L’Ajuntament, a petició dels ciutadans, pot iniciar expedients administratius pels danys materials o personals, ocasionats dintre del terme municipal, que siguin responsabilitat de l'Ajuntament i pels quals els ciutadans poden reclamar les corresponents  indemnitzacions.

Per a més informació, es pot trucar als telèfons 977 16 64 28/ 977 16 64 30.

©2019 Ajuntament del Vendrell