Autorització sanitària o memòria descriptiva

Establiments minoristes de carns fresques i derivats: carnisseries amb obrador.

L'Article 4 del Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, estableix l'obligació que tenen els responsables de l'establiment o els seus representants legals de sol•licitar a l'autoritat competent, en aquest cas, l'Ajuntament del Vendrell, l'autorització sanitària necessària per funcionar.

Per tal d'estimar el canvi de nom, cal consultar a Secretaria (Negociat d'establiments), si l'establiment està autoritzat sanitàriament:

• En cas que l'establiment estigui autoritzat, només caldrà presentar la memòria descriptiva de l'activitat i les instal•lacions dels establiments minoristes de carns fresques i derivats.

• En cas que l'establiment no estigui autoritzat prèviament, serà necessari sol•licitar-la. Per això, abans de comunicar el canvi de nom, caldrà emplenar i presentar, a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament de carns fresques i derivats per a la comercialització dins del municipi, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Centres i serveis sanitaris classificats com a comunicació ambiental (dins l'Annex III) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

L'Article 3 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, estableix l'obligació que tenen els centres i serveis sanitaris de disposar abans de la seva obertura de l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme el centre i/o servei sanitari està autoritzat sanitàriament.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1931/sar002.htm

Empreses alimentàries, classificades com a comunicació ambiental (dins l'Annex III) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari.

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme l'empresa alimentària està inscrita al Registre Sanitari.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2049/doc31154.html

Laboratoris de salut alimentària i/o ambiental classificats com a comunicació ambiental (dins l'Annex III) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Qualsevol laboratori que realitzi les activitats esmentades ha d'estar autoritzat per l'Agència de Protecció de la Salut amb caràcter previ a l'obertura.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme el laboratori està autoritzat sanitàriament.

Podeu trobar més informació sobre el tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2152/doc31155.html

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

Autorització sanitària de funcionament

Establiments de restauració: bars i restaurants.

L'Article 5 del Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, estableix l'obligació que tenen els establiments de restauració de comptar, amb caràcter previ a l'obertura, amb l'autorització sanitària de funcionament corresponent.

Per sol•licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació prèvia, emplenar i presentar a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament dels establiments de restauració juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Centres i serveis sanitaris classificats com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

L'Article 3 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, estableix l'obligació que tenen els centres i serveis sanitaris de disposar abans de la seva obertura de l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme el centre i/o servei sanitari està autoritzat sanitàriament.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1931/sar002.htm

Empreses alimentàries, classificades com a llicència ambiental (dins l'Annex II) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre i subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme l'empresa alimentària està inscrita al Registre Sanitari.

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2049/doc31154.html

Laboratoris de salut alimentària i/o ambiental classificats com a llicència ambiental (dins de l'Annex II) de la Llei 20/2009.

Qualsevol laboratori que realitzi les activitats esmentades ha d'estar autoritzat per l'Agència de Protecció de la Salut amb caràcter previ a l'obertura.

Per tal de d'estimar el canvi de nom, cal presentar una còpia del document acreditatiu conforme el laboratori està autoritzat sanitàriament.
Podeu trobar més informació sobre el tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2152/doc31155.html

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

Autorització sanitària o memòria descriptiva

Establiments de restauració: bars i restaurants.

L'Article 5 del Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, estableix l'obligació que tenen els establiments de restauració de comptar, amb caràcter previ a l'obertura, amb l'autorització sanitària de funcionament corresponent.

Per tal d'estimar el canvi de nom, cal consultar a Secretaria (Negociat d'establiments), si l'establiment està autoritzat sanitàriament:

• En cas que l'establiment estigui autoritzat, només caldrà presentar la memòria descriptiva de l'activitat i les instal•lacions dels establiments de restauració.

• En cas que l'establiment no estigui autoritzat prèviament, serà necessari sol•licitar-la. Per això, abans de comunicar el canvi de nom, caldrà emplenar i presentar, a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament dels establiments de restauració, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

Autorització sanitària de funcionament

Establiments de restauració: bars i restaurants.

L'Article 5 del Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, estableix l'obligació que tenen els establiments de restauració de comptar, amb caràcter previ a l'obertura, amb l'autorització sanitària de funcionament corresponent.

Per sol•licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació prèvia, emplenar i presentar a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament dels establiments de restauració juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

©2019 Ajuntament del Vendrell