El Departament d’Activitats i Establiments s’encarrega de la legalització dels establiments comercials del municipi per a l’exercici de les activitats econòmiques,  les parades interiors del Mercat Municipal i les llicències de terrasses a la via pública.

 

Si voleu accedir a les activitats econòmiques cliqueu aquest enllaç

 

Ubicació de les oficines:

C/Apel·les Fenosa, 3-7, baixos (cantonada c/ Narcís Moturiol).

Telèfon:  977 16 64 48

Adreça: activitatselvendrell@elvendrell.net

 

 

Quina normativa regeix?

INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a
la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics
i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.

Cliqueu aquí

 

Les activitats temporals, tal com indica el seu nom, són aquelles que tenen permís o llicència durant un termini determinat a l’any. Acostumen a ser activitats que es duen a terme a l’estiu. Hi ha activitats com:

- Quioscos a les platges
- Avarada d’embarcacions
- Llits elàstics, castells inflables i altres atraccions infantils
- Gandules de lloguer
- Motos aquàtiques, patins aquàtics o piragües de lloguer
- Tarimes de bar a la zona maritimoterrestre
- Taules de windsurf de lloguer o escola
- Tendals o ombrel·les
- Altres

La secció d’Activitats Temporals és la responsable de gestionar i tramitar els corresponents permisos, sempre d’acord amb el Pla d’Usos de les Platges elaborat per l’Ajuntament.

 

Enllaç amb Tràmits i gestions

 

 

El municipi del Vendrell té un Mercat Municipal en el qual es poden trobar parades dedicades a la venda de tot tipus d’aliments. Al Mercat Municipal hi ha un total de 33 parades.


El seu horari és:

De dilluns a dissabte, de 8.00 h a 14.00 h
Dimarts, divendres i dissabte, de 17.30 h a 20.30 h

        - Calendari de festes 2023

La secció de Mercat Municipal Interior és la responsable de gestionar i tramitar els traspassos, els canvis de nom de les parades, els canvis d’activitat i altres incidències.

Enllaç amb “Tràmits i gestions” de L’empresa:

- Mercat Municipal: canvi de nom - traspàs


Enllaç amb « Ordenances » de Secretaria:


- Normativa modificacions físiques parades Mercat Municipal del Vendrell
- Reglament del Mercat Municipal del Vendrell

Els ciutadans i ciutadanes poden presentar queixes per les molèsties produïdes per sorolls de les activitats i dels establiments del municipi, així com les produïdes per la instal·lació d’aires condicionats i les males olors dels establiments.

Des de la secció de Queixes de Sorolls, Aires Condicionats i Olors, se sol·liciten els informes tècnics adients per poder valorar l’abast de les molèsties i decidir quines són les actuacions que s’han de seguir per donar solució a les diferents situacions.

Enllaç amb Tràmits i gestions
 

©2019 Ajuntament del Vendrell