Els ciutadans i ciutadanes poden presentar queixes per les molèsties produïdes per sorolls de les activitats i dels establiments del municipi, així com les produïdes per la instal·lació d’aires condicionats i les males olors dels establiments.

Des de la secció de Queixes de Sorolls, Aires Condicionats i Olors, se sol·liciten els informes tècnics adients per poder valorar l’abast de les molèsties i decidir quines són les actuacions que s’han de seguir per donar solució a les diferents situacions.

Enllaç amb Tràmits i gestions
 

©2019 Ajuntament del Vendrell