El Consell d’Entitats està format per totes aquelles entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament del Vendrell que en vulguin formar part.


Les funcions del Consell d’Entitats són:

- Escollir tres administradors de Santa Anna.

- Escollir els dos portants d’honor de santa Anna.

- Proposar dues persones per formar part de la Comissió de Seguiment del Protocol, quan pertoqui.

©2019 Ajuntament del Vendrell