Autorització sanitària de funcionament

Establiments minoristes de carns fresques i derivats: carnisseries sense obrador.

L'Article 4 del Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, estableix l'obligació que tenen els responsables de l'establiment o els seus representants legals de sol•licitar a l'autoritat competent, en aquest cas, l'Ajuntament del Vendrell, l'autorització sanitària necessària per funcionar.

Per sol•licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació d'obertura, emplenar i presentar a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament de carns fresques i derivats per a la comercialització dins del municipi, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

L'Article 4.1 del Decret 90/2008, de 22 d'abril, estableix l'obligació que te el titular de l'establiment de sol•licitar a l'autoritat municipal, l'autorització sanitària de funcionament de l'establiment.

Per sol•licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació prèvia, emplenar i presentar a través del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), la sol•licitud d'autorització sanitària de funcionament dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació, juntament amb l'acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l'activitat) i un plànol de l'establiment.

Centres i serveis sanitaris no afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

L'Article 3 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, estableix l'obligació que tenen els centres i serveis sanitaris de disposar abans de la seva obertura de l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1931/sar002.htm

Establiments d'òptica, ortopèdia, audiopròtesis, ortopèdics a mida i dentals a mida.

Per tal de poder dur a terme l'activitat necessiten l'autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/farmacia/index.html

Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari no afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2049/doc31154.html

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l'Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 alt

Autorització sanitària de funcionament

 

 

Establiments minoristes de carns fresques i derivats: carnisseries sense obrador.

 

L’Article 4 del Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, estableix l’obligació que tenen els responsables de l’establiment o els seus representants legals de sol·licitar a l’autoritat competent, en aquest cas, l’Ajuntament del Vendrell, l’autorització sanitària necessària per funcionar.

 

Per sol·licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació d’obertura, emplenar i presentar a través del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), la sol·licitud d’autorització sanitària de funcionament de carns fresques i derivats per a la comercialització dins del municipi, juntament amb l’acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l’activitat) i un plànol de l’establiment.

 

 

Establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

 

L’Article 4.1 del Decret 90/2008,  de 22 d’abril, estableix l’obligació que te el titular de l’establiment de sol·licitar a l’autoritat municipal, l’autorització sanitària de funcionament de l’establiment.

 

Per sol·licitar-la caldrà, abans de tramitar la comunicació prèvia, emplenar i presentar a través del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), la sol·licitud d’autorització sanitària de funcionament dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació, juntament amb l’acreditació de la persona física o jurídica (fotocòpia del NIF, NIE o CIF del titular de l’activitat) i un plànol de l’establiment.

 

 

Centres i serveis sanitaris no afectats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

L’Article 3 del Decret 183/1981, de 2 de juliol, estableix l’obligació que tenen els centres i serveis sanitaris de disposar abans de la seva obertura de l’autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir1931/sar002.htm

 

 

Establiments d’òptica, ortopèdia, audiopròtesis, ortopèdics a mida i dentals a mida.

 

Per tal de poder dur a terme l’activitat necessiten l’autorització de funcionament que atorga la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/farmacia/index.html

 

 

Empreses alimentàries subjectes al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i al Registre General Sanitari no afectades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

 

Podeu trobar més informació sobre aquest tràmit a:

 

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2049/doc31154.html

 

 

 

 

 

Per qualsevol dubte sobre aquests tràmits podeu contactar amb la Tècnica de Salut de l’Ajuntament del Vendrell al telèfon 977166421.

©2019 Ajuntament del Vendrell