El nucli antic del Vendrell disposa d'una zona de circulació prioritària per als vianants i d'accés restringit als vehicles (excepte veïns i comerciants).

La zona de vianants està pavimentada en plataforma única. Els carrers que formen part de la zona de vianants del Vendrell es localitzen principalment al nucli antic de la vila.

 

Horari lliure accés a illa de vianants:

Per tal de facilitar als transportistes l'accés a l'illa de vianants per fer la càrrega i la descàrrega de productes als establiments de la zona:

De dilluns a dissabte:
Matins de 8 h a 11 h
Tardes de 15 h a 17 h

 

Acces_planol_vianants

 

 alt    alt

                    Plaça Jaume I                                      Carrer de Montserrat

 

Vegeu plànol d'illa de vianants

 Imagen1

 

Qui pot sol.licitar la targeta d'identificació de vehicle:

Qualsevol persona que tingui un habitatge, un garatge o un negoci a l'illa de vianants pot demanar autorització per accedir-hi. Els comerços han de comunicar les matrícules dels vehicles dels seus proveïdors que podran accedir-hi en l'horari establert.

L'Ajuntament del Vendrell facilita als veïns i comerciants de l'illa de vianants una targeta d'identificació per al vehicle, perquè puguin accedir-hi sense ser denunciats i perquè constin a la base de dades dels vehicles autoritzats.

 

Tipus d'acreditacions

Acreditació permanent

Tenen dret a obtenir l’acreditació permanent els vehicles que siguin:

• D’una persona resident a l’illa de vianants.
• D’una persona titular d’un domicili, d’un garatge o local comercial a l’illa de vianants.
• De serveis públics.
• De taxis.
• De persones amb mobilitat reduïda.

 

Els vehicles autoritzats permanentment disposaran d’un adhesiu acreditatiu que haurà de figurar enganxat i visible a la part frontal esquerra del parabrises.

 

Acreditació vehicles

 

Aquest tipus d’acreditació es pot sol•licitar mitjançant instància a l’Ajuntament del Vendrell. Aquest tràmit és gratuït.

 

Documentació necessària per optar a les acreditacions permanents:

• Instància general. És imprescindible incloure a la sol•licitud un telèfon i un correu electrònic.
• DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol•licitant (fotocòpia).
• Document que acrediti la propietat de la plaça d’aparcament o contracte de lloguer en vigor (fotocòpia).
• Permís de circulació i Targeta d’Inspecció Tècnica (fotocopia).

 

Vegeu els tràmits:

Sol.licitud de targeta per l'accés a l'illa de vianants

 

Acreditació temporal

 

Tenen dret a obtenir l’acreditació temporal els vehicles per circumstàncies que no estiguin previstes per acreditacions permanents.

Aquesta sol•licitud d’acreditació temporal s’haurà de fer amb una antelació mínima de 48 hores a la necessitat d’accés mitjançant el correu electrònic plevilla@elvendrell.net

En el cas que no es pugui preveure es disposarà de 48 hores posteriors per presentar una justificació mitjançant el mateix correu electrònic. Aquest tràmit és gratuït.

 

Documentació necessària per optar a les acreditacions temporals:

• Correu electrònic a plevilla@elvendrell.net justificant la necessitat i indicant clarament el dia i franja horària amb una antelació de 48 hores.

 

 

Tornar - Mou-te en vehicle privat

Tornar - Zona de vianants del Vendrell

Tornar - Mou-te a peu 

©2019 Ajuntament del Vendrell