VOLANTS D'EMPADRONAMENT

ES POT DESCARREGAR amb certificat digital (DNI-e, idCAT), clicant aquí

SI es disposa de Cl@ve PIN24 o idCAT mòbil, s’haurà de sol·licitar mitjançant instància genèrica, a través de la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell).
SI NO es disposa de certificat digital, s’haurà de sol·licitar el volant presencialment a l’oficina d’empadronament (sense cita prèvia).

Empadronaments a tot el municipi EXCEPTE els residents dels Barris Marítims

LLISTAT DE TRÀMITS AMB RESERVA CITA PRÈVIA:

 Altres tràmits i consultes de Padró d’habitants, SENSE CITA PRÈVIA:

 

©2019 Ajuntament del Vendrell