El Vendrell, 7 d'octubre de 2020

Durant el cap de setmana del 10 i 11 d’octubre, la Cultura popular del Vendrell serà present a l’edició especial de la Fira de Santa de Teresa del 2020 amb un programa condicionat per la pandèmia de la Covid-19.

Els dos dies, a les 8 del matí, es faran les matinades a càrrec de Les Gralles del Baix Penedès i grallers Tocats de Canya

El dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, a la plaça del Tívoli, hi haurà l’exposició dels grups de Cultura popular del Vendrell a càrrec de Ball de Diablons, Ball de Diables, Drac del Vendrell, Aligueta, Àliga, Lleonet, Lleó, Ball de Bastons, Ball de la Bolangera, Ball de Cavallets, Ball de Cercolets, Ball de Cintes, Ball de Faixes, Ball de Figuetaires, Ball de la Patatuf, Ball de les Gitanes, Ball de Panderetes, Ball de Panderos, Ball de Pastorets, Ball de Valencians, Nens del Vendrell, Gegants, Gegantons i Nans i Agrupació Musical Santa Anna. Hi haurà un control d’accés per evitar aglomeracions i, en cas de pluja, l’exposició es farà el dilluns 12 d’octubre.

I el diumenge, a les 12.30 h, a la plaça Vella i per Televisió El Vendrell, es faran els versos del Ball de Diables del Vendrell. De 17 h a 19.30 h, hi haurà una plantada de bèsties de foc a la plaça Nova (Borinot de Foc del Vendrell, Les Puces del Caramot i la Mulassa Feixuga del Vendrell) i a la plaça Vella (Drac de Foc El Cabrot del Vendrell, El Cabrot Petit del Vendrell i el Drac del Vendrell). A les 17.30 h, a la plaça del Tívoli (amb control d’accés per evitar aglomeracions), la Colla Sardanista Dansaires del Penedès organitza el 47è Concurs Nacional de Colles Sardanistes, amb la Cobla Reus Jove. I a les 20 h i a les 21:45 h, a la plaça Pep Jai, tindran lloc les enceses de lluïment i tronada a càrrec del Borinot de Foc del Vendrell, el Cabrot Petit del Vendrell, el Drac de Foc El Cabrot del Vendrell, el Drac del Vendrell, la Mulassa Feixuga del Vendrell  i les Puces del Caramot del Vendrell.

Les persones que vulguin veure-ho de forma presencial els versos del Ball de Diables del Vendrell i les enceses de lluïment i tronada hauran d’adquirir l’entrada anticipada gratuïta de la forma següent: en línia, al web www.elvendrell.net a través del bàner “Entrades Fira de Santa Teresa”, a partir del dimecres 7 d’octubre, a les 10 h, fins exhaurir localitats
Presencialment, el dimecres 7 d’octubre, de 10 h a 13 hores, a l’Escola Municipal de Música Pau Casals.

Cal dir que la plantada  de bèsties de foc i les enceses de lluïment i tronada estaven programades incialment el dissabte i s’han passat al diumenge, però aquest canvi de darrera hora no s’ha pogut modificar al programa general de la Fira. Per això, cal estar atents a la informació actualitzada a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials.

El regidor de Festes, Christian Soriano, ha destacat que “de la mateixa manera que es va fer per la Festa Major, considerem la cultura segura i com un bé de primera necessitat i, per això, s’aposta per fer una programació de cultura popular amb totes les mesures de prevenció i de seguretat necessàries i adequades a la situació actual de pandèmia”.

Més informació: al tel. 977 66 73 79 o al correu elVdefesta@gmail.com

El Vendrell, 7 d'octubre de 2020

El Departament de Territori i Sostenibilitat inicia el proper dijous, 8 d’octubre, el primer dels processos participatius oberts a la ciutadania del Pla territorial parcial del Penedès, amb una sessió telemàtica amb experts al voltant de l’ordenació dels espais oberts proposada al document d’avanç del Pla. 

Un Pla territorial parcial és un instrument de planejament que abasta l’àmbit d’una vegueria i que fixa les estratègies territorials pel desenvolupament futur de la zona, amb una visió més àmplia que el planejament urbanístic municipal i, en el cas del PTP del Penedès, un horitzó temporal fins l’any 2038. Així, proposa estratègies per a tres sistemes: el dels espais oberts, el dels assentaments urbans i el de les infraestructures de transport i comunicacions. 

En el cas del Penedès, el Govern va acordar el 2014 iniciar la redacció del seu propi Pla territorial parcial. D’aquesta manera, es donava continuïtat a la creació, el 2010, de l’àmbit de planificació territorial parcial del Penedès. Està integrat per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis d’aquesta comarca que van manifestar explícitament la seva voluntat de pertànyer a l’àmbit de les Comarques Centrals. En total, abasta 72 municipis. 

L’avanç, una base de treball 

L’avanç de proposta que se sotmet a debat és un document obert, que no incorpora encara normativa ni propostes tancades. Legalment no és obligatori redactar-lo, però el Departament el concep com una base sobre la qual treballar amb veïns, associacions i sector empresarial, a més dels governs locals. Cal entendre’l, per tant, com un marc propositiu per facilitar el debat ciutadà. De fet, el Pla territorial parcial del Penedès és el segon pel qual es redacta un avanç de proposta, després del Pla territorial metropolità de Barcelona. 

Un cop presentat públicament l’avanç el passat 22 de juliol, s’obre ara el primer procés de participació ciutadana, que s’estructura al voltant de quatre grups temàtics: espais oberts; assentaments residencials; dinàmiques econòmiques, i infraestructures. Per cada grup temàtic hi haurà dues sessions: una primera d’experts que aportaran el seu punt de vista sobre la qüestió, i una segona on les persones interessades que s’hagin registrat podran debatre i fer les seves aportacions.  

Totes les sessions seran telemàtiques i, per seguir-les o participar-hi, caldrà inscriure’s prèviament a través del portal participa.gencat.cat. Tota la documentació de l’avanç del Pla territorial està disponible per a consulta i descàrrega al web del Departament de TES.

El calendari de les sessions participatives és el següent: 

  • 1a sessió d’experts, sobre espais oberts: 8 d’octubre 

  • 1a sessió deliberativa, sobre espais oberts: 15 d’octubre 

  • 2a sessió d’experts, sobre assentaments residencials: 22 d’octubre 

  • 2a sessió deliberativa, sobre assentaments residencials: 29 d’octubre 

  • 3a sessió d’experts, sobre activitat econòmica: 5 de novembre 

  • 3a sessió deliberativa, sobre activitat econòmica: 12 de novembre 

  • 4a sessió d’experts, sobre infraestructures: 19 de novembre 

  • 4a sessió deliberativa, sobre infraestructures: 26 de novembre 

Durant les sessions deliberatives es recolliran totes les aportacions que facin en el mateix moment les persones que s’hi hagin registrat, que se sumaran a les que es vagin recollint des del portal participa.gencat.cat. Un cop finalitzades totes les jornades de debat, a principis de 2021 es presentarà el document de retorn, que sintetitzarà les aportacions rebudes durant aquest primer procés participatiu. 

Els passos de la tramitació 

Els suggeriments i opinions recaptades durant el procés participatiu serviran per redactar l’Avantprojecte del Pla, que ja serà un document amb determinacions de caràcter normatiu. Es preveu disposar d’aquest Avantprojecte aprovat durant el primer semestre de 2021, en funció de la seva complexitat. Requerirà de l’informe favorable de la Comissió de Territori de Catalunya i de la resolució del conseller de TES.  

Immediatament després d’aprovar l’Avantprojecte, s’obrirà el segon període de participació ciutadana, que durarà dos mesos. Un cop incorporades les aportacions rebudes, el conseller de TES aprovarà inicialment el Pla territorial, que se sotmetrà a un tercer període d’informació pública i audiència als ajuntaments afectats durant un mes.  

Els darrers passos seran l’aprovació provisional pel conseller, un darrer informe favorable de la Comissió de Territori de Catalunya i l’aprovació final a càrrec del Consell Executiu.  

Reconeixement de la identitat penedesenca 

La zona que ara abastarà el Pla territorial parcial del Penedès abans es trobava dividida entre els àmbits d’ordenació territorial de les Comarques Centrals, Camp de Tarragona i l’Àmbit Metropolità de Barcelona. Per tant, el seu desenvolupament ja estava emparat per aquests tres plans territorials. No obstant, una vegada es va decidir constituir el Penedès com un àmbit propi, el Departament de TES va apostar per anar més enllà de la mera refosa dels tres plans antics i elaborar un Pla territorial parcial nou i específic, d’acord amb criteris alineats amb una nova cultura del territori més actual. 

D’aquesta manera, el Departament constata i respecta l’existència d’una identitat pròpia del Penedès, més enllà de la seva situació entre les dues àrees metropolitanes més importants de Catalunya. A més, el Pla territorial del Penedès serà el primer d’una nova generació de plans territorials.  

Té un nou enfocament conceptual, metodològic i de continguts, tot d’acord amb els principis que estan inspirant la redacció de la nova Llei de territori, com ara el desenvolupament sostenible, la minimització del consum de nou sòl o la incorporació dels criteris paisatgístics com a element transversal. També té en consideració els efectes del canvi climàtic, que requereix d’accions d’abast més general que les municipals. 

Una nova generació de planejament  

El Penedès és un àmbit heterogeni, la quarta vegueria més poblada de Catalunya, tot i la seva dimensió reduïda. No obstant, la seva identitat rau, en gran mesura, en una plana reblerta de vinya i amb petits municipis, amb una activitat vitivinícola molt dinàmica. En el marc dels treballs de redacció del PTP, el Departament de TES ha desenvolupat un treball de caracterització dels sòls agrícoles segons el seu valor per aquesta activitat econòmica. El protocol s’ha elaborat amb la Fundació Món Rural, la Fundació Agroterritori, el Departament d’Agricultura i Unió de Pagesos. 

Aquest protocol permetrà conèixer quins són els sòls amb més valor agrícola del Penedès i ampliar la seva protecció. Serà el primer cop que es protegiran de forma objectiva els sòls agrícoles, algun del quals amb un rang assimilable al dels sòls amb protecció especial pels seus valors naturals.  

Igualment, el Pla inclou el factor paisatge en tota la presa de decisions. Així, en l’anàlisi dels assentaments, els espais oberts i les infraestructures presents i futures es té en compte el paisatge com a actiu cultural, identitari i econòmic a potenciar.   

Pel que fa als assentaments urbans, es fixen estratègies a diferent nivell, sempre atenent a la racionalització del consum de sòl. Finalment, quant a les infraestructures, el Pla territorial ofereix alternatives a les propostes del planejament existent. 

De la mà del territori 

Els plans territorials s’elaboren sempre en coordinació amb els ajuntaments i les entitats municipalistes del seu àmbit. En aquest cas, el novembre de 2014 es va constituir un grup de treball format per 10 membres de la Generalitat i 12 en representació del món local. Així, cadascuna de les quatre comarques de l’àmbit aporta 4 persones: una de l’Associació Catalana de Municipis, una de la Federació de Municipis de Catalunya i dues del Consell Comarcal. Els més de cinc anys que el grup porta treballant dona una idea de la complexitat d’aquest Pla. S’han celebrat un total de 25 reunions. 

A finals de 2016 es va proporcionar als ajuntaments una memòria preliminar que els avançava l'estructura del Pla i els principals objectius. Durant el 2017 es van dur a terme quatre sessions de presentació d’aquesta memòria preliminar, una a cada consell d’alcaldes de cada comarca, complementades amb una jornada de debat el novembre de 2018 a Vilafranca del Penedès. 

El Vendrell, 6 d'octubre de 2020

La implantació comença en una primera fase als nuclis del Nou Vendrell, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders mitjançant el porta a porta

L’objectiu és reciclar el 65% i acomplir els objectius europeus, aconseguir un municipi més net i estabilitzar la taxa d’escombreries

 

L’Ajuntament del Vendrell iniciarà el proper 15 de novembre el desplegament d’un nou model de gestió de residus amb el qual pretén, d’una banda, augmentar el percentatge de recollida selectiva al municipi -ara un dels més baixos de Catalunya- i fer del Vendrell un municipi responsable, que compleixi els objectius ambientals marcats per la Unió Europea i amb una taxa dels residus municipals que es pugui estabilitzar en el temps. I és que tant la normativa europea com la catalana penalitza els municipis que reciclen poc, i per tant, tal com s’ha advertit, en els propers anys el cost de no reciclar serà molt alt.

L’objectiu que s’ha marcat des de l’Ajuntament del Vendrell és doblar els residus que s’hi reciclen (avui dia es reciclen el 38% dels residus teòrics que es produeixen, però tan sols un 25% d’útils) i els objectius d’Europa i de Catalunya marquen com a mínim el 60% l’any 2030. D’altra banda, l’altre gran objectiu del canvi de model és aconseguir un entorn urbà més net i un municipi amb més qualitat de vida. La retirada dels contenidors permetrà guanyar espai públic i també reduir els abocaments incontrolats.

Tal com s’ha explicat a la roda de premsa de presentació del nou model, la decisió de posar-lo en marxa ha coincidit també en un moment en què el conveni amb el Consell Comarcal i l’empresa mixta ECOBP que realitza el servei finalitza el 2021. Tot i que properament caldrà assumir una nova licitació, des de l’Ajuntament del Vendrell no s’ha volgut esperar a implementar un canvi en el sistema actual de la gestió de residus, ja que es considera que és del tot obsolet i insuficient i que cal passar a l’acció de forma immediata.

Tant la regidora de Medi Ambient i gestió de residus, Núria Rovira, i el Conseller de residus del Consell Comarcal del Baix Penedès, Miguel Ángel Perín, han coincidit en el missatge de que cal ser valents per prendre decisions que millorin el percentatge de reciclatge al Vendrell i la comarca i que en aquest sentit no es pot fer ni un pas enrere. La regidora també ha valorat positivament el fet que el model hagi comptat amb el consens dels grups de l’oposició del consistori, ja que és un canvi que va molt més enllà d’aquest mandat en tant que determinarà el futur del municipi en els propers anys.
Segons s’ha explicat, l’Ajuntament del Vendrell ha contractat una empresa de gran expertesa i reconeixement per fer una diagnosi de la situació actual i la definició d’un nou model de recollida de residus a fi d’assolir els Objectius de Desenvolupament en aquest àmbit. La conclusió que s’ha obtingut és que el Vendrell no és un únic Vendrell, sinó que té 16 realitats diferents, 16 sectors per als quals no es pot definir una sola fórmula de recollida i gestió dels residus, sinó que caldrà anar personalitzant-la i adaptant-la segons les seves característiques.
El què s’ha anomenat com a “Km 0” del model començarà a caminar el 15 de novembre amb la Fase 1, que inclourà els nuclis del Nou Vendrell, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders. Aquesta primera etapa serà el punt d’inici d’un procés de canvi que s’anirà desplegant progressivament entre els anys 2020 i 2022 a tots els nuclis del municipi.

En concret, en aquests tres primer nuclis s’hi implantarà el servei de recollida Porta a Porta, un model que segons l’experiència de molts municipis catalans on s’ha aplicat dóna molts bons resultats. Així, en aquests nuclis, cada dia s’haurà de deixar davant de la porta de casa la fracció de residus que toqui, segons el calendari de recollida. Es recollirà a la porta de casa totes les fraccions: matèria orgànica, paper i cartró, envasos i resta; excepte el vidre, que es continuarà dipositant en contenidors a la via pública.

Des d’avui i fins a la posada en marxa del nou servei es durà a terme una intensa campanya informativa per aconseguir la màxima col•laboració de la ciutadania. L’eslògan de la campanya “Recicla, tu ets el canvi” recull els objectius del nou model: l’obligatorietat de reciclar per complir amb la normativa i amb el compromís amb el Medi Ambient i, alhora, la necessària corresponsabilitat de la ciutadania per aconseguir-ho.

En aquest sentit, ja s’han dut a terme reunions informatives amb els veïnes i veïnes d’aquests nuclis, on s’han instal•lat també pancartes de la campanya. En els propers dies s’enviaran cartes informatives i s’hi instal•laran punts informatius perquè els veïns i veïnes puguin resoldre dubtes. També es crearà la figura de l’agent d’acompanyament per fer el seguiment de la implantació i solventar incidències que es puguin produir. Uns dies abans de la posada en marxa del servei es farà la distribució del material als 3 nuclis (cubell multifracció de 40l, cubell no airejat d’orgànica de 25l, cubell airejat d’orgànica de 10l i bosses compostables).

 

Després de l'èxit del primer espectacle de la programació del Temporada de tardor, aquest proper divendres 9 d’octubre la cita és amb la música tradicional.
L'Auditori del Tívoli acollirà el concert dedicat a Jaume Vallès i Güell, 'Moliner' (1920-2020). Vallès va ser timbaler de les Gralles del Baix Penedès i se'l vol homenatjar en el centenari del seu naixement.

Al concert hi intervindran Les Gralles del Baix Penedès, els Tocats de Canya, Els Mosquits, Els Aixarts i els Grallers de l'Aram i com a grup convidat, Els QuatreVents, un grup de grallers creat al 2007 al barri de Sant Antoni de Barcelona. Està formant per cinc joves de diferents punts de la geografia catalana, com ara la plana de Lleida, Reus, Figueres o Barcelona.
Les entrades per a aquest concert estan exhaurides, com també ho estan les del següent espectacle de la programació, 'Càsting', a càrrec del Grup de Teatre de la Lira.

L'organització garanteix la distància de seguretat entre els espectadors i totes la resta de mesures sanitàries que requereix la pandèmia.
Per a aquelles persones que no puguin assistir de forma presencial a l’equipament, Televisió El Vendrell emetrà els espectacles en diferit, de forma íntegra.


Més informació: tel.: 689 26 97 67 – a/e: hola@temporada.cat

 

El Vendrell, 5 d'octubre de 2020

Des d'aquesta setmana, l'oficina d'Aigües del Vendrell obrirà dos dies a la setmana en horari de tarda.

L'horari d'atenció al client és:

-de dilluns a divendres, de 9 h a 13:30 h

-i dilluns i dijous, de 15 h a 17 h

 

El Vendrell, 5 d'octubre de 2020

El proper 19 d’octubre s’iniciaran les Escoles esportives de la temporada 2020-2021.

La Regidoria d’Esports presenta una àmplia oferta d’activitats del programa “Escoles Esportives” en col·laboració amb diversos clubs i entitats esportives i amb el Consell Esportiu del Baix Penedès.

Els esports que s’oferten són: activitats nàutiques, atletisme, bàdmiton, bàsquet, ciclisme, futbol sala, futbol (UD Tancat, CE Vendrell i Escola Futbol Base El Vendrell), rítmica, golf, handbol, Jovesport, judo, Multiesport, pàdel, tennis i psicomotricitat.

Més informació: Regidoria d’Esports, tel. 977 66 59 96, www.elvendrellesports.cat

El Vendrell, 5 d'octubre de 2020

Els pròxims dies 9, 10 i 11 d’octubre se celebren arreu de Catalunya les Jornades Europees del Patrimoni (JEP). L’esdeveniment cultural participatiu més important d’Europa en el qual ajuntaments, entitats i agrupacions culturals locals d’arreu d’Europa organitzen diverses activitats amb un clar objectiu: facilitar els recursos necessaris per descobrir i viure el patrimoni cultural, concebut com un bé comú tant en l’àmbit local com europeu. Són centenars els municipis i entitats de tot Catalunya que participen en aquest gran esdeveniment. Ajuntaments, consells comarcals, museus, monuments, associacions d’estudis, bisbats i arquebisbats, entre d’altres, que han programat en aquesta nova edició 432 activitats gratuïtes de diferents tipologies (jornades de portes obertes, visites guiades, teatralitzades, tallers, conferències, concerts, etc), distribuïdes en 179 municipis. Totes les activitats es duen a terme amb les pertinents mesures sanitàries. En el cas que les JEP no es puguin celebrar amb normalitat per causa de restriccions de mobilitat o altres possibles mesures de prevenció sanitària, l’organització ho comunicarà a través del web de les Jornades i dels canals habituals de patrimoni.gencat.

Un any més, les Jornades Europees de Patrimoni col·laboren amb l’Associació Capital de la Cultura Catalana amb l’objectiu de realitzar un projecte patrimonial a la ciutat que cada any sigui mereixedora d’aquesta capitalitat i així valoritzar el patrimoni d’arreu de Catalunya. Seguint la col·laboració iniciada l’any anterior amb Cervera, amb la producció de l’audioguia “Cervera, a peu de museu”, les JEP d’enguany tindran un especial protagonisme al Vendrell, Capital de la Cultura Catalana 2020, amb la posada en marxa del projecte, “Finestres al Vendrell”, desenvolupat en col·laboració amb l’Ajuntament del Vendrell. és per aquest motiu que les JEP 2020 s'han presentat aquest matí en roda de premsa a l'Ajuntament del Vendrell amb l'assistència de l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez; Elsa Ibar, directora general de Patrimoni Cultural; Josep Manel Rueda, director Agència Catalana de Patrimoni; Xavier Tudela, president de la Fundació Capital de la Cultura Catalana iSilvia Vquero, regidora de Cultura.

"Finestres al Vendrell" és un itinerari audioguiat pels 10 elements patrimonials més singulars de la capital del Baix Penedès, que té com a objectiu introduir el visitant en la història i cultura del Vendrell, Sant Salvador, Coma-ruga i Sant Vicenç de Calders, i promocionar les diferents rutes guiades ja existents de Turisme del Vendrell i dels museus de la població.

La presentació del projecte “Finestres al Vendrell” ha coincidit amb la posada en funcionament d’una pàgina web dels museus del Vendrell: www.museus.elvendrell.net

La novetat de les JEP 2020 està vinculada al tema proposat pel Consell d’Europa per celebrar les Jornades: patrimoni i educació, entesa aquesta en un sentit global, sigui el públic al qual es dirigeix i amb independència dels recursos didàctics utilitzats. Seguint aquest lema l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha posat a disposició de totes les entitats participants en les Jornades que en vulguin fer ús (ajuntaments, associacions, museus, monuments i altres equipaments patrimonials) una nova activitat didàctica i participativa de creació de models 3D a partir de la fotogrametria i l’ús de telèfons mòbils: “Desperta el patrimoni”. L’objectiu és donar visibilitat al patrimoni perquè pugui ser més estimat i més valorat, i així ajudar, entre totes i tots, a conservar-lo millor. L’activitat es materialitza en una guia didàctica de l’activitat i en unes sessions formatives en línia que s’han ofert a totes les entitats participants. En total, s’han programat arreu del territori 26 activitats de “Desperta el Patrimoni” (es poden consultar al dossier adjunt o al web de les JEP).

Un any més, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural organitza visites guiades i adaptades a persones amb discapacitat auditiva i visual: visites amb intèrpret en llengua de signes en català i visites amb audiodescripció en directe. Tindran lloc al Palau Moja de Barcelona i diversos monuments de la Generalitat com els castells de Cardona i Miravet, el Castell-Monestir d’Escornalbou, el conjunt monumental de Sant Pere de Rodes i la Canònica de Vilabertran.

Les Jornades Europees de Patrimoni són una iniciativa del Consell d’Europa i la Comissió Europea. A Catalunya, les impulsa el Departament de Cultura i se celebren ininterrompudament des del 1991. És considerada com l’activitat participativa més important d’Europa amb relació al patrimoni cultural. Un gran esdeveniment que a Catalunya també compta amb la col·laboració de la Federació de Municipis Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis, de l’Institut Ramon Muntaner i de Catalonia Sacra.

Consulta aquí les activitats de les JEP 2020 al Vendrell

El Vendrell, a 1 d'octubre de 2020

Durant tot el mes d’octubre, 273 botigues del Vendrell participaran en la campanya “Compra i Guanya”, que arriba a la seva desena edició, confirmant així la consolidació d’aquesta iniciativa de promoció comercial i turística. La campanya està organitzada per 31 municipis de tot Catalunya sota la coordinació del Vendrell, amb una participació total d’unes 2.000 botigues. (Vegeu relació de municipis)

Tal com ha explicat avui el regidor de Comerç, Rubén Gràcia, “aquesta desena edició tindrà un caràcter especial per la conjuntura actual marcada per la pandèmia, però mantindrà intactes els seus quatre objectius: dinamitzar el comerç de proximitat, promoure turísticament els territoris organitzadors, premiar als compradors i agrair la participació dels comerciants”. Per això, la campanya s'ha adaptat a les circumstàncies excepcionals i es trasllada a aquest mes d’octubre, entre la campanya d'estiu i la de Nadal; amplia el seu àmbit a tot el municipi i no tan sols es fa al nucli antics com en les edicions anteriors, i passa a anomenar-se “Compra i guanya”.


En concret, en el cas del Vendrell, la campanya està organitzada per l’Ajuntament del Vendrell i el Centre d’Iniciatives i Turisme (CIT). Per això, gràcies a la col·laboració del CIT, en el cas del nostre municipi es sortejaran també 16 targetes de 20 € que es podran gastar en les botigues associades.
Per primera vegada en la campanya enguany s’hi sumen establiments comercials del Tancat (55) i dels barris marítims (2), encara que aquests amb menor presència ja que en aquestes dates aquests donen pràcticament per tancada la seva temporada comercial.

 En què consisteix la campanya, Compra i guanya
Durant tot el mes d’octubre, totes les persones que comprin als comerços adherits dels 31 municipis organitzadors, i que estaran degudament identificats amb el cartell de la campanya, podran guanyar experiències d’un dia o dos, per a dues persones, a cadascun dels 31 municipis membres de la Xarxa.  (Vegeu com participar)  (Vegeu els premis 2020)

A principis de novembre, es sortejaran 32 experiències a cadascun dels 31 municipis (31 per clients + 1 comerciant) valorats en 2.859 €. Entre tots els membres de la Xarxa es repartiran més de 91.400 € en 992 experiències per a dues persones que fins al juny de 2021, viuran i gaudiran de la cultura, la gastronomia i el patrimoni dels 31 municipis organitzadors, sempre amb les màximes garanties de prevenció del contagi de la Covid-19.

Premi per als comerciants
Per premiar la participació i la col·laboració de tots els establiments adherits, un comerç de cada municipi organitzador, també opta a guanyar una experiència.

Exposició de premis
Enguany els premis al Vendrell s’exposaran en dos aparadors de locals tancats, gràcies a la cessió dels seus propietaris: un estarà ubicat al c/ Racó, a l’antiga Dolceria Soler, i l’altre en un local del Tancat, encara per determinar.

Sorteig de premis
El sorteig es celebrarà el 5 de novembre, a les 11h, dins de l’emissió en directe del programa “La Calaixera” de Ràdio el Vendrell.

Antecedents
La campanya neix a partir dels objectius generals de la Llei de barris, un projecte transversal, innovador i engrescador. Gràcies a la inquietud de compartir noves experiències entre els barris que desenvolupem aquesta Llei al nostre nucli antic, va sorgir la idea de tirar endavant la campanya conjunta de dinamització comercial com un projecte conjunt per resoldre una necessitat comuna: dinamitzar i potenciar el comerç de proximitat, el comerç del nucli antic.

Organitzadors
La campanya s’organitza de forma simultània als 31 municipis membres de la Xarxa de Barris Antics amb Projectes. Gràcies al treball col•laboratiu entre ajuntaments, com més municipis membres formen part de la Xarxa, hi ha més premis per sortejar, més incentius per comprar en el petit comerç, més guanyadors i més descoberta del territori català

 

Més informació: xarxabarris.cat
info@xarxabarris.cat

 

 

 

El Vendrell, 1 d'octubre de 2020

L’Ajuntament del Vendrell, conjuntament amb l’Agència Catalana de Joventut i l’Observatori Noctàmbul@s, està elaborant un Pla d’actuació i un Protocol davant les violències sexuals als espais festius del Vendrell.

Un del grups de treball fonamentals on s’abordaran i s’identificaran els aspectes a definir en el document final és la Comissió Participativa. A aquest grup de treball hi estan convidades totes aquelles persones del territori que vulguin participar-hi, posant especial èmfasi en aquells col·lectius o persones que tenen implicació i desenvolupen activitats relacionades amb la temàtica, que porten temps treballant des d’una perspectiva de gènere i feminista, o bé que els afecta directament amb les accions que presumiblement es duran a terme per intervenir en els espais festius. La Comissió Participativa recollirà tant informació clau sobre el territori, com aportacions, idees i propostes que vestiran el Protocol que s’està elaborant. A més, aquest grup de treball serà l’encarregat de definir les accions bàsiques del pla d’actuació, tot prioritzant les línies d’actuació que consideri prioritàries al territori.

Després de dues sessions, la tercera tindrà lloc el dimarts 6 d'octubre, a les 18 h, i també serà en línia. Aquesta sessió se centrarà en compartir les propostes d’actuació pel protocol i recollir propostes per la campanya comunicativa del protocol.

Les persones que hi vulguin participar, ja sigui a títol individual com en representació d'una entitat, cal que s'inscriguin prèviament a través del següent enllaç: https://forms.gle/TL3Y1zSv5yfCC5uu8

El Vendrell, 29 de setembre de 2020

Aquesta decisió pretén reforçar la promoció turística del patrimoni litoral dels nuclis marítims del Vendrell.

Avui al matí, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha signat la delegació de les competències de Turisme a la regidora Bárbara Peris. L’alcalde explica que “un cop finalitzada la temporada d’estiu de l’any 2020 i el disseny de la programació de la Capital de la Cultura Catalana, l’Ajuntament del Vendrell, en el context de la pandèmia de la Covid-19, vol potenciar el turisme segur i de salut que fa possible el ric patrimoni natural del municipi”. 

La distinció de la capitalitat cultural catalana durant aquest any 2020 explicava la integració de Turisme i Cultura sota la direcció de la regidora Silvia Vaquero, en aquest cas, per reforçar l’interès turístic pel patrimoni material i immaterial del Vendrell. La pròpia Silvia Vaquero ha destacat que “potenciar la marca del Vendrell ha estat clau a l’hora de fer més atractiva la Capitalitat i això ha estat possible gràcies a la dinamització des de l’àrea de Turisme”.

Ara, les dificultats econòmiques provocades per la pandèmia, i d’acord amb l’objectiu de mandat de cohesionar el territori impulsant l’atractiu turístic i econòmic del Francàs, Coma-ruga i Sant Salvador, fan necessari dinamitzar el potencial del nostre litoral. La campanya de promoció d’aquest estiu ja ha incidit en els avantatges que dona l’amplitud de l’entorn natural del municipi per a un turisme segur i de salut.

La nova responsable de Turisme, Bárbara Peris, aportarà a la regidoria el seu coneixement professional de les necessitats de les empreses i, també, dels visitants i turistes. En paraules seves: “L’objectiu és combinar la visió empresarial amb la prestació de serveis i promoció turística de l’administració pública”. 

En definitiva, l’estreta col·laboració entre Cultura, Turisme i Platges en la promoció del ric patrimoni natural, material i immaterial del municipi és clau per dinamitzar l’economia, enriquir l’oferta turística i fer front a les dificultats econòmiques provocades per la Covid-19.

El Vendrell, a 29 de setembre de 2020

L’Ajuntament del Vendrell, conjuntament amb l’Agència Catalana de Joventut i l’Observatori Noctàmbul@s, està immers en l’elaboració d’un Protocol davant les violències sexuals als espais festius del Vendrell.


En aquest moments s’està en la fase de recollir propostes i accions per part del teixit associatiu i la ciutadania en general, i es per això que des de la Regidoria Joventut i la de Polítiques de Gènere, Igualtat i Drets LGTBIQ, es demana la participació de tothom que vulgui fer les seves aportacions en aquest àmbit.


Per poder recollir les propostes d’entitats i particulars, des de Noctàmbul@s s'ha habilitat un correu electrònic, tarragona.noctambulas@fsyc.org, al qual s’hi poden enviar les diverses propostes (de prevenció, detecció, atenció i recuperació) des de diferents àmbits d’actuació (cultura, urbanisme, igualtat, educació, joventut...).

El Vendrell, 29 de setembre de 2020

Sense estands ni desplegament d’estructures desmuntables a la Rambla, l’edició d’enguany se celebra en unes circumstàncies especials. Del 9 al 18 d’octubre al Vendrell esdevindrà tot un aparador per celebrar una edició molt especial de la Fira de Santa Teresa concentrada en tres eixos principals: Firashop, Firatapes i Firatast.

Amb l’objectiu de visibilitzar, publicitar i posicionar el comerç i els restauradors del Vendrell, tornem als orígens d’una fira en què es mostrava el producte de proximitat. És una campanya dissenyada perquè els establiments comercials siguin els veritables protagonistes com si fossin estands ubicats per tot el municipi. Tant es així que el Firashop gaudirà de la difusió del seu negoci als diferents canals corporatius i mitjans de comunicació a canvi d’oferir experiències dins de les botigues o promocions de producte.

El Firatapes, serà un circuit de restauradors que oferiran tapa més beguda al seu establiment amb reserva prèvia, que busca descongestionar espais fomentant reserves temporals a les terrasses de les zones del centre, el Tancat i el Puig.

El Firatast vol visibilitzar el producte local i de proximitat de la mà del col·lectiu Terra i Taula, que inaugurarà aquest espai virtual amb un showcooking en streaming.

La regidora de Fires i Mercats, M. Luz Ramírez, afirma que “des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ha fet un primer esforç en revertir els diners destinats a fires a impulsar el comerç davant les pèrdues econòmiques originades per la crisi sanitària, i se segueix apostant per promocionar i dinamitzar econòmicament el comerç amb aquest tres grans eixos firals”.

En paral·lel, hi haurà actes virtuals que ens transportaran a l’essència de la Fira que consistiran en unes càpsules històriques de la Fira de Santa Teresa i uns webinars adreçats a comerços proposats per l’Eina Espai empresarial. Igualment, respectant les mesures de seguretat, hi haurà unes atraccions de fires instal·lades a la plaça de la Sardana, dirigides a públic infantil, on es gaudirà de la campanya “fira sense soroll”. També hi haurà el mercat de brocanters.

En aquesta edició especial es compta amb la col·laboració del Comerç del Vendrell en el desenvolupament del Firashop i el Firatapes, del Gremi d’Hostaleria del Baix Penedès i del col·lectiu Terra i Taula pel que fa al Firatast.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha posat de relleu que “la pandèmia ens obliga a ser més enginyosos i, dins del procés iniciat ja fa uns anys de transformació d’una fira multisectorial cap a una mostra del teixit econòmic local, les noves formes de comunicació mitjançant les xarxes socials són un gran aparador dels nostres productors, comerços i establiments de restauració”.

Cartell Firashop

Cartell Firatapa

El Vendrell, 29 de setembre de 2020

L’Ajuntament del Vendrell ha comprat 400 mascaretes transparents per al personal docent dels centres educatius del municipi.

Les mascaretes transparents que deixen visible la cara contribueixen a normalitzar les relacions socials de la població en general, i són de gran ajuda per a les persones amb una dicapacitat auditiva que necessiten llegir els llavis per comunicar-se.

En aquest sentit, en l’àmbit de l’educació facilita la comunicació entre el professorat i l’alumnat, cosa molt necessària sobretot en l’educació especial, però també en centres d’educació infantil, primària i secundària.

Marta Bodoy, psicòloga i orientadora de l’institut Andreu Nin, ha destacat que “la distribució d’aquestes mascaretes transparents per al professorat és un gran encert perquè millora la comunicació amb l’alumnat, sobretot, amb el que té més dificultats i necessita una atenció especial”.

La regidora d’Educació, Silvia Vaquero, ha explicat que “amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament del Vendrell vol complementar totes les mesures que estan duent a terme els centres educatius i, alhora, treballar per l’inclusió i la igualtat d’oportunitats perquè l’educació pugui arribar a tothom i sigui el més justa possible”.

El primer tinent d’alcalde, Christian Soriano, ha posat de relleu que “des del govern municipal creiem necessari que tots els alumnes tinguin una comunicació més fàcil amb els seus docents, perquè l’educació és un motor de cohesió social, sobretot en aquest moments tan complicats a causa de la pandèmia”.

Les mascaretes transparents, homologades com a equip de protecció individual, es distribuiran als centres educatius  d’educació especial, infantil, primària i secundària.

El Vendrell, a 28 de setembre de 2020


La Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell presentarà entre el 10 d’octubre de 2020 i el febrer de 2021 una exposició sobre l’aventura de Joan Perucho i Joan Miró per instal•lar l’ any 1967 la Fundació Miró al Vendrell, un projecte que no va reeixir, però que va entusiasmar el poeta i l’artista fins que la ciutat de Barcelona va acollir la institució. La mostra s’insereix en els actes de l’Any Perucho i recorda els vincles de l’escriptor amb l’escultor Apel·les Fenosa, que són centrals per la seva instal·lació a Albinyana, prop de l’escultor.

En aquest entorn Joan Perucho va projectar amb Joan Miró instal·lar la Fundació Miró al Vendrell. L’exposició il·lustra aquesta aventura inèdita i desconeguda i suposa una recerca que aporta llums a l’Any Perucho, en un apartat completament desconegut i mai estudiat com ara. D’altra banda, atès que el Vendrell ha estat designada Capital de la Cultura Catalana 2020, s’amplia la difusió de totes les activitats que s’esdevenen aquest any 2020.

EL PROJECTE

L’ any 1965 Perucho va comprar la casa d’Albinyana gràcies a les gestions dutes a terme per Apel·les i Nicole Fenosa. L’escriptor havia conegut l’escultor d’ençà de la tornada a Catalunya l’any 1957 de l’artista exiliat i havien congriat una estreta amistat. Des d’aquell moment es trobaven al Vendrell i feien excursions per les comarques tarragonines. Perucho va editar i escriure llibres i poemes sobre Fenosa.

La mostra, que està comissariada per la Fundació Apel·les Fenosa i compta amb la investigació de Josep Lluís Pascual, que publica un llibre sobre aquesta aventura, centra l’ atenció en l’ any 1967, quan Perucho proposa a Joan Miró fer un museu monogràfic seu al Vendrell. Perucho i Miró s’estimaven també, i l’escriptor va editar el llibre Miró i Catalunya, i especialment el llibre de bibliòfil “Les Essències de la Terra”. El projecte del Vendrell figura en moltes biografies de tots dos de manera referencial, però a partir d’ aquesta investigació es posarà llum sobre els detalls de la seva voluntat i de com, finalment, no va reeixir.

El projecte ha implicat una recerca exhaustiva de la Fundació Miró de Barcelona, la de Palma, la Successió Miró, la família Perucho, els arxius municipals del Vendrell, els de la Diputació de Tarragona, els del Govern Civil de Tarragona i els de la família Coll.

Tot fa pensar que als inicis del 1967, Perucho i Casimir Coll, Alcalde del Vendrell, es desplacen a Mallorca per formalitzar el projecte. El pintor es mostra favorable. Una ubicació està pensada per la casa del Tancat de la Plana, del Vendrell, que en aquell moment ha estat adquirida per uns particulars que pretenen la seva parcel•lació. La casa és emblemàtica, ja que havia estat propietat del músic Benvingut Socias. Es tracta d’ una finca enorme, que permet la construcció de multitud d’habitatges. L’ Ajuntament pretén fer-se amb l’edifici i acollir el Museu Miró. La conclusió indica que el consistori no té capacitat per dur a terme el projecte i el propi Miró, aconsellat pels seus amics fidels, determina que ha de ser Barcelona la seu de la seva Fundació.

El Vendrell, 29 de setembre de 2020

 

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir, dilluns 28 de setembre, un ple ordinari per via telemàtica.

Es va declarar la regidora Mar Galeano com a no adscrita i es va designar el regidor Josep Mercadé com a representant dels grup municipal Junts pel Vendrell per a cadascun dels Organismes.

Es va donar compte al Ple de:
-les actes de la Junta de Govern Local dels dies 29 de juliol, 1, 8, 15, 22 i 29 d'agost i 7, 14 i 21 de setembre de 2020.
-l’informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2020, que és de 12,04 dies.
-les quatre contractacions efectuades pel procediment de màxima urgència al Patronat Municipal de l'Hospital Asil, durant els mesos de maig a agost de 2020.
-la nova composició del grup municipal Junts pel Vendrell.
-decrets de l'alcaldia núm. 2235 i 2236, de data 17 de setembre de 2020, relatius als nomenaments de la regidora no adscrita Mar Galeano i el nomenament del membre del grup Junts pel Vendrell en les diferents comissions informatives.
-la desestimació del recurs presentat per l'Ajuntament del Vendrell sobre una sentència favorable a PARVEN en relació a un contracte d'aparcaments.

El ple va arribar als següents acords:

-Per unanimitat, es va aprovar de forma inicial la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal, número 50, referida a la inclusió de l'ús religiós com a un dels usos permesos en la zona amb clau 12 Zona Industrial. Es tracta d'una proposta per ampliar els usos permesos als polígons de la carretera de Tarragona, de Les Mates (la part del darrera de l’espai d’oci) i de La Cometa, per poder garantir el dret fonamental de llibertat religiosa i de culte i que el Pla General no en sigui una limitació.

-Per unanimitat, es va desestimar la sol•licitud de PARVEN de bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles per no concórrer circumstàncies que justifiquin que es tracta d'una activitat d'especial interès o utilitat municipal.

-Per unanimitat, es van aprovar cinc bonificacions de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres per les obres d'arranjament de façanes d'immobles.

-Amb 19 vots a favor (Govern, SP-ERC, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 2 abstencions (JxV i Podem El Vendrell) es van aprovar dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit. Un per un import total de 58.469,75 euros per pagar factures d’Autocars Penedès i aportacions al Consorci de Normalització Lingüística. I un altre per un import total de 2.984,02 euros per pagar factures de la mútua de prevenció de riscos laborals Quirónprevención i l’aportació a l’Àrea del Montmell.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 6 vots en contra (SP-ERC) i 2 abstencions (JxV i Primàries Catalunya), es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit 02P/2020 02P/2020 amb una transferència entre partides per un import de 526.598,24 euros i un suplement de crèdit d' 1.775.000 euros per a obres del Feder Coma-ruga, la millora del c/ Quatre Fonts i pont de França, la pavimentació de diferents carrers del municipi i altres actuacions com l’habilitació de noves aules de formación de l’EINA.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar el procediment i crear la comissió d'estudi encarregada de redactar la memòria justificativa per a la determinació de forma de gestió dels serveis públics de neteja viària i de la neteja de platges. La comissió estarà presidida pel regidor Baltasar Santos i integrada per un representant de cada grup municipal, tècnics municipals i els representants de les associacions de veïns del municipi.

-Per unanimitat, es va aprovar l’expedient per designar una comissió per redactar el Protocol de la Festa Major del Vendrell. En concret, estarà integrada per la regidora Mar Galeano com a presidenta, així com per un regidor/a de cada grup municipal, diversos especialistes externs i un tècnic municipal.

-Per unanimitat, es va aprovar iniciar el procediment de resolució del contracte de concessió de l'explotació d'un aparcament subterrani situat entre els carrers del Doctor Güixens, de la Cerdanya i de l’avinguda de Jaume Carner, per incompliment de les obligacions essencials del contractista.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 8 abstencions (SP-ERC, JxV i Primàries Catalunya) es va aprovar de forma inicial de la modificació dels estatuts de la Societat Municipal El Vendrell Comunicació, SLM, per tal de regular la figura del gerent/a de la societat.

-Amb 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita), 2 en contra (Cs) i 9 abstencions (PSC i AVP), es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la posada en marxa i fer efectiva la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre diverses necessitats a Sant Vicenç de Calders: estudiar la conversió del c/ del Pou entre els carrers del Rec i del Garrofer en un pas exclusiu de veïns; demanar als propietaris dels solars d’aquest nucli el tancament i la neteja d’aquells solars que no compleixin el que estableix la normativa de solars actualment en vigor, i dignificar i millorar l’espai verd del c/ del Pou en l’anomenada ”Plaça del Garrofer” per tal que esdevingui un espai públic del que tothom pugui gaudir. I com a element destacable d’aquest indret, que es millori l’estat actual i es faci un manteniment periòdic de l’històric garrofer, a la vegada que s’aconsegueixi conèixer quina és la seva antiguitat, per tal de poder-lo convertir en un element patrimonial, si s’escau declarant-lo com a arbre d’interès local.

-Amb 18 vots a favor (PSC, SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, AVP i regidora no adscrita) i 2 abstencions (Cs), es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la compleció del conjunt escultòric de la plaça Francesc Macià amb la integració del medalló de Francesc Macià. L’alcalde va explicar que l’Ajuntament ja tenia previst instal•lar el medalló a la passada primavera, però que això no va ser possible per l’estat d’alarma pa causa de la pandèmia de la Covid-19, i ha proposat de fixar una data de cara a la propera primavera que sigui prou significativa per retre homenatge a qui va ser president de la Generalitat.

-Per unanimitat, es va aprovar una moció conjunta acordada pels grups municipals PSC, SP-ERC i JxV per defensar la indústria i l'ocupació al Penedès.

-Amb 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita), 10 en contra (PSC i Cs) i una abstenció (AVP), no es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de demanar l'aprovació d'una Llei d'Amnistia per tots els catalans que van promoure la celebració del Referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

-La moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per la millora de l’accessibilitat i la seguretat de la zona del Centre cívic L’Estació es va deixar sobre la taula, per debatre i votar al proper Ple, per no haver-hi connexió amb el regidor Òscar Blasco, que només va poder participar i votar en alguns punts de l’ordre del dia per una incidència tècnica.

 

El Vendrell, 28 de setembre de 2020

La setmana passada la Subdelegació del Govern d’Espanya a Tarragona va donar a l’Ajuntament 10.000 mascaretes quirúrgiques que seran distribuïdes a la població de la forma següent:
-als centres educatius,
-a la Residència d’avis La Muntanyeta,
-i al Centre cívic L’Estació per poder-les oferir a la ciutadania en general.

El primer tinent d’alcalde, Christian Soriano, ha agraït el gest de la Subdelegació del Govern d’Espanya d’haver fet aquesta donació de mascaretes al municipi del Vendrell, “que ja estem començant a distribuir als sectors més afectats per la Covid-19 i on considerem que és més necessària la seva utilització”.

Pel que fa a la distribució als centres educatius, la regidora d’Educació, Silvia Vaquero, ha posat l’èmfasi al fet que “amb el recent inici del curs escolar, des de l’Ajuntament estem sent molt perseverants informant constantment sobre l’ús de la mascareta, el rentat de mans, de mantenir les distàncies de seguretat i de l’important que som cadascun de nosaltres per tal de frenar aquest virus. I volem que el curs continuï amb uns nens i nenes responsables dins de les aules, al pati i, també, fora de les escoles. En aquest sentit, la distribució d’aquestes mascaretes ajudarà que els centres educatius siguin encara més segurs”.

El Vendrell, 28 de setembre de 2020

Després de la pausa dels darrers mesos, els equipaments culturals del Vendrell tornen a obrir les seves portes. La programació del Temporada de tardor inclou un total de 9 espectacles, repartits, com és habitual, entre el Teatre Àngel Guimerà, l'Auditori Pau Casals i l'Auditori del Tívoli.

En aquesta ocasió, el tret comú de tots els espectacles és la proximitat. Així doncs, la cultura 'KM 0' serà l'encarregada de retornar l'activitat cultural al municipi.
La primera cita serà amb la Companyia Flamenca Beatriz Higueras, vinculada al Vendrell, que presentarà 'Flamencolife', una aposta per un flamenc actual i innovador, que uneix la dansa i la poesia per inspirar-se en aquesta qualitat màgica del llenguatge flamenc, capaç de transmetre i comunicar tota mena d’emocions. 'Flamencolife' fa un recorregut per alguns dels pals flamencs a través dels seus tres codis essencials, el ball, el toc i el cant.

Però no estan sols: en aquesta obra, l’elegància del violí els acompanya, la dolçor d’una flauta els abraça i el caràcter de la percussió els realça.

A partir d’aquí sorgeix 'Flamencolife', un espectacle sense fil argumental, però no sense vida, ple de paraules, de gestos i silencis que fa un recorregut per les sensacions viscudes i conduïdes per aquest llenguatge tan especial, el flamenc.

Per a aquelles persones que no puguin assistir de forma presencial a l’equipament, Televisió el Vendrell emetrà l'espectacle en diferit, de forma íntegra.
Les entrades estan numerades i es poden adquirir a www.temporada.cat, i de forma presencial a l'EMMPAC, tots els dilluns i els divendres, no festius, de 10 a 13h. L'organització garanteix la distància de seguretat entre els espectadors i totes la resta de mesures sanitàries que requereix la pandèmia.

Intèrprets:


Beatriz Higueras, direcció, coreografia, producció, idea original i ball
Marcos Martínez i Armando Mateos, veu
Johnny Goldie, guitarra
Martín Fayos Limón, guitarra
Irene Zugaza, viola
Leo Trincabelli, caixó flamenc i hang
José Luis Carrillo, poesia

 

FLAMENCOLIFE
Dia: Dissabte 3 d'octubre
Lloc: Teatre Àngel Guimerà
Hora: 20.30 h
Preu: 5 euros
Més informació: tel.: 689 26 97 67 – a/e: hola@temporada.cat

El Vendrell, 25 de setembre de 2020

En un estiu marcat pel Covid-19, els museus han apostat per dur la cultura al carrer i fer rutes patrimonials per la vila.

Enguany, els museus del Vendrell han sumat esforços per crear una programació conjunta amb una fita principal: portar els museus al carrer. Amb la finalitat de no congestionar els museus i la voluntat de difondre i posar en valor el patrimoni vendrellenc, des del 14 de juliol s’han ofert sis rutes a través de les quals poder endinsar-nos en diferents racons i moments històrics de la nostra vila.

De dilluns a dissabte, en dos horaris diferents al llarg de la tarda, les rutes han tingut una bona acollida per part de la ciutadania, amb més de 500 visitants durant els mesos de juliol i agost.

D’aquestes sis rutes, la més demandada ha estat la que el Museu Deu ens oferia els dimecres: “Coma-ruga: un viatge en el temps”, una ruta que ens porta al naixement d’un dels actuals nuclis marítims vendrellencs: Coma-ruga. En ella, es pot reviure el passat a través d’imatges antigues per conèixer els balnearis, avui desapareguts, de primera línia de mar amb el llac d’aigües cristal·lines, les cases indianes, l’aventura americana dels germans Trillas, la història del pilot de motociclisme Ramon Torras...  fins a l’Església de Sant Ramon on es poden contemplar els mosaics de l’artista Santiago Padrós, que recorden la Coma-ruga dels anys seixanta i setanta.

Seguint-la de molt de prop en número de visitants, trobem la ruta “Descobreix la colònia ferroviària” que, per primer cop, l’Associació per la preservació de la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders ha pogut realitzar en col·laboració amb l’Ajuntament del Vendrell. Cada dilluns a les 20 h, el recorregut anava desvetllant la història d’aquest indret únic en la geografia catalana, en un intent per posar en valor i conscienciar als visitants sobre la importància del patrimoni industrial i, més concretament, sobre el valor de la colònia ferroviària dins del municipi vendrellenc.

D’altra banda, la tercera més demandada ha estat “Descobreix la Via Augusta”. Cada dimecres, aquesta ruta ens permetia conèixer més en profunditat la història i el desenvolupament d’aquesta icònica via de comunicació romana i com era el seu traçat al pas pel nostre municipi.

El Vendrell, 25 de setembre de 2020

La Regidoria de Joventut del Vendrell s’afegeix a la campanya endegada per la Regidoria de Salut i l’Ajuntament del Vendrell que porta per nom “Tots Sumem” amb la distribució de 1.000 mascaretes dissenyades especialment per aquesta campanya.

El repartiment d’aquest material anirà a càrrec dels educadors de carrer de la Regidoria de Joventut que el repartirà personalment entre els joves i adolescents de la vila. Aquesta serà una tasca personalitzada i s’aprofitarà per conscienciar a cada jove de la necessitat de mantenir les normes bàsiques de seguretat davant la pandèmia. Els educadors de carrer ho distribuiran dins la seva jornada laboral aprofitant la seva feina habitual de carrer per tots els barris del municipi. Per altra banda, 100 d’aquestes mascaretes aniran destinades exclusivament a la quitxalla menors de 6 anys que utilitzen el bus escolar. Tot i que no és obligatori que aquest col·lectiu en porti si que és aconsellable el seu ús. Aquesta campanya comença el proper dilluns dia 28 de setembre.

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament del Vendrell dins d’aquesta campanya “Tots Sumem” també s’ha encarregat de mostrar una imatge artística de la Covid-19 en un grafit al pont del costat del Mercat Municipal del Vendrell realitzat per Coke i Sowe fa un parell de setmanes.

El Vendrell, 24 de setembre de 2020

A l'ordre del dia de la propera sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que serà el dia 28 de setembre de 2020, a les 13 h, de forma telemàtica, hi ha el següent punt que és de caràcter públic per tractar-se d'un assumpte de competència delegada pel Ple:
1. Aprovar l’aportació econòmica als grups municipals per al 2020 GALC2020000013

©2019 Ajuntament del Vendrell