Què és i per a què serveix?

Un certificat digital és un document electrònic que associa unes dades de signatura a la identitat d'una persona, amb valor legal. La signatura electrònica que conté el certificat és equivalent a la signatura manuscrita i considera el fitxer informàtic signat com a document electrònic equivalent al document escrit a tots els efectes legals.
L'idCAT permet operar amb diferents administracions i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques que s’envien per internet.
Amb l'identificador digital idCAT es poden signar correus i documents electrònics i fer-hi operacions. Així, els tràmits per aquestes vies poden tenir validesa oficial, cosa que sense l'idCAT no seria possible.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major de 18 anys.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i fotocòpia del document d'identificació de la persona interessada.

En cas que la persona interessada no pugui venir personalment, la sol·licitud s'ha de signar davant de notari.

Quina normativa regeix?

- Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, per la que s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.
- Directiva 2000/31/CE, de 8 de juny, sobre el comerç electrònic.
- Decisió de 14 juliol sobre normes de productes de signatura generalment reconeguts.
- Decisió 2000/709/CE, de 6 de novembre, sobre criteris per designar els organismes d'avaluar la conformitat de productes de signatura-e.
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
- Decret 324/2001, sobre relacions amb els ciutadans a través d'internet.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Cal omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC
(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Servei d'Atenció a la Ciutadania a Pl. Vella
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon  010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció a la Ciutadania a Coma-ruga
AV. Generalitat, 32
43700 El Vendrell
Telèfon  010

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

1. Document de sol·licitud presencial d’emissió del certificat idCAT o document de compareixença.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Atenció al Ciutadà

On es pot trobar més informació?

Al web de l'idCat
Al web de l'Agència Catalana de Certificació

Observacions

L'idCat us permetrà, entre moltes altres gestions:
- Tenir accés a la Carpeta Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell: Feu clic aquí
- Presentar la declaració de la renda o modificar les vostres dades al web de l'Agència Tributària: Feu clic aquí
- Demanar la vida laboral al web de la Seguretat Social: Feu clic aquí

 

 

Què és i per a què serveix?

Servei que ofereix l'Ajuntament per poder atendre les peticions dels ciutadans.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Documentació que justifiqui la reclamació.
5. Si la queixa és amb motiu del soroll o molèsties que provoca un veí, cal adjuntar el plànol de situació per ubicar l'habitatge o finca del veí.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Dependrà del departament.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Atenció al Ciutadà.
El departament corresponent segons allò expressat per l'interessat.

Quin sentit té el silenci?

Dependrà del tipus de demanda.

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable cap recurs.

Descarregar sol·licituds

        Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

Aquest lloc web és propietat de:Ajuntament del Vendrell
CIF: P4316500J
Plaça Vella, 1
43700 El Vendrell

L'accés i utilització de la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell resta subjecte a les condicions següents:

1.    L'usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament el present avís legal al utilitzar i registrar-se a la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell i/o als serveis que s'ofereixen, autoritzant a l’Ajuntament del Vendrell a fer ús de les dades d'acord amb les finalitats i tractaments descrits a aquest avís legal.


2.    L’Ajuntament del Vendrell es reserva el dret d'actualitzar els continguts d'aquestes pàgines web quan vulgui, i també d'eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva.


3.    El material i continguts recollits a la pàgina web són propietat de l’Ajuntament del Vendrell o de tercers que hagin autoritzat l'ús a l’Ajuntament del Vendrell i es troben emparats per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut sense comptar amb l'autorització expressa de l’Ajuntament del Vendrell; llevat de que s'expressi explícitament una altra cosa.


4.    L’Ajuntament del Vendrell no es responsabilitza del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de l’Ajuntament del Vendrell.


5.    L’Ajuntament del Vendrell no s'obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuaris transmetin o de l'ús que aquests facin de les informacions i continguts recollits en la pàgina web. L’Ajuntament del Vendrell es reserva el dret d'eliminar qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i les llibertats fonamentals de la persona.


6.    Aquesta pàgina web utilitza cookies que s'instal·len al seu ordinador per tal de millorar la seva navegació en aquesta pàgina web, sense recollir cap dada personal ni confidencial. Si vostè no vol fer ús de les cookies, pot donar l'ordre al seu navegador perquè l'adverteixi abans d'acceptar cookies i rebutjar-les.


7.    L’Ajuntament del Vendrell dóna estricte compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic (LSSICE). L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a incorporar les seves dades que facilita en els fitxers responsabilitat de l’Ajuntament del Vendrell i registrats a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. L'ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir únicament per a poder prestar els serveis de l’Ajuntament del Vendrell. Vostè podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint enviant un correu electrònic a sac@elvendrell.cat o bé dirigint un escrit a l’Ajuntament del Vendrell a la següent adreça:

Ajuntament del Vendrell – Servei d’Atenció al Ciutadà
Plaça Vella, 1
43700 – El Vendrell


8.    L’Ajuntament del Vendrell, amb la tecnologia actual, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, dins del Reglament de mesures de seguretat.

©2019 Ajuntament del Vendrell