Preinscripció alumnes nous a les escoles bressol municipals Curs 2024–2025

 

  

 OFERTA INICIAL PLACES CURS 2024/2025

 Calendari del procés

 Publicació de l'oferta inicial: el 3 de maig del 2024.

Període de presentació de sol·licituds: del 6 al 15 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 21 de maig de 2024.

Termini per presentar una reclamació: del 21 al 23 de maig de 2024.

Publicació de llistes amb l'assignació: 29 de maig de 2024.

Període de matrícula: del 3 al 10 de juny de 2024, ambdós inclosos.

 

Procediment

La preinscripció serà telemàtica omplint la sol·licitud de preinscripció. A partir del dia 16 fins al dia 20 de maig de 2024 la preinscripció serà fora termini omplint el mateix formulari.
El formulari degudament omplert s’ha d’enviar i rebreu un correu de confirmació de que l’hem rebut al departament d’Educació.
La sol·licitud de preinscripció està disponible en la web de l'Ajuntament pàgina inicial a preinscripció escoles bressol i clicant a "més informació"

Documentació Imprescindible

-Llibre de família o document de filiació
-DNI/NIE/PASSAPORT dels progenitors/progenitores/tutors/tutores
-Targeta sanitària de l’infant

Documentació necessària per a barem


-Carnet de família nombrosa o monoparental (5 punts).
-Certificat d’empresa en què s’acrediti que els dos progenitors treballen o només un en cas de ser monoparental (10 punts).
-Certificat de beneficiari de renda garantida (5 punts).
-Certificat discapacitat greu igual o superior al 33% (5 punts).
-Per treballar al terme municipal (només per als no empadronats al municipi) (5 punts).

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al correu electrònic: preinscripciovendrell@gmail.com

 

Hi haurà l’opció de realitzar la preinscripció de forma presencial, només sol·licitant cita prèvia, trucant al telèfon  977 66 89 62
L’horari d’atenció al ciutadà serà de 9:00 h a 13:00 h.

La no-acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la Sol·licitud de preinscripció, dins del termini establert, implica que el criteri afectat no es consideri a efectes de barem.

 

PUNTUACIÓ QUE NO NECESSITA DOCUMENTS

-Per tenir germans escolaritzats al mateix centre educatiu (40 punts).
-Si el pare/mare/tutor treballa al centre educatiu (40 punts).

-Quan la petició se sol·licita per a dos o més germans dins el mateix centre o de diferents grups d’edat (5 punts).

-Per viure al terme municipal (30 punts)

 

EXCEPCIÓ PER ALS INFANTS NASCUTS AL 2023

-Per a infants nascuts al 2023, l’escolarització és universal i gratuïta. Es podran beneficiar d’una plaça pública totes les famílies empadronades a El Vendrell abans de l’1 de gener de 2024.
-Les famílies empadronades amb posterioritat a l’1 de gener de 2024 hauran d’acreditar l’empadronament adjuntant un contracte de lloguer o un document que indiqui la compra d’un habitatge, dins del municipi.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell