VEN 57 0024El setembre de 1995 es va celebrar al Vendrell el I Congrés sobre «Àngel Guimerà i el teatre català al segle XIX» en el marc de les activitats del Segle Romàntic que es van organitzar aquell any.

D’aleshores ençà, la difusió sobre la personalitat, l’activitat intel·lectual i l’obra literària de Guimerà ha assolit un sentit i ampli reconeixement en tots el àmbits possibles. En l’àmbit teatral, la seva presència escènica s’ha regularitzat en el teatre públic i privat, paral·lelament al fet que avui Guimerà continua sent un dramaturg indiscutible de repertori dels grups de teatre d’aficionats del nostre país. Amb la vènia de Frederic Soler, Guimerà és sense cap mena de dubte el nostre contemporani, com ho és Shakespeare per al teatre anglès.

En l’àmbit de l’ensenyament i de la recerca, en els últims vint anys s’han realitzat edicions diverses d’alguns del seus textos dramàtics més significatius, s’ha reeditat la seva obra poètica, i s’han realitzat treballs de recerca i doctorat, la majoria publicats, que han contribuït a donar a conèixer i comprendre amb mirades noves i plantejaments renovats la riquesa del conjunt de la seva obra literària.

En aquest context, va semblar oportú, just i necessari organitzar cada any un seminari centrat en l’obra de Guimerà i es converteixi en una trobada anyal de referència tant per als estudiosos de Guimerà i el teatre vuitcentista, com també per als directors, intèrprets, escenògrafs, músics entre altres, que hagin representat, o puguin representar algun dia, l’obra de Guimerà en l’àmbit professional o amateur. Tot plegat comptant amb la participació activa del poble del Vendrell.

 

IV Seminari Guimerà

El quart seminari es va celebrar el dissabte 1 de juny, a la Sala Polivalent de l’Auditori del Tívoli, i es va centrar al voltant de “Guimerà i la poesia del seu temps”.

Vegeu nota de premsa
Ponències 2019
Espectacle

 

III Seminari Guimerà


Si el primer any el Seminari es va centrar en l’obra Maria Rosa i l’any passat en la relació de Guimerà i la música, enguany s’ha volgut aprofundir en la ideologia i pensament de Guimerà.
Entre altres, es posarà de relleu la seva vinculació amb el catalanisme polític i cultural; la relació amb el teatre de vessant històric i patriòtic o la visió de l’escriptor sobre la Primera Guerra Mundial.

Vegeu nota de premsa
Vegeu programa 2018

 

II Seminari Guimerà

El Seminari es va centrar en Guimerà i la música. Per això es va convidar a participar als principals especialistes en la història de la música per a poder posar l’accent en aquest aspecte sobre les obres de Guimerà que van ser un referent dins el camp de l’òpera i la lírica del moment.

Vegeu nota de premsa
Vegeu programa 2017

 

I Seminari Guimerà

El Seminari es va centrar en l’obra de Maria Rosa, peça que va iniciar una fructífera i sòlida relació personal i professional de Guimerà amb l’actriu María Guerrero. Aquesta circumstància concreta va ser el punt de partida de la posterior i progressiva projecció internacional de la figura i el teatre de Guimerà.

Vegeu nota de premsa
Vegeu programa 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació

©2019 Ajuntament del Vendrell