- Establiments minoristes alimentaris com: queviures, carnisseries sense obrador, peixateries, venda de pa i productes de pastisseria (amb obrador annex o sense), venda de llaminadures, venda de gelats i orxates, venda d’ultracongelats, venda de fruita i verdura, venda de cafè, té i/o derivats, herbodietètica i venda de menjars precuinats amb o sense elaboració pròpia.

 Cal presentar la comunicació prèvia sanitària per activitats minoristes alimentàries

 - Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari, no afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana l’alta en el Registre Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.

 - Establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

 Cal presentar la sol·licitud d’autorització sanitària de funcionament dels establiments que ofereixen serveis de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

 - Establiments que ofereixen serveis de bronzejat artificial

 Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant l’Agència Catalana de Consum, que inclou la descripció tècnica dels bancs solars i dels materials de què disposen, així com el personal i la seva formació.

 - Perruqueries, Barberies i/o salons de bellesa i centres d'acupuntura.

 Cal presentar la memòria sanitària

 - Centres i serveis sanitaris no afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, establiments d’òptica, ortopèdia, audiopròtesis, ortopèdics a mida, dentals a mida.

 Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana l’autorització de funcionament del centre, servei sanitari i/o establiment.

 

 Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l’Ajuntament del Vendrell al telèfon 977 16 64 21.

 

Autorització sanitària de funcionament

Establiments de restauració: bars i restaurants.

L'Article 5 del Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, estableix l'obligació que tenen els establiments de restauració de comptar, amb caràcter previ a l'obertura, amb l'autorització sanitària de funcionament corresponent.

Per tal d'estimar el canvi de nom, cal consultar a Secretaria (Negociat d'establiments), si l'establiment està autoritzat sanitàriament:

• En cas que l'establiment estigui autoritzat, només caldrà presentar la memòria descriptiva de l'activitat i les instal•lacions dels establiments de restauració.

• En cas que l'establiment no estigui autoritzat prèviament, serà necessari sol•licitar-la. Per això, abans de comunicar el canvi de nom, caldrà emplenar i presentar, a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament dels establiments de restauració, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Centres i serveis sanitaris classificats com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

L'Article 3 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, estableix l'obligació que tenen els centres i serveis sanitaris de disposar abans de la seva obertura de l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme el centre i/o servei sanitari està autoritzat sanitàriament.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1931/sar002.htm

Empreses alimentàries, classificades com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme l'empresa alimentària està inscrita al Registre Sanitari.

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2049/doc31154.html

Laboratoris de salut alimentària i/o ambiental classificats com a llicència ambiental (dins de l'Annex II) de la Llei 20/2009.

Qualsevol laboratori que realitzi les activitats esmentades ha d'estar autoritzat per l'Agència de Protecció de la Salut amb caràcter previ a l'obertura.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme el laboratori està autoritzat sanitàriament.
Podeu trobar més informació sobre el tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2152/doc31155.html

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

Autorització sanitària de funcionament

Establiments minoristes de carns fresques i derivats: carnisseries amb obrador.

L'Article 4 del Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, estableix l'obligació que tenen els responsables de l'establiment o els seus representants legals de sol•licitar a l'autoritat competent, en aquest cas, l'Ajuntament del Vendrell, l'autorització sanitària necessària per funcionar.

Per sol•licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació d'obertura, emplenar i presentar a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament de carns fresques i derivats per a la comercialització dins del municipi, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Centres i serveis sanitaris classificats com a comunicació ambiental (dins l'Annex III) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

L'Article 3 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, estableix l'obligació que tenen els centres i serveis sanitaris de disposar abans de la seva obertura de l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1931/sar002.htm

Empreses alimentàries, classificades com a comunicació ambiental (dins l'Annex III) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari.

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2049/doc31154.html

Laboratoris de salut alimentària i/o ambiental.

Qualsevol laboratori que realitzi les activitats esmentades ha d'estar autoritzat per l'Agència de Protecció de la Salut amb caràcter previ a l'obertura.

Podeu trobar més informació sobre el tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2152/doc31155.html

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

Autorització sanitària de funcionament

Establiments minoristes de carns fresques i derivats: carnisseries sense obrador.

L'Article 4 del Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, estableix l'obligació que tenen els responsables de l'establiment o els seus representants legals de sol•licitar a l'autoritat competent, en aquest cas, l'Ajuntament del Vendrell, l'autorització sanitària necessària per funcionar.

Per sol•licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació d'obertura, emplenar i presentar a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament de carns fresques i derivats per a la comercialització dins del municipi, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

L'Article 4.1 del Decret 90/2008, de 22 d'abril, estableix l'obligació que te el titular de l'establiment de sol•licitar a l'autoritat municipal, l'autorització sanitària de funcionament de l'establiment.

Per sol•licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació prèvia, emplenar i presentar a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Centres i serveis sanitaris no afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

L'Article 3 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, estableix l'obligació que tenen els centres i serveis sanitaris de disposar abans de la seva obertura de l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1931/sar002.htm

Establiments d'òptica, ortopèdia, audiopròtesis, ortopèdics a mida i dentals a mida.

Per tal de poder dur a terme l'activitat necessiten l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/farmacia/index.html

Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari no afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2049/doc31154.html

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 alt

Autorització sanitària de funcionament

 

 

Establiments minoristes de carns fresques i derivats: carnisseries sense obrador.

 

L’Article 4 del Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, estableix l’obligació que tenen els responsables de l’establiment o els seus representants legals de sol·licitar a l’autoritat competent, en aquest cas, l’Ajuntament del Vendrell, l’autorització sanitària necessària per funcionar.

 

Per sol·licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació d’obertura, emplenar i presentar a través del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), la sol·licitud d’autorització sanitària de funcionament de carns fresques i derivats per a la comercialització dins del municipi, juntament amb l’acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l’activitat) i un plànol de l’establiment.

 

 

Establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

 

L’Article 4.1 del Decret 90/2008,  de 22 d’abril, estableix l’obligació que te el titular de l’establiment de sol·licitar a l’autoritat municipal, l’autorització sanitària de funcionament de l’establiment.

 

Per sol·licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació prèvia, emplenar i presentar a través del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), la sol·licitud d’autorització sanitària de funcionament dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació, juntament amb l’acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l’activitat) i un plànol de l’establiment.

 

 

Centres i serveis sanitaris no afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

L’Article 3 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, estableix l’obligació que tenen els centres i serveis sanitaris de disposar abans de la seva obertura de l’autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1931/sar002.htm

 

 

Establiments d’òptica, ortopèdia, audiopròtesis, ortopèdics a mida i dentals a mida.

 

Per tal de poder dur a terme l’activitat necessiten l’autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/farmacia/index.html

 

 

Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari no afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2049/doc31154.html

 

 

 

 

 

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l’Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

Autorització sanitària o memòria sanitària

Establiments alimentaris com: queviures, peixateries, venda de pa i productes de pastisseria, venda de llaminadures, venda de gelats i orxates, venda d'ultracongelats, venda de fruita i verdura, venda de cafè, té i/o derivats i venda de menjars precuinats amb o sense elaboració pròpia.

Per tal d'estimar el canvi de nom de l'establiment, caldrà presentar la memòria sanitària dels establiments alimentaris.

Establiments que ofereixen serveis de bronzejat artificial

Per tal d'estimar el canvi de nom de l'establiment, caldrà presentar la memòria sanitària dels establiments que ofereixen serveis de bronzejat artificial.

Establiments minoristes de carns fresques i derivats: carnisseries sense obrador.

L'Article 4 del Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, estableix l'obligació que tenen els responsables de l'establiment o els seus representants legals de sol•licitar a l'autoritat competent, en aquest cas, l'Ajuntament del Vendrell, l'autorització sanitària necessària per funcionar.

Per tal d'estimar el canvi de nom d'activitat innòcua, cal consultar a Secretaria (Negociat d'establiments), si l'establiment està autoritzat sanitàriament:

• En cas que l'establiment estigui autoritzat, només caldrà presentar la memòria descriptiva de l'activitat i les instal•lacions dels establiments minoristes de carns fresques i derivats.

• En cas que l'establiment no estigui autoritzat prèviament, serà necessari sol•licitar-la. Per això, abans de comunicar el canvi de nom, caldrà emplenar i presentar, a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament de carns fresques i derivats per a la comercialització dins del municipi, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

L'Article 4.1 del Decret 90/2008, de 22 d'abril, estableix l'obligació que te el titular de l'establiment de sol•licitar a l'autoritat municipal, l'autorització sanitària de funcionament de l'establiment.

Per tal d'estimar el canvi de nom d'activitat innòcua, cal consultar a Secretaria (Negociat d'establiments), si l'establiment està autoritzat sanitàriament:

• En cas que l'establiment estigui autoritzat, només caldrà presentar la memòria descriptiva de l'activitat i les instal•lacions dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

• En cas que l'establiment no estigui autoritzat prèviament, serà necessari sol•licitar-la. Per això, abans de comunicar el canvi de nom, caldrà emplenar i presentar, a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament dels establiments que ofereixen serveis de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Centres i serveis sanitaris no afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

L'Article 3 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, estableix l'obligació que tenen els centres i serveis sanitaris de disposar abans de la seva obertura de l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme el centre i/o servei sanitari està autoritzat sanitàriament.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1931/sar002.htm

Establiments d'òptica, ortopèdia, audiopròtesis, ortopèdics a mida i dentals a mida.

Per tal de poder dur a terme l'activitat necessiten l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme l'establiment està autoritzat sanitàriament.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/farmacia/index.html

Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari no afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme l'empresa alimentària està inscrita al Registre Sanitari.

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2049/doc31154.html

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

©2019 Ajuntament del Vendrell