CALENDARI DEL PROCÉS 

Presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de març de 2024 emplenar i presentar en línia al web gencat

Llistat amb la puntuació provisional: 17 d'abril de 2024

Període de reclamacions: Del 17 al 22 d'abril de 2024

Llistes amb l'assignació: 10 de juny de 2024

Matrícula al centre assignat: del 18 al 26 de juny de 2024 

Gestió de la llista d'espera: Del 27 de juny al 4 de setembre de 2024

 

 

Documents necessaris per presentar la sol·licitud:

RALC: Número d'identficador de l'alumne/a (facilitat per l'escola o escola bressol, si ha estat escolaritzat a Catalunya)

FILIACIÓ: Certificació electrònica de la inscripció de naixement, llibre de família o altres documents que l'acreditin

DNI, NIE o PASSAPORT: de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor)

 

Altres documents:

En el cas de ser família nombrosa i/o monoparental, i/o tenir discapacitat l'alumne/a, pares o germans, cal adjuntar la documentació acreditativa

Cal escanejar o fotografiar tots els documents per ambdues cares 

©2019 Ajuntament del Vendrell