La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell planifica, gestiona i coordina tota l’activitat educativa que es desenvolupa al municipi pel que fa a l’etapa educativa obligatòria i preobligatòria, és a dir, dels 0 als 16 anys. Així mateix, dóna suport a la resta d’activitats formatives que es duen a terme al Vendrell a partir d’aquesta etapa, sigui col·laborant en la planificació d’estudis reglats, com ara les formacions professionals, sigui col·laborant en la gestió de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, l’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa, l’Escola d’Adults o els ensenyaments de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística, entre d’altres qüestions.

Dels Serveis Municipals d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell en depèn l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME); el Pla Educatiu d’Entorn (PEE), en col·laboració amb la Generalitat; el servei de manteniment i millora dels centres educatius del Vendrell; la planificació, gestió i consolidació de les escoles bressol, i la planificació educativa, que es realitza conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat.

A més, la Regidoria d’Educació del Vendrell treballa en la consecució de dues grans línies de treball: per una banda, l’execució de projectes educatius, com ara la gratuïtat dels llibres de text, i, per l’altra, el desenvolupament de recursos de suport a la comunitat educativa, com el servei de transport escolar.

 

 

Adreça: La Rambla, 24
Població: 43700 El Vendrell
Tel. 977 66 89 62
C/e: educacio@elvendrell.net

©2019 Ajuntament del Vendrell