L'Àrea d'Establiments i Activitats és el departament de l'Ajuntament responsable de la gestió i la tramitació de les llicències dels establiments i les activitats del municipi (des del permís de nova obertura fins a qualsevol modificació que es pugui produir durant la vigència del permís); de les queixes dels veïns del municipi per les molèsties produïdes per sorolls, aires condicionats i olors; de les activitats temporals, com el lloguer de patins, tendals, etc., que estan subjectes al permís de l'Ajuntament, i de les llicències dels taxis i les parades a l'interior del Mercat Municipal.

 

Enllaç a ordenances de Secretaria

©2019 Ajuntament del Vendrell