Seu electrònica
 

X BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA

FI DE TERMINI / FIN DE PLAZO / DEADLINE

 

* X Biennal Internacional de Ceràmica (català)

* X Bienal Internacional de Cerámica (castellano)

* X International Biennial of Ceramics (english)

 

Butlleta / Formulario / Formulary (online)

* Sol·licitud: 

      - Sol·licitud i declaració responsable per a residents a l'estat espanyol i espanyols residents a l'estranger
        Solicitud y declaración responsable para residentes en el estado español i españoles residentes en el estranjero
        Application and responsible declaration for residents in the Spanish state and Spanish residents in the foreign country

          Enviar el document firmat a: / Enviar documento firmado a: / Send signed document to:

           Regidoria de Cultura
           La Rambla, 24
           43700 El Vendrell (Spain)     

     - Sol·licitud residents a l'estranger i no són espanyols
       Solicitud residentes en el extranjero y no son españoles

       Application for residents abroad and not Spanish

 

           Enviar el document firmat a: / Enviar documento firmado a: / Send signed document to:

           Regidoria de Cultura
           La Rambla, 24
           43700 El Vendrell (Spain)     

 

     

 


 

Bases publicades al BOPT 2017

Bases publicades al DOGC 2017

Convocatòria 2019 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48