SAC (SERVEI D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA):

PRESENTA EL TEU TRÀMIT EN UN CLIC (ràpid, sense cites ni cues): Seu Electrònica: www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

Si no ho pots fer telemàticament, demana cita prèvia aquí:  Formulari de cita prèvia SAC (per a temes d’empadronament només s’atendran els domicilis dels Barris Marítims)

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat cita prèvia).

            OFICINA D'EMPADRONAMENT: (temes d’empadronament de domicilis de tot el municipi exceptuant els dels Barris Marítims).

VOLANTS D'EMPADRONAMENT: si disposes de certificat digital (NO idCAT mòbil NI CL@VE PIN) descarrega-te'l clicant aquí: https://carpeta.elvendrell.cat/CarpetaCiutada/jsp/index.jsp?idioma

Cas de no disposar de certificat digital, s’haurà de sol·licitar el volant presencialment a l’oficina (sense cita prèvia).

ALTRES TRÀMITS DE L’OFICINA D’EMPADRONAMENT. RESERVA CITA PRÈVIA seleccionant el tràmit que vols realitzar:

 • Alta al padró d'habitants
 • Alta per naixement al Padró d'habitants
 • Baixa del padró d'habitants
 • Baixa del registre de parelles de fet de l'Ajuntament
 • Canvi de domicili d'empadronament
 • Certificat d'empadronament
 • Confirmació de l'empadronament per a estrangers comunitaris i assimilats
 • Modificacio de dades personals al padró d'habitants
 • Renovació de l'empadronament
 •  

  Horari d'atenció telefònica 010 del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)

      - De dilluns a divendres de 9h a 14 h (excepte festius)

  La presentació dels següents tràmits només es podrà fer telemàticament:

   CONVOCATÒRIES D’OPOSICIONS
             - presentació per la Seu Electrònica

   TEMES D'ACTIVITATS 
             - presentació per la Seu Electrònica

  Què és i per a què serveix?

  L'Ajuntament del Vendrell facilita als ciutadans enganxines "No publicitat" per col·locar a les bústies particulars i a les portes dels edificis.

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol ciutadà.

  Quins documents s’han de presentar?

  1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant. Facilitar el telèfon, l'adreça i el nom del ciutadà si és un particular o de la Comunitat si es tracta d'un edifici.

  Quina normativa regeix?

  Ordenança reguladora de les activitats publicitàries, publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP) el 14 de març de 1998.

  Quin preu té?

  Gratuït.

  En quines dates es pot fer?

  Tot l'any.

  Com i on es pot presentar?

  És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

  En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
  Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                           
  En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

  (Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

  Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
  Ajuntament del Vendrell
  Pl. Vella, 1
  43700 El Vendrell

  Temps de resposta

  Al moment.

  Quina documentació es lliura?

  1. Enganxina de "No publicitat".

  Quins serveis intervenen?

  Servei d'Atenció al Ciutadà.

  Quin sentit té el silenci?

  No és aplicable.

  On es pot trobar més informació?

  Queixes o reclamacions pel repartiment de publicitat a les bústies

   

   

  Què és i per a què serveix?

  PROTECCIÓ DE DADES CADASTRALS
  Tenen la consideració de dades protegides: el nom, cognoms, raó social, codi d’identificació i domicili d’aquells que figurin inscrits en el cadastre immobiliari com a titulars, així com el valor cadastral i els valors cadastrals del sòl i si escau de la construcció dels béns immobles individualitzats. Només quan una persona acredita la seva titularitat sobre un bé cadastral té dret a obtenir-ne les dades.
  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
  Les dades de caràcter personal objecte del tractament només podran ser comunicades a tercers per al cumpliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari/a amb el consentiment previ del cedent.

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta

  Quins documents s’han de presentar?

  La pròpia persona només ha de presentar el seu document identificatiu.

  En cas de personar-se una persona autoritzada:
  1. Fotocòpia del document identificatiu de la persona autoritzant.
  2. Original del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
  3. Autorització del cedent.

  Quina normativa regeix?

  Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei del cadastre immobiliari, article 51.
  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  Descarregar sol·licituds

  Llei de protecció de dades cadastrals

  Llei de protecció de dades personals

  Els drets dels ciutadans

  Model d'autorització

   

   

  Què és i per a què serveix?

  Els ciutadans del Vendrell poden presentar queixes o reclamacions a l'Ajuntament contra les empreses que reparteixen publicitat, tenint posat a les bústies o a l'edifici l'enganxina de "No publicitat".

  Qui ho pot demanar?

  Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta.

  Quins documents s’han de presentar?

  1. Sol·licitud general.
  2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
  3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
  4. Dades de l'empresa que ha repartit la publicitat.

  Quina normativa regeix?

  - Ordenança de les activitats publicitàries

  Quin preu té?

  Gratuït

  En quines dates es pot fer?

  Tot l'any

  Com i on es pot presentar?

  És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

  En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
  Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                           
  En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

  (Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

  Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
  Ajuntament del Vendrell
  Pl. Vella, 1
  43700 El Vendrell

  Temps de resposta

  3 mesos

  Quina documentació es lliura?

  1. Còpia segellada de la queixa.

  Quins serveis intervenen?

  Servei de Gestió Tributària.

  Quin sentit té el silenci?

  No és aplicable.

  On es pot trobar més informació?

  Publicitat a les bústies (entrega enganxines)

  Observacions

  - Si és sancionable, s'aplica la sanció corresponent directament a l'infractor.

  Descarregar sol·licituds

  Sol·licitud general (instància)

  Autorització general

   

   

  Què és i per a què serveix?

  Models de sol·licitud general (instància) en català i en castellà.

  Descarregar sol·licituds

  Sol·licitud general (instància)

  Instancia general castellano

   

   

  ©2019 Ajuntament del Vendrell