- Establiments minoristes alimentaris com: queviures, carnisseries sense obrador, peixateries, venda de pa i productes de pastisseria (amb obrador annex o sense), venda de llaminadures, venda de gelats i orxates, venda d’ultracongelats, venda de fruita i verdura, venda de cafè, té i/o derivats, herbodietètica i venda de menjars precuinats amb o sense elaboració pròpia.

 Cal presentar la comunicació prèvia sanitària per activitats minoristes alimentàries

 - Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari, no afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana l’alta en el Registre Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments.

 - Establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

 Cal presentar la sol·licitud d’autorització sanitària de funcionament dels establiments que ofereixen serveis de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

 - Establiments que ofereixen serveis de bronzejat artificial

 Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant l’Agència Catalana de Consum, que inclou la descripció tècnica dels bancs solars i dels materials de què disposen, així com el personal i la seva formació.

 - Perruqueries, Barberies i/o salons de bellesa i centres d'acupuntura.

 Cal presentar la memòria sanitària

 - Centres i serveis sanitaris no afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, establiments d’òptica, ortopèdia, audiopròtesis, ortopèdics a mida, dentals a mida.

 Cal presentar una còpia de la comunicació normalitzada presentada davant el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la que es demana l’autorització de funcionament del centre, servei sanitari i/o establiment.

 

 Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l’Ajuntament del Vendrell al telèfon 977 16 64 21.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell