Calendari del procés

Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 25 de maig de 2022.

Publicació de l'oferta de places: 16 de juny de 2022.

Període preferent d'informació i orientació als alumnes nous: durant el mes de juny de 2022.

Període de presentació de sol·licituds: del 21 al 29 de juny de 2022.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juliol de 2022 a partir de les 14 hores.

Sorteig: 7 de juliol del 2022 a les 11 hores als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 214, Barcelona).

Termini per presentar una reclamació: del 6 al 12 de juliol de 2022.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació: 13 de juliol de 2022 a les 14 hores.

Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera: 15 de juliol de 2022 a les 14 hores.

Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 12 de setembre de 2022.

Per a més informació del desenvolupament del procés: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

©2019 Ajuntament del Vendrell