Aquesta comissió està integrada per sis persones externes al consistori i un tècnic de la Regidoria de Festes, que és l’encarregat de coordinar aquesta comissió, convocar-la, aixecar-ne l’acta de la reunió i exercir els passos administratius necessaris per tal de modificar, si escau, el PROTOCOL DE LA FESTA MAJOR.

Les persones integrants d’aquesta comissió hauran de ser persones que estiguin o que hagin estat vinculades al teixit associatiu de la vila, amb coneixements explícits de la Festa, i que hagin treballat de forma activa per a la preservació de les arrels tradicionals, culturals i populars de la Festa Major del Vendrell.

©2019 Ajuntament del Vendrell