La secció de Llicències d'Establiments i Activitats gestiona i tramita les sol·licituds de nova obertura i baixa d'establiments i activitats (tant de llicències ambientals com d'activitats considerades innòcues), els canvis de domicili i els canvis de nom.

 

Des d'aquesta secció, en coordinació amb l'Àrea de Via Pública de la Policia Municipal, també es tramiten els permisos d'ocupació de la via pública amb taules i cadires.

 

En coordinació amb el Departament d'Urbanisme, la secció de Llicències d'Establiments i Activitats també tramita la sol·licitud d'informes previs per exercir una activitat.

 

Enllaç a Tràmits i gestions

 

L'Àrea d'Establiments i Activitats és el departament de l'Ajuntament responsable de la gestió i la tramitació de les llicències dels establiments i les activitats del municipi (des del permís de nova obertura fins a qualsevol modificació que es pugui produir durant la vigència del permís); de les queixes dels veïns del municipi per les molèsties produïdes per sorolls, aires condicionats i olors; de les activitats temporals, com el lloguer de patins, tendals, etc., que estan subjectes al permís de l'Ajuntament, i de les llicències dels taxis i les parades a l'interior del Mercat Municipal.

 

Enllaç a ordenances de Secretaria

©2019 Ajuntament del Vendrell