Calendari del procés
Publicació de l'oferta d’ensenyaments: 25 de maig de 2021
Publicació de l'oferta de places: 16 de juny de 2021
Període preferent d'informació i orientació per als alumnes nous: durant el mes de juny de 2021
Termini per presentar la sol·licitud: del 21 al 29 de juny de 2021
Publicació (al centre) de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juliol de 2021 a partir de les 14h
Sorteig: 7 de juliol de 2021 a les 11 h al Departament d'Educació (Serveis Centrals: Via Augusta, 202, Barcelona)
Termini per presentar una reclamació: del 6 al 12 de juliol de 2021
Publicació (al centre) de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 13 de juliol de 2021 a les 15:00h
Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos i de la llista d’espera: 15 de juliol de 2021 a les 14:00h
Matrícula
Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre de 2021
Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 10 de setembre de 2021
Els centres poden establir dates concretes de matrícula per als diferents ensenyaments que ofereixen (sempre dins el període general de matrícula establert) i que hauran de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds.
En aquells ensenyaments que hi hagi vacants, també es pot matricular alumnat sense sol·licitud de preinscripció a partir del 2 de setembre.
+ informació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/educacio-adults/inici/

©2019 Ajuntament del Vendrell