Calendari del procés

Publicació de l'oferta inicial: 29 d'abril de 2022.

Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l'alumne/a així com a la seva manca d'experiència laboral: del 2 al 20 de maig de 2022, segons la convocatòria individual feta pel centre.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació: 26 de maig de 2022.

Sorteig del número de desempat: 26 de maig de 2022, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 214 de Barcelona).

Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds amb la puntuació: del 27 de maig al 3 de juny de 2022.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2022.

Publicació de l'oferta final: 29 de juny de 2022.

Publicació de les relacions d'alumnes admesos: 29 de juny de 2022.

Període de matrícula: del 4 al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Per a més informació del desenvolupament del procés: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

©2019 Ajuntament del Vendrell