Carril bici: Av.Parlament de Catalunya:

 

Aquest carril bici està habilitat en plataforma, desagregat del trànsit mitjançant senyalització vial.

El carril bici de l'avinguda del Parlament de Catalunya connecta la carretera de Sant Salvador i la via verda el Vendrell - platges.

Des de l'avinguda del Parlament de Catalunya, dóna accés a vials pertanyents al barri marítim de Sant Salvador per accedir a les platges.


Longitud total 1.3 km

            Carril_bici_Av.Parlament_Catalunya        

 

Voreres bici: Zona de Les Deveses:

L'actuació urbanística a la zona de Les Deveses ha possibilitat la creació de nous itineraris bici al municipi del Vendrell. La totalitat d'itineraris bici d'aquesta actuació està interconnectat entre sí.

La totalitat d'aquests itineraris per a bicicleta es configuren com vorera-bici, desagregats del trànsit de vehicles i senyalitzats convenientment per garantir la seguretat en la interacció amb vianants.

Longitud total 1.0 km

          Carril bici Ctra.St.Vicenç            

 

 Acces_planol_bici

 

Tornar - Mou-te en bici

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell