Què és i per a què serveix?

Servei que ofereix l'Ajuntament per poder atendre les peticions dels ciutadans.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Documentació que justifiqui la reclamació.
5. Si la queixa és amb motiu del soroll o molèsties que provoca un veí, cal adjuntar el plànol de situació per ubicar l'habitatge o finca del veí.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Dependrà del departament.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Atenció al Ciutadà.
El departament corresponent segons allò expressat per l'interessat.

Quin sentit té el silenci?

Dependrà del tipus de demanda.

Quins recursos podem utilitzar?

No és aplicable cap recurs.

Descarregar sol·licituds

        Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell