de recàrrega semiràpida

  • Punt de recàrrega semiràpida de corrent altern
  • Punt de recàrrega semiràpida de corrent continu

 

3-Estació de recàrrega ràpida

  • De corrent altern i continu

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell