05-19_Escola_Art_01_webL’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa del Vendrell és també una de les eines més importants amb què compta el Vendrell per fomentar l’art i l’ofici ceramista. La ceràmica és un dels vessants d’estudi que proposa l’Escola i és un dels puntals de la formació que ofereix. Adults, joves i infants tenen en l’Escola Municipal d’Art una oportunitat per apropar-se a la ceràmica i, en general, al fet artístic en primera persona.

La implicació de l’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa en el projecte “El Vendrell. La Ceràmica” és també molt important perquè el projecte sigui un èxit.

Per tenir més informació sobre l’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa i conèixer tant els tallers i cursos de ceràmica que s’hi fan com la resta d’oferta formativa i activitats, podeu consultar el web dels Serveis Municipals d’Educació del Vendrell: www.elvendrell.net 

 

 imatge curs21 22

 
Cursos i horaris del curs 2021-2022
Matrícules: a partir del 6 de setembre de 2021, mitjançant instància genèrica. Tota la documentació que cal adjuntar ha d'estar firmada per la mateixa persona.
Documents a adjuntar a la instància genèrica:
- Inscripció quan l'alumne/a és el/la sol·licitant 
- Inscripció en el cas que el/la sol·licitant sigui pare, mare o tutor/a de l'alumne/a 
Ordre SEPA
- Document d'identitat de la persona sol·licitant
- Document d'identitat de l'alumne/a
- Targeta sanitària de l'alumne/a
- Carnet de família nombrosa o monoparental, si s'escau.

 

Comunicació

©2019 Ajuntament del Vendrell