Pla de mobilitat urbana del Vendrell 2015-2020

 

En sessió ordinària del 24 de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar de forma definitiva el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Publicació BOPT núm. 28 de 11 de febrer de 2016

Publicació DOGC núm. 7054 de 8 de febrer de 2016

 

Document I: Pla de Mobilitat Urbana

D1.Anàlisi  

D2.Diagnosi

D3.Objectius (D'acord amb Directrius Nacionals de Mobilitat)

D4.Propostes

D5.Programa

 

Document II:Informe de sostenibilitat ambiental

 

Document III:Memòria ambiental

 

Document IV:Pacte per la Mobilitat del Vendrell

©2019 Ajuntament del Vendrell