Què és i per a què serveix?

És un mercat que se celebra cada segon dissabte de mes a la Rambla (pot haver-hi variacions en la ubicació per dies festius o per coincidències amb altres actes de la vila). L'horari és de 9 h a 15 h. En aquest mercat només s'accepten articles antics i de brocanterisme i és un permís anual o esporàdic.
El procediment per participar-hi és a través d'una sol·licitud al SAC de l'Ajuntament i el departament de Promoció Econòmica es posa en contacte amb l'interessat per concretar l'espai disponible.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que tingui articles d'antiquari i/o brocanterisme i que presenti la documentació obligatòria.

Quins documents s’han de presentar?

De forma electrònica (requereix autenticació).:
1. instància genèrica. Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o de forma esporàdica.
2. Es poden presentar fotografies del producte.

De forma presencial:
1. Sol·licitud general. Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o bé de forma esporàdica.
2. Original del DI del sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:

1. Per a ocupacions esporàdiques mensuals: es pagaran al Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) el dissabte que es vulgui exposar, prèvia autorització dels interessats que participin per primera vegada.
2. Per a ocupacions anuals: Es pagaran al Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC).

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Durant l'any.

Quina documentació es lliura?

Presencialment es lliurarà còpia de la instància amb el registre.

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Promoció Econòmica.
Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les instàncies s'incorporen a la llista d'espera del Mercat d'Antiquaris i Brocanters.

La documentació requerida s'ha de presentar un cop acceptada la instal·lació de la parada.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general.

Model d'autorització

 Tràmits relacionats

Renovació del Mercat d'Antiquaris i Brocanters


 

 

Què és i per a què serveix?

És un mercat temporal organitzat per l’Ajuntament per a la instal·lació de parades d’artesania, marroquineria, bijuteria, roba d’estiu, llibres, minerals, articles de la llar...
Aquest mercat es celebra a partir de Setmana Santa de 12 h a les 20 h i durant l’estiu, de 18 h fins a les 00 h. Cada any s’aprova el calendari amb les dates exactes de celebració.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

- Normativa vigent

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Es liquida anualment mitjançant la inclusió a un cens: el padró del mercat del passeig Marítim de Coma-ruga.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Temps de resposta

Durant l'any

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Promoció Econòmica
Departament de Gestió Tributària
Departament de Tresoreria

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les parades vacants han de sortir a concurs públic. Pot ser per la transmissió del titular de la parada o per una baixa del titular. Si hi ha llocs vancants els trobareu en el següent enllaç:
Llocs vacants

On es pot trobar més informació?

Per telèfon al 977 665 253 (oficina de Promoció Econòmica) o bé enviant un correu electrònic a mercats@elvendrell.net.

Tràmits relacionats

Mercat divendres al Vendrell
Mercat dissabtes a Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"

 

 

Què és i per a què serveix?

És un mercat on només s’accepten articles d’artesania. Es celebra cada primer dissabte de mes al carrer dels Cafès i altres festivitats com la Festa Major, Sant Jordi, la Fira i dies de Nadal (pot haver-hi variacions en la ubicació per dies festius o per coincidències amb altres actes de la vila). L'horari de venda és de 10 h a 21 h.
En aquest mercat es pot participar mitjançant un permís anual o bé a un permís esporàdic. El procediment per participar-hi és omplint una sol·licitud a través de la seu electrònica o presencialment al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC). En aquesta sol·licitud s’haurà d’especificar si es vol venir anualment o bé de forma esporàdica.
El departament de Promoció Econòmica, un cop rebuda la sol·licitud, es posa en contacte amb l’interessat/da per demanar fotografies i/o informació dels productes que es volen vendre i per a concretar l’espai disponible.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que treballi articles d'artesania i que presenti la documentació obligatòria.

Quins documents s’han de presentar?

De forma electrònica:
1. instància genèrica (requereix autenticació). Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o de forma esporàdica.
2. Es poden presentar fotografies del producte.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:
La notificació de la liquidació servirà d’autorització per a la participació en el mercat.

1. Per a ocupacions esporàdiques mensuals: un cop acceptada la sol·licitud es notificarà a la persona interessada la liquidació corresponent.
2. Per a ocupacions anuals. Es podrà pagar al Servei d’Atenció a la Ciutadania (el SAC o el departament de Promoció Econòmica farà arribar a la persona interessada la liquidació corresponent).

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

Presencialment es lliurarà còpia de la instància amb el registre.

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.
Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les instàncies s'incorporen a la llista d'espera del Mercat "El racó de l'art".

Descarregar sol·licituds

  Sol·licitud general

Model d'autorització

Tràmits relacionats

Renovació del Mercat "El racó de l'art"

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell