Què és i per a què serveix?

Les plaques de gual es fan malbé per velles, es poden perdre o ser robades. En aquests casos, el ciutadà titular d'una llicència de gual podrà sol·licitar una altra placa.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà titular d'una llicència de gual.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica (a l'apartat descarregar sol·licituds).
2. Document d'identitat de la persona sol•licitant.
3. Placa vella, si s'escau. Si la placa ha estat robada, cal presentar la denúncia.
4. Últim rebut pagat.
5. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

A les dependències de la Policia Municipal (Departament de Via Pública):
1. Placa de gual nova (veure apartat d'observacions).

Quins serveis intervenen?

Departament de Via Pública

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud per pintar la vorera quan hi ha concedit un gual.

Observacions

- Un cop pagada la taxa al SAC es pot recollir la placa a les dependències de Via Pública (edifici annex a la Policia Local), Ctra. Calafell 1-3.

Horari de recollida: de dilluns a divendres de 8 h a 14 h i dilluns a la tarda de 16 h a 19 h. És imprescindible presentar el DI de l'interessat i la llicència concedida.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud senyalització de gual

 

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48