Calendari del procés

BATXILLERAT

Publicació de l'oferta inicial: 19 d'abril de 2022.

Període de presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d'abril de 2022, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 27 d'abril de 2022.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2022.

Termini per presentar una reclamació: del 23 al 30 de maig de 2022 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 3 de juny de 2022.

Sorteig del número de desempat: 3 de juny de 2022, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 214, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada: 9 de juny de 2022.

Publicació de l'oferta final: 21 de juny de 2022.

Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 22 de juny de 2022.

Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat o de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: del 23 al 29 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre de batxillerat: del 5 al 7 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

 

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU BÀSIC

Publicació de l'oferta inicial: 12 de maig de 2022.

Període de presentació de sol·licituds: del 16 al 25 de maig de 2022, ambdós inclosos.

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2022.

Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds amb la puntuació: de l'1 al 7 de juny de 2022.

Sorteig del número de desempat a cada centre: 2 de juny de 2022.

Publicació de les llistes ordenades de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2022.

Publicació de l'oferta final: 13 de juny de 2022.

Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 14 de juny de 2022.

Període de matrícula: del 15 al 21 de juny de 2022, ambdós inclosos.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Publicació de l'oferta inicial: 19 d'abril de 2022.

Període de presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d'abril de 2022, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 27 d'abril de 2022.

Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a aquest procés: 6 de maig de 2022.

Termini per presentar una reclamació a l'admissió o exclusió en aquest procés: del 6 al 12 de maig de 2022 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions. .

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a aquest procés: 16 de maig de 2022.

Publicació del nombre de sol·licituds presentades al centre per a cada cicle formatiu i torn, en primera petició: 16 de maig de 2022.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 9 de juny de 2022.

Termini per presentar una reclamació: del 9 al 16 de juny de 2022 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2022.

Sorteig del número de desempat: 22 de juny de 2022, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 214, Barcelona).

Publicació de la llista ordenada: 28 de juny de 2022.

Publicació de l'oferta final: 7 de juliol de 2022.

Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2022.

Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 11 al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Per a més informació del desenvolupament del procés: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

©2019 Ajuntament del Vendrell