Els administradors de Santa Anna reben la confiança per a l’organització de la Festa Major i a canvi aquests, de forma desinteressada, dediquen el seu temps i el seu esforç a programar la Festa Major amb la voluntat i el compromís de promoure una programació de qualitat i treballar vers l’assoliment, any rere any, d’una festa major de referència. Les funcions encomanades als administradors de Santa Anna són tant d’organització dels actes com de coordinació amb els altres òrgans implicats en el desenvolupament de la Festa, ja siguin departaments de l’Ajuntament, entitats socials actives en la participació, associacions de veïns, etc.


Els Administradors de Santa Anna 2024 són:

* Clara Rovira Rucabado

* Ismael Muñoz Jiménez

* Ivet Carbajo León

* Pere Montserrat Esteve

* Sabine Piccini


CONFRARIA D’ADMINISTRADORS DE SANTA ANNA

La Confraria d’administradors de Santa Anna és un òrgan consultiu de la Festa Major, integrat per totes les persones que han exercit el càrrec d’administrador de Santa Anna. Les principals funcions de la Confraria d’Administradors de Santa Anna són les següents:

- Assessorar la Regidoria de Festes i l’equip d’administradors de Santa Anna en funcions sobre qualsevol aspecte organitzatiu de la Festa Major, cada vegada que se’ls requereixi.
- Escollir una persona per exercir el càrrec d’administrador de Santa Anna.
- Proposar dues persones per formar part de la Comissió de Seguiment del Protocol, quan pertoqui.


MEMBRES DE LA CONFRARIA

ANY 2014 i 2015

Denis Martos Azorin
Joan Ferre Gibert
Marc Jané Fernandez
Anna Domenech Vernet
Marta Ribas Ribas
Salvador Sánchez Lambea

ANY 2016

Francesc Nieto Ordoñez
Alba Cubel Vicente
Ivan Ràfols Olcina
Águeda Vilar Peñas
Meritxell Bosch Masafrets
Josep Manel Dominguez Casas
Mònica Padilla Diasson

ANY 2017

Mireia Mercade Sancho
Anna Balasch Meix
Laia Català Miró
Lluis Serres Ribas
Ivan Sanchez Merchan
Roger Serra Martorell

ANY 2018

Víctor Merencio Nin
Sergi González Cebrian
Ariadna Caballero Folch
Karen Zapata Torres
Àlex Moreno Roig
Helena Cullaré Cavallé

ANY 2019

Valentí Usón Virgili
Edgar Toldrà Jordà
Cristina Aymerich Ribas
Maria Benedicto Gras
David Merino Domingo
Encarni Rodriguez Jiménez

ANY 2020

Anna Marcé Grau
Anna Alcalà Ponce de León
Daniel Utge Abitbol
Xavier Ollonarte Rovira
Pep Planas Robles
Mireia Querol Piñot

ANY 2022

Alba Domingo Alcalà
Aura Garí López
Mariona Figueras Morales
Pep Puig Ràfols
Jordi Pellicer Plasa

ANY 2023

Anna Maria Pizarro Sanabra
Judit Cañellas Ferrer
Marta Totusaus Rius
Blai Rovirosa Morgades
Joan Josep Rovira Valls
Josep Maria Rovirosa Morgades

 
     

©2019 Ajuntament del Vendrell