PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 2023-2026

 

Per decret d'alcaldia núm.2541 de data 19 d'octubre de 2023 s'aprova inicialment el Pla Local de Seguretat Viària 2023-2026

Actualment el document es troba en exposició pública.

 

El document també es pot descarregar al següent link:

Pla local de Seguretat Viària 2023 - 2026

 

PLSV 2023 2026

©2019 Ajuntament del Vendrell